Jaunumi septembrī

Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem. Bieži skolotājus, kuri strādā ar cilvēkiem no dažādām valstīm (turpmāk – izglītojamie), nodarbina jautājumi: „Kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās pieredze? Ar ko sākt, ja grupā ir dažādu valodu pratēji? Ko darīt, ja mums nav starpniekvalodas? Kādi ir šie cilvēki, kuri mācās valodu?” Par šiem un daudziem citiem jautājumiem domāju arī es, kad gatavojos nodarbībām. Stāsta Dr. paed. Ērika Pičukāne.

Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē. Dr.paed. Ērika Pičukāne piedāvā dažas idejas, kas palīdzēs skolotājiem veiksmīgāk iekļaut un skolēniem-iebraucējiem veiksmīgāk iekļauties jaunajā izglītības vidē.

Doties uz -> Metodiskie materiāli diasporai un imigrantiem

Jaunumi augustā

Baiba Asare. Uzdevumi latviešu valodas apguvei. 

Darba burtnīca ir paredzēta 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē. Uzdevumi ir veidoti atbilstoši „Lasāmās grāmatas 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” nodaļām „Sevis meklējumos”, „Ģimene”, „Mani draugi”. Tie pilnveido vārdu krājumu, nostiprina gramatikas zināšanas un veicina runāšanas prasmes.

Pārbaudes uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Izveidotais materiāls ir turpinājums materiālam „Mācību uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem”. Mācību materiālam ir divas sadaļas: skolēnam un skolotājam. Mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Kopā ar metodisko materiālu skolotājam tiek piedāvāti pārbaudes uzdevumu vērtēšanas kritēriji un ieteikumi pārbaudes norisei.

Pārbaudes uzdevumi skolēnam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Materiāls skolotājam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Jaunumi aprīlī

Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.

Jaunumi februārī

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Žurnāla „Tagad” jaunākais izdevums ir veltīts valodas dzīves sarežģītākajai un pilnīgākajai izpausmei – literatūrai un ceļam uz to – lasīšanai. Žurnāls piedāvā lasītājiem šos jautājumus apzināt un izzināt trejos lokos:

- kultūroloģiskā un literatūrteorētiskā skatījumā uz lasīšanu un lasītāju;
- lasīšanas prasmes un tehnikas aplūkojumā no ritināšanas līdz ritināšanai,
- ieskatā lasītāja pieredzes izaicinājumos, ko piedāvā jaunākā literatūrā.

Nozīmīgs aspekts žurnāla veidojumā un piedāvājumā ir tas, ka sarunā par lasīšanu, lasītāju un literatūru aicināts iesaistīties plašs un daudzveidīgs autoru loks – gan pieredzes bagāti, rūdīti literatūras jautājumu eksperti – Ieva Kalniņa, Ieva Kolmane, Līga Ulberte, gan ar savu pamatīgumu un nopietnību pārliecinoši rakstu pasaules jaunāka kaluma darbinieki – literatūras kritiķe Anda Baklāne, pētnieks Pauls Daija, tulkotājs, poliglots Dens Dimiņš, gan jaunās paaudzes plaša spektra rakstniecības jautājumu aizrautie Ieva Aizpure, Mārtiņš Laizāns, Arturs Skutelis, kā arī paši lietaratūras radītāji Rolands Briedis un Egils Venters, kas ļāvusies apcerei par tekstu tapšanas īpatnībām visjaunākajos laikos.

Saite uz izdevumu:
http://online.fliphtml5.com/hzaw/ufux/

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas