„Laipa” - mācību grāmatu pieaugušajiem

Cienījamie pedagogi!

Piedāvājam iepazīties ar jauno latviešu valodas mācību grāmatu pieaugušajiem „Laipa”. Savus komentārus, jautājumus un iebildes par grāmatas trim nodaļām sūtiet uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Priecāsimies par jūsu līdzdalību, jo grāmata tiek gatavota izdošanai.

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Laipa.pdf

Lasīt vairāk

Jaunumi septembrī

Septembrī ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem: 

1. Darba lapas „Dabaszinības 1.klase”, „„Dabaszinības 2.klase”, „Dabaszinības 3.klase”, „Dabaszinības 4.klase”, „Dabaszinības 5.klase”, „Dabaszinības 6.klase”
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

2. Krāsojamā grāmata „Burti nāk” pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Pirmsskola/krasojama_gramata_Burti.pdf

3. VideolekcijasLogopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai, „Latviešu folkloras radoša apguve”, „Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana”, „Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē”, „Valodas un satura integrēta apguve”, „Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana”, „Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti”
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3

Lasīt vairāk

Jaunumi augustā

Augustā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Izdales materiāls fonemātiskās dzirdes un rakstītprasmes attīstībai 6 - 7 gadus veciem bērniem „Klausies un raksti!”
http://valoda.lv/media/Kartis.pdf

2. Žurnāla „Spicīte” darba burtnīcas Pavasaris, Rudens, Vasara, kas veltītas burtu apguvei 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab3

3. Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” 
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti

Lasīt vairāk

Jaunumi jūlijā

Jūlijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Interaktīva spēle pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

2. Materiāls par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

3. Elektronisks ceļvedis „Latviešu valodas aģentūras elektroniskie mācību un metodiskie materiāli”
http://maciunmacies.valoda.lv/celvedis-valodas-apguvei

4. Kultūrvēsturisks materiāls „Tradīcijas”
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/tradicijas

Lasīt vairāk

© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas