Videomateriāli

Māci

Diasporai un imigrantiem

Programmas un to papildmateriāli

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 78
 • Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 29
 • Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 27
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Skābi gurķi
  1 1 1 1 1 28
 • Mārtiņa gailīši
  1 1 1 1 1 13
 • Saule un Mēness
  1 1 1 1 1 17
 • Sī sesku, sū sesku
  1 1 1 1 1 13
 • Si si Sietiņš I un II
  1 1 1 1 1 9
 • Mēs ejam, mēs ejam...
  1 1 1 1 1 22

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 50
 • Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 29
 • Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 14
 • Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (darba lapas)
  1 1 1 1 1 5
 • Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas)
  1 1 1 1 1 3
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Ir jau visi mūsu bērni
  1 1 1 1 1 86
 • Savas acis izraudāju
  1 1 1 1 1 3
 • Beķercepti kliņģerīši
  1 1 1 1 1 6
 • Gani gani
  1 1 1 1 1 5
 • Bagātais un nabagais
  1 1 1 1 1 4
 • Es ar sauli saderēju
  1 1 1 1 1 9

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 17
 • Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (darba lapas)
  1 1 1 1 1 8
 • Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas)
  1 1 1 1 1 6

Gadus veciem skolēniem


 • Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem
  1 1 1 1 1 155
 • Latviešu valodas programma diasporai (2004)
 • Programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā
Mācību uzdevumi skolēnam
Skolotāja materiāls
Pārbaudes uzdevumi skolēnam
Materiāls skolotājam
Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
 • Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
  1 1 1 1 1 6

Bēgļiem un patvēruma meklētājiem


 • Latviešu valodas apguves programmas bēgļiem un patvēruma meklētājiem
  1 1 1 1 1 5
Metodiskie materiāli
 • Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi”
  Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.
 • „Ikviens ir gaidīts skolā!"
  Materiāls vienkopus piedāvā kopsavilkumu par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību un ir vērsts uz klasē pastāvošās daudzveidības izzināšanu un iekļaujošas vides veidošanu.
  Latvijas Cilvēktiesību centrs
 • Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs
  2010–2015
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei
  Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem
 • Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem.
 • Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē.
 • Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
 • Mācību līdzekļi
Mācību līdzekļi
 • Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!
 • Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām 1. daļa
  8 - 12 gadus veciem diasporas bērniem
 • Zīmuļu pasakas
  Uzdevumi 7-9 gadus veciem diasporas skolēniem
 • Attēlu kartītes valodas mācīšanai "Sāksim runāt latviski!"
  Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
 • Darba lapas „Labdien", 1. daļa
  Darba lapas, 7–9 gadi
  1 1 1 1 1 34
 • Darba lapas „Labdien", 2. daļa
  Darba lapas, 7–9 gadi
  1 1 1 1 1 28
 • „Latvija drauga acīm”
  Darba lapas, 6–9 gadi
 • „Latvija drauga acīm”
  Darba lapas, 10–12 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  Mācību grāmata, 13–18 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  E-kurss, 13–18 gadi
 • „Atvērsim vārtus”
  Metodiskie ieteikumi skolotājam
 • „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”
  Mācību grāmata, 12–14 gadi
 • Uzdevumi darbā ar mācību līdzekli „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”
 • Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš”
  Grāmatas recepšu gatavošanā piedalījās piecpadsmit dažādu nacionalitāšu pārstāvji – bērni, kas dzīvo Latvijā. Starp ēdieniem, kuru receptes iekļautas grāmatā, ir armēņu dolma, ēģiptiešu falafels, plovs tatāru gaumē, baltkrievu draņiki, ķīniešu pelmeņi un daudzu citu tautu tradicionālā virtuve. „Ēdienu pasaule ir tik daudzveidīga, tāpat kā tautas ziemeļos, dienvidos, austrumos un rietumos, kas šos ēdienus radījušas. Ikkatru no tiem nogaršojot, rodas sajūta, ka esi iepazinis arī šo dažādo tautu cilvēkus, kļuvis tiem tuvāks,” ieceri raksturo projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte un pateicas gan visiem, kas piedalījās ēdienu gatavošanā, gan projekta darba komandai. Fotogrāfiju autore ir Aija Bley, grāmatas mākslinieks – Rauls Liepiņš. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Grāmata izdota integrācijas projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” III posma ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).
Videolekcijas
 • „Kabata”
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem
 • „Karuselis”
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
 • Interaktīvās spēles
  www.valoda.lv sadaļas „Māci un mācies” interaktīvās spēles
 • „Māci un mācies”
  www.valoda.lv apakšsadaļa „Māci un mācies”
Diasporas skolotāju kursi 2016. gadā
 • Latviskuma saglabāšana
  Janīna Kursīte
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes
  Ginta Zalcmane
 • Vērtības 21. gadsimtā
  Ivars Ījabs
 • Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?
  Roze Stiebra
 • Dubultā identitāte – drauds latviskumam?
  Sandra Sebre
 • Citādi latviskais
  Valentīns Lukaševičs
Diasporas skolotāju kursi 2015. gadā
 • Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā
 • Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti
 • Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem
 • Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?
 • Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai
 • Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve
 • Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve
 • Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve
 • Ieskats folkloras vakarā
 • Diasporas skolotāju kursi 2014. gadā
 • Logopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai
 • Latviešu folkloras radoša apguve
 • Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana
 • Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē
 • Valodas un satura integrēta apguve
 • Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana
 • Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti
 • Starpkultūru izglītība
  Multikulturālā daudzveidība Latvijas skolās. Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās mācību darbā un skolas ikdienas dzīvē.
 • Skolēni
 • Pedagogi, 1. daļa
 • Pedagogi, 2. daļa
 • Salaspils 2. vsk., 1. daļa
 • Salaspils 2. vsk., 2. daļa
 • Rīgas 15. vsk.
 • Vecāki 
 • Ģimenes stāsts
 • Bērnudārzs „Saulīte", 1. daļa
 • Bērnudārzs „Saulīte", 2. daļa
Diasporas skolotāju pieredzes materiāli
 • I. Vallenberga. Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns „Nams”
  Mācību līdzeklis 10–16 gadus veciem diasporas skolēniem


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas