Jaunumi oktobrī

Latviešu valodas aģentūra piedāvā  pedagogiem  didaktisko mācību komplektu
“Sāksim runāt latviski!”. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  83 vārdu un frāžu kartītes, papīra versijā būs pieejamas 550 vārdu un frāžu kartītes.
Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst  valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
Informācijai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālrunis: 67350764
Mācību līdzekļi

Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
Sākot darbu ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās prasmju vai arī tās ir ļoti zemas, galvenais ir atcerēties, ka tie ir pieauguši cilvēki. Katram solim ir jābūt saistītam ar runāšanu. Rakstītprasmi vēlams nemācīt uzreiz, jo tas pārmērīgi pārslogos izglītojamos.
Metodiskie materiāli

Jaunumi septembrī

Ir sagatavotas elektroniski un ievietotas mūsu vietnē
4.,5.,6.,7. klases mācību komplektu „Latviešu valodas mazākumtautību skolā” skolotāja grāmatas.

Doties uz --> Metodiskie materiāli / Skolotāju grāmatas

Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem. Bieži skolotājus, kuri strādā ar cilvēkiem no dažādām valstīm (turpmāk – izglītojamie), nodarbina jautājumi: „Kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās pieredze? Ar ko sākt, ja grupā ir dažādu valodu pratēji? Ko darīt, ja mums nav starpniekvalodas? Kādi ir šie cilvēki, kuri mācās valodu?” Par šiem un daudziem citiem jautājumiem domāju arī es, kad gatavojos nodarbībām. Stāsta Dr. paed. Ērika Pičukāne.

Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē. Dr.paed. Ērika Pičukāne piedāvā dažas idejas, kas palīdzēs skolotājiem veiksmīgāk iekļaut un skolēniem-iebraucējiem veiksmīgāk iekļauties jaunajā izglītības vidē.

Doties uz -> Metodiskie materiāli diasporai un imigrantiem

Jaunumi augustā

Baiba Asare. Uzdevumi latviešu valodas apguvei. 

Darba burtnīca ir paredzēta 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē. Uzdevumi ir veidoti atbilstoši „Lasāmās grāmatas 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” nodaļām „Sevis meklējumos”, „Ģimene”, „Mani draugi”. Tie pilnveido vārdu krājumu, nostiprina gramatikas zināšanas un veicina runāšanas prasmes.

Pārbaudes uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Izveidotais materiāls ir turpinājums materiālam „Mācību uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem”. Mācību materiālam ir divas sadaļas: skolēnam un skolotājam. Mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Kopā ar metodisko materiālu skolotājam tiek piedāvāti pārbaudes uzdevumu vērtēšanas kritēriji un ieteikumi pārbaudes norisei.

Pārbaudes uzdevumi skolēnam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Materiāls skolotājam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Jaunumi aprīlī

Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas