Jaunumi jūlijā

Piedāvājam noskatīties diskusiju par drāmas metodes izmantošanu valodas mācīšanā. Diskusijas laikā tika pievērsta uzmanība dažādiem jautājumiem, proti, vai jūs izmantotu drāmas metodi ar saviem studentiem, kā jūs to pielāgotu savā situācijā, ko parasti saprot ar teātra aktivitātēm valodu mācīšanā, kāpēc daži skolotāji joprojām izvairās no drāmas aktivitāšu izmantošanas valodas mācīšanā u.c. Ceram, ka piedāvātā filma rosinās jūs biežāk izmantot šo metodi, mācot valodu!

Saite uz materiālu

Jaunumi maijā

„Stāsti te un stāsti tur!”
Stāstīšanas prasmju pilnveidei aicinām izmantot spēli 8–12 gadus veciem bērniem „Stāsti te un stāsti tur!”. Spēle ir viens no labākajiem paņēmieniem, kā attīstīt un pilnveidot skolēnu stāstīšanas prasmi. Šajā materiālā tiek dotas dažādas darbojošās personas un lietas, notikumu norises vieta un laiks, kā arī radoši papildnosacījumi stāsta formātam. Kā veidosies stāsts, kurā darbojas Zobu feja un Runājošais papagailis? Un ja nu viņi tiekas tieši Ziemassvētku vakarā? Pārsteigums – autora uzdevums ir veidot šo stāstu sporta ziņu formātā! Lai top!

Saite uz materiālu

Jaunumi aprīlī

Darbu sāk metodikas skola diasporas skolotājiem “Pupa”
Aprīlī darbu sākusi Latviešu valodas aģentūras metodikas skola “Pupa” diasporas skolotājiem. Tās mērķis ir pilnveidot diasporas skolotāju profesionālo kompetenci un sniegt atbalstu pedagoģisku izaicinājumu risināšanā, organizējot nodarbības un mācot latviešu valodu diasporas skolās.

Mācības notiek attālināti. Reizi mēnesī diasporas skolotāji saņem elektronisko izdevumu “Pupa”, kas veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem resursiem. Skolotāji, kuri vēlas kļūt par aktīviem metodikas skolas dalībniekiem, ne tikai iepazīstas ar izdevuma saturu, bet arī atbildīgi veic mājasdarbus.

Pirmais “Pupa” izdevums skolotājus sasniedza šī mēneša sākumā. Saņemtās atsauksmes  liecina, ka skolotāji ir priecīgi un novērtē iespēju papildināt savu profesionālo kompetenci. 14 skolotāji ir iesnieguši mājasdarbus un saņēmuši to apkopojumu, komentārus un ieteikumus. Lūk, skolotāju pirmās atsauksmes: “Milzīgs paldies par šiem materiāliem, tie ir zelta vērti. Ļoti liels prieks par šādu iespēju apmainīties ar idejām. Un, protams, par PUPAs izdevumu!”, “Milzīgs paldies!!! Noteikti smalki izskatīšu visus kolēģu darbus! Ar nepacietību gaidu jauno Pupas izdevumu!”

Otrais izdevums pie diasporas skolotājiem nonāks 2. maijā. Aicinām arī pārējos elektroniskā izdevuma saņēmējus un lasītājus kļūt par aktīviem metodikas skolas dalībniekiem. Skolotāji, kuri izpildīs un atsūtīs vismaz septiņus mājasdarbus (pavisam 2019. gadā būs astoņi), saņems arī apliecinājumu par LVA metodikas skolas absolvēšanu un balvas.

Ar metodikas skolas “Pupa” materiāliem aicinām iepazīties šeit.


Mācies Latvijas vēsturi? Mācies – dziedot!
Diasporas skolotāja Mārtiņa Puteņa izstrādātais mācību materiāls „Latvijas vēsture dziesmās” radīts, lai padarītu Latvijas vēstures mācīšanos interesantu mūsdienu jauniešiem. Autors balstās pedagoģiskā darba pieredzē un uzsver: „Vieglāk ir iemācīties dziedāt dziesmu, nevis atcerēties no galvas kādu tekstu. Turklāt latviešiem ir daudz dziesmu, kas tieši vai netieši ir saistītas ar kādu nozīmīgu vēstures posmu.”

Materiālu var izmantot pilnībā, 26 nodaļās hronoloģiski iepazīstot Latvijas vēsturi, kā arī gūt atsevišķas idejas vai materiālus mācību stundām. Materiāls aptver laika posmu no pirmo cilvēku ienākšanas tagadējā Latvijas teritorijā līdz mūsdienām, metot skatu arī nākotnē. „Latvijas vēsture dziesmās” palīdz izprast arī pasaules un Latvijas vēsturisko notikumu mijiedarbību, sniedzot strapdisciplināras, vispusīgas zināšanas. 

Lai veiksmīgi strādātu ar materiālu, skolēniem nepieciešama laba latviešu valodas prasme. Materiālā ietverti gan izziņas teksti, aktīvas saites uz dziesmām, video un dziesmu teksti, jautājumi materiāla dziļākai izpratnei, gan arī vārdi un termini vārdu krājuma paplašināšanai.
Nu ko, lai sākas dziedošā ekspedīcija Latvijas vēsturē!

Saite uz materiālu

Jaunumi martā

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”. 7-9 gadi
Mācību materiāls "Latvijas ABC" ietver interesantus mācību uzdevumus integrētai latviešu valodas apguvei. Zem katra latviešu alfabēta burta slēpjas kāda tēma, piemēram, burts B aizved mūs uz bibliotēku, burts O māca orientēties apvidū, taču burts Š ir visgardākais burts, jo ļauj mums iepazīt šokolādi!

Materiāls papildināts ar sadaļu Metodika skolotājiem.
Autori: L.Krastiņa, I.Dzene, Z.Dambe, L.Valdmane

Saite uz materiālu


Izstrādāts latviešu valodas apguves pašmācības rīks „e-Laipa”
Latviešu valodas aģentūra (LVA) līdz šim pieejamo elektronisko latviešu valodas apguves materiālu klāstam pievieno jaunu, daudzveidīgu pašmācības rīku A1 un A2 valodas līmeņa apguvei e-Laipa www.elaipa.lv. Tas paredzēts latviešu valodas apguvei jauniešiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem.
Pašmācības rīka autori: Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Maija Berķe, Vineta Vaivade un Arvils Šalme.

Saite uz materiālu


Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem" dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem
Māra Muktupāvela materiālā „Izzinošas spēles par augiem" radošā veidā piedāvā iepazīt 30 augus, kas aug Latvijā un līdzīgos platuma grādos. Neparastais ir tas, ka visu šo augu nosaukumi veidoti no vairākiem vārdiem, piemēram, vārdi kaķisun pēdiņas kopā veido ārstniecības auga kaķpēdiņa nosaukumu. Spēļu mērķis ir rosināt interesi par augiem un to iepazīšanu, atpazīšanu dabā, kā arī augu nosaukumu veidojošo vārdu pamatnozīmes saskatīšanu. Materiālā ietvertas ne tikai spēles, bet arī plašs, integrēts izziņas materiāls, fotoattēli, kā arī metodiski ieteikumi spēļu diferencētai izmantošanai.

Saite uz materiālu


Iznāk mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 mācību grāmata
Latviešu valodas mācību līdzeklis pieaugušajiem „Laipa. B1” ir turpinājums mācību līdzeklim „Laipa. A1” un „Laipa. A2”.

Mācību līdzeklī ir 10 nodaļas, kas saturiski turpina un pilnveido mācību līdzekļa „Laipa. A1” un „Laipa. A2” tematiku. Mācību līdzeklī ir gramatikas pielikums, klausīšanās teksti un pārbaudes uzdevumu atbildes. Latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem „Laipa. B1” ir veidota atbilstoši LVA (autori Arvils Šalme, Ilze Auziņa, Maija Berķe, Vineta Vaivade) izstrādātajiem latviešu valodas prasmes līmeņiem un izmantojama kopā ar darba burtnīcu B1
 

 

 Mācību grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā.

Jaunumi februārī

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”
Intas Dreimanes-Riekstiņas „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem" ietver  mācību programmu trim dažādām vecuma grupām: 3–5 gadi, 6–10 gadi un 11–18 gadi, kā arī detalizēti izstrādātus pasākumu scenārijus: „Zinību diena”, „Ģimenes diena”, „Lietus”, „Miķeļdiena”, „Liepāja”. Apkopotie materiāli sniedz ierosmi daudzveidīgai latviešu valodas apguvei, integrē gan kustību rotaļas, gan radošas aktivitātes, paredz aktīvu bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku iesaisti.

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”


Kristīne Lauriņa.
„Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”
Kristīnes Lauriņas izstrādātā 16 nodarbību kopa diasporas nedēļas nogales skolām aptver vienu mācību gadu. Katra nodarbība paredz ne tikai diferencētu darbu dažāda vecuma bērniem, bet arī bērniem ar dažādu valodas līmeni. Vienojošais elements izaugsmes  mērīšanai – pašportreta (portfolio) veidošana gada garumā, apkopojot katrā nodarbībā paveikto vienuviet. Ietvertās tēmas, projekti: „Es esmu”; „Svētki, gadalaiki un laikapstākļi”; „Es lasu”; „Es dzīvoju”; „Es māku”; „Man patīk”; „Krāsas”; „Es un daba”; „Man garšo”; „Manas valodas”; „Ikdienas priekšmeti”; „Man mugurā ir”; „Prieki un bēdas”; „Es gribētu būt”; „Pasaku pasaule”; „Latvija”. 

Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas