Jaunumi aprīlī

Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.

Jaunumi februārī

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Žurnāla „Tagad” jaunākais izdevums ir veltīts valodas dzīves sarežģītākajai un pilnīgākajai izpausmei – literatūrai un ceļam uz to – lasīšanai. Žurnāls piedāvā lasītājiem šos jautājumus apzināt un izzināt trejos lokos:

- kultūroloģiskā un literatūrteorētiskā skatījumā uz lasīšanu un lasītāju;
- lasīšanas prasmes un tehnikas aplūkojumā no ritināšanas līdz ritināšanai,
- ieskatā lasītāja pieredzes izaicinājumos, ko piedāvā jaunākā literatūrā.

Nozīmīgs aspekts žurnāla veidojumā un piedāvājumā ir tas, ka sarunā par lasīšanu, lasītāju un literatūru aicināts iesaistīties plašs un daudzveidīgs autoru loks – gan pieredzes bagāti, rūdīti literatūras jautājumu eksperti – Ieva Kalniņa, Ieva Kolmane, Līga Ulberte, gan ar savu pamatīgumu un nopietnību pārliecinoši rakstu pasaules jaunāka kaluma darbinieki – literatūras kritiķe Anda Baklāne, pētnieks Pauls Daija, tulkotājs, poliglots Dens Dimiņš, gan jaunās paaudzes plaša spektra rakstniecības jautājumu aizrautie Ieva Aizpure, Mārtiņš Laizāns, Arturs Skutelis, kā arī paši lietaratūras radītāji Rolands Briedis un Egils Venters, kas ļāvusies apcerei par tekstu tapšanas īpatnībām visjaunākajos laikos.

Saite uz izdevumu:
http://online.fliphtml5.com/hzaw/ufux/

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

Jaunumi novembrī

Papildmateriāls  Latviešu valodas programmai 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem. 
Mācību uzdevumi skolēnam. Skolotāja materiāls.
Papildmateriālā ir mācību uzdevumi 5 programmas tematiem:  Es, Es un ģimene, Es un citi, Es un ikdiena, Es un Latvija.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Videolekcijas
1. Signe Bāliņa. Informācijas tehnoloģijas un izglītība Latvijā.
2. Sanita Lazdiņa. Kā mācīt latviešu valodu ceļa posmā  „Gūtenberga mašīna – IT”?
3. Solvita Pošeiko. Interaktivitāte un radošums kā mācību žanra izvēles kritēriji.
4. Dite Liepa. Kļūda, kļūda? Vai tiešām kļūda?
5. Ieva Kolmane. „Tu domā valodu/valoda domā tevi”.
6. Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs). Jaunākās tendences latviešu dzejā.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/videolekcijas

Lociņš - Vingrinājumi latviešu valodas darbības vārdu apguvei
Autori: Latviešu valodas aģentūra, SIA „DeskSoft”
Izmantojot lietotni Lociņš,  ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!)  u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir  grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā,   īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika#tab2


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas