Jaunumi augustā

Jaunumi augustā
Augustā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Izdales materiāls fonemātiskās dzirdes un rakstītprasmes attīstībai 6 - 7 gadus veciem bērniem „Klausies un raksti!”
http://valoda.lv/media/Kartis.pdf

2. Žurnāla „Spicīte” darba burtnīcas Pavasaris, Rudens, Vasara, kas veltītas burtu apguvei 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab3

3. Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” 
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti

Lasīt vairāk

Jaunumi jūlijā

Jūlijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Interaktīva spēle pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

2. Materiāls par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

3. Elektronisks ceļvedis „Latviešu valodas aģentūras elektroniskie mācību un metodiskie materiāli”
http://maciunmacies.valoda.lv/celvedis-valodas-apguvei

4. Kultūrvēsturisks materiāls „Tradīcijas”
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/tradicijas

Lasīt vairāk

© Latviešu valodas aģentūra 2014 
Visas tiesības aizsargātas