Māci

Diasporai un imigrantiem

 

 Programmas un to papildmateriāli

Gadus veciem skolēniem


Latviešu valodas programma 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem 
1 1 1 1 1 77
Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
1 1 1 1 1 29
Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem 
1 1 1 1 1 25

 
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem

Skābi gurķi
1 1 1 1 1 28
Mārtiņa gailīši
1 1 1 1 1 13
Saule un Mēness
1 1 1 1 1 17
Sī sesku, sū sesku
1 1 1 1 1 13
Si si Sietiņš I un II
1 1 1 1 1 9
Mēs ejam, mēs ejam...
1 1 1 1 1 21

 

Gadus veciem skolēniem


Latviešu valodas programma 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem 
1 1 1 1 1 48
Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
1 1 1 1 1 29
Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem 
1 1 1 1 1 14
Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (darba lapas) 
1 1 1 1 1 5
Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas) 
1 1 1 1 1 3

 
Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem

Ir jau visi mūsu bērni
1 1 1 1 1 82
Savas acis izraudāju
1 1 1 1 1 3
Beķercepti kliņģerīši
1 1 1 1 1 6
Gani gani
1 1 1 1 1 5
Bagātais un nabagais
1 1 1 1 1 4
Es ar sauli saderēju
1 1 1 1 1 9

 

Gadus veciem skolēniem


Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem
1 1 1 1 1 17
Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (darba lapas)
1 1 1 1 1 8
Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas)
1 1 1 1 1 6

 

Gadus veciem skolēniem


Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem
1 1 1 1 1 146
Latviešu valodas programma diasporai (2004)
Programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā

 
Mācību uzdevumi skolēnam

Es
1 1 1 1 1 34
Es un ģimene
1 1 1 1 1 11
Es un citi
1 1 1 1 1 6
Es un ikdiena
1 1 1 1 1 7
Es un Latvija
1 1 1 1 1 14

 
Skolotāja materiāls

Es
1 1 1 1 1 34
Es un ģimene
1 1 1 1 1 4
Es un citi
1 1 1 1 1 6
Es un ikdiena
1 1 1 1 1 7
Es un Latvija
1 1 1 1 1 10

 
Pārbaudes uzdevumi skolēnam

Es
1 1 1 1 1 9
Es un ģimene
1 1 1 1 1 7
Es un citi
1 1 1 1 1 2
Es un ikdiena
1 1 1 1 1 3
Es un Latvija
1 1 1 1 1 1

 
Materiāls skolotājam

Es
1 1 1 1 1 4
Es un ģimene
1 1 1 1 1 2
Es un citi
1 1 1 1 1 3
Es un ikdiena
1 1 1 1 1 4
Es un Latvija
1 1 1 1 1 7

 
Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem

Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
1 1 1 1 1 6

 

Bēgļiem un patvēruma meklētājiem


Latviešu valodas apguves programmas bēgļiem un patvēruma meklētājiem
1 1 1 1 1 3

 

 Metodiskie materiāli

Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” 
Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

 
„Ikviens ir gaidīts skolā!"  
Materiāls vienkopus piedāvā kopsavilkumu par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību un ir vērsts uz klasē pastāvošās daudzveidības izzināšanu un iekļaujošas vides veidošanu.

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs  
2010–2015
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei  
Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem
Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem.  
Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē.  
Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies? 

 

 Videolekcijas

Kabata"   
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem
Karuselis", Zīmuļu stāsti"    
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
Interaktīvās spēles  
www.valoda.lv sadaļas Māci un mācies" interaktīvās spēles
Māci un mācies"   
www.valoda.lv apakšsadaļa Māci un mācies"

 

Diasporas skolotāju kursi 2016. gadā 

Latviskuma saglabāšana
Janīna Kursīte
Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes
Ginta Zalcmane
Vērtības 21. gadsimtā
Ivars Ījabs
Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?
Roze Stiebra
Dubultā identitāte – drauds latviskumam?
Sandra Sebre
Citādi latviskais
Valentīns Lukaševičs

 

Diasporas skolotāju kursi 2015. gadā 

Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā  
 
Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti   
 
Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem  
 
Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?  
 
Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai  
 
Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve  
 
Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve  
 
Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve  
 
Ieskats folkloras vakarā  
 

 

Diasporas skolotāju kursi 2014. gadā 

Logopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai   
 
Latviešu folkloras radoša apguve   
 
Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana   
 
Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē   
 
Valodas un satura integrēta apguve   
 
Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana   
 
Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti   
 


Starpkultūru izglītība  
Multikulturālā daudzveidība Latvijas skolās. Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās mācību darbā un skolas ikdienas dzīvē.

Skolēni 

Pedagogi, 1. daļa  
 
Pedagogi, 2. daļa 

Salaspils 2. vsk., 1. daļa  
 
Salaspils 2. vsk., 2. daļa 

Rīgas 15. vsk.
 
Vecāki  

Ģimenes stāsts  
 
Bērnudārzs „Saulīte", 1. daļa  
 
Bērnudārzs „Saulīte", 2. daļa  
 
 

 

 Mācību līdzekļi

Attēlu kartītes valodas mācīšanai "Sāksim runāt latviski!"  
Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
Darba lapas „Labdien", 1. daļa
Darba lapas, 7–9 gadi
1 1 1 1 1 33
Darba lapas „Labdien", 2. daļa
Darba lapas, 7–9 gadi
1 1 1 1 1 27

 

Latvija drauga acīm”  
Darba lapas, 6–9 gadi
Latvija drauga acīm”  
Darba lapas, 10–12 gadi

 

Atvērsim vārtus”  
Mācību grāmata, 13–18 gadi
„Atvērsim vārtus” 
E-kurss, 13–18 gadi
Atvērsim vārtus”  
Metodiskie ieteikumi skolotājam

 

„Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”  
Mācību grāmata, 12–14 gadi

 

Uzdevumi darbā ar mācību līdzekli „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”  

 

Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” 
Grāmatas recepšu gatavošanā piedalījās piecpadsmit dažādu nacionalitāšu pārstāvji – bērni, kas dzīvo Latvijā. Starp ēdieniem, kuru receptes iekļautas grāmatā, ir armēņu dolma, ēģiptiešu falafels, plovs tatāru gaumē, baltkrievu draņiki, ķīniešu pelmeņi un daudzu citu tautu tradicionālā virtuve. „Ēdienu pasaule ir tik daudzveidīga, tāpat kā tautas ziemeļos, dienvidos, austrumos un rietumos, kas šos ēdienus radījušas. Ikkatru no tiem nogaršojot, rodas sajūta, ka esi iepazinis arī šo dažādo tautu cilvēkus, kļuvis tiem tuvāks,” ieceri raksturo projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte un pateicas gan visiem, kas piedalījās ēdienu gatavošanā, gan projekta darba komandai. Fotogrāfiju autore ir Aija Bley, grāmatas mākslinieks – Rauls Liepiņš. Izdevējs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Grāmata izdota integrācijas projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” III posma ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas