Jaunumi jūlijā

Jūlijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Interaktīva spēle pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

2. Materiāls par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

3. Elektronisks ceļvedis „Latviešu valodas aģentūras elektroniskie mācību un metodiskie materiāli”
http://maciunmacies.valoda.lv/celvedis-valodas-apguvei

4. Kultūrvēsturisks materiāls „Tradīcijas”
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/tradicijas

Lasīt vairāk

Animācijas filmas latviešu valodas apguvei un lasītpriekam!

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas izglītības, sporta un kultūras pārvaldi realizējusi projektu, kura laikā 16 skolu sākumskolas skolotāji un skolēni veidoja animācijas filmas „Zīmuļu stāsti”. 
Animācijas filmas veidotas, izmantojot 2013. gadā LVA izdotās mācību pasakas „Zīmuļu stāsti”. Katras skolas skolēni iepazinās ar pasakām, veidoja animācijas filmu scenārijus, zīmēja pasaku tēlus un animēja pasakas. Animāciju filmas ir papildinātas ar vārdnīcām un krāsojamām lapām. Animācijas filmas „Zīmuļu stāsti” ir izvietotas tiešsaistē LVA mājas lapā maciunmacies.valoda.lv/animacijas-filmas.

Lasīt vairāk

© Latviešu valodas aģentūra 2014 
Visas tiesības aizsargātas