Animācijas filmas latviešu valodas apguvei un lasītpriekam!

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas izglītības, sporta un kultūras pārvaldi realizējusi projektu, kura laikā 16 skolu sākumskolas skolotāji un skolēni veidoja animācijas filmas „Zīmuļu stāsti”. 
Animācijas filmas veidotas, izmantojot 2013. gadā LVA izdotās mācību pasakas „Zīmuļu stāsti”. Katras skolas skolēni iepazinās ar pasakām, veidoja animācijas filmu scenārijus, zīmēja pasaku tēlus un animēja pasakas. Animāciju filmas ir papildinātas ar vārdnīcām un krāsojamām lapām. Animācijas filmas „Zīmuļu stāsti” ir izvietotas tiešsaistē LVA mājas lapā maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas.

Lasīt vairāk

Latviešu prozas tekstu krājums. 1.daļa „Leģenda”

Lasāmgrāmata ārvalstu studentiem un diasporas jauniešiem
Krājuma autori: Raimonds Briedis, Lita Silova
Vizuālā koncepcija un makets: Elīna Brasliņa

Latviešu valodas aģentūrā top latviešu prozas tekstu krājums, kas varētu palīdzēt latviešu valodas apguvē ārvalstu studentiem, gan latviešu valodas apguvējiem Latvijā.  Krājums nav iecerēts kā valodas mācību līdzeklis, taču tas varētu tikt izmantots kā palīglīdzeklis – kalpojot kā lasāmgrāmata, tā vienlaikus iepazīstinātu valodas apguvējus ar latviešu literatūru un kultūru, latviešu valodas izmantojuma daudzveidību un poētisko ietilpību. Līdztekus literārajiem tekstiem krājums ietver vizuālo materiālu un komentārus, kas paskaidro gan grūtāk uztveramos valodas jautājumus, gan arī pievērš uzmanību latviešu un Latvijas kultūras zīmēm un simboliem, kas ļauj paplašināt apmācību laikā iegūtās zināšanas un iepazīt latviešu kultūru plašāk. 

Lasīt vairāk

© Latviešu valodas aģentūra 2014 
Visas tiesības aizsargātas