Jaunumi jūlijā

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai

Mācību materiāls „Jēdzienu vārdnīca” ir izveidots diasporas un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī skolotāju vajadzībām, lai sekmīgāk apgūtu mācību saturu piecos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kulturoloģijā un ekonomikā. Jēdzieni vārdnīcā ir strukturēti alfabētiskā secībā katrā mācību priekšmetā un tulkoti angļu valodā. Jēdzienu vārdnīca ir izmantojama arī CLIL balstītā mācību procesā.

http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Lasīt vairāk

Jaunumi aprīlī

Aktualitātes 2015. gada aprīlī

1. Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas nedēļas nogales skolu skolēniem 75 stundu apjomā

Programmā ir septiņi tematiskie loki (Es; Es un ģimene; Es un citi; Es ikdienā; Es un Latvija; Projekts; Ko es zinu, ko es protu?), projekta darbs un kopsavilkums par mācību gadā apgūto. Katram tematam ir četri apakštemati.  

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Lasīt vairāk

Jaunumi janvārī

1. Runāsim pareizi!
Interaktīvais mācību līdzeklis Runāsim pareizi ir metodiskā līdzekļa Runāsim pareizi papildinājums. Tas domāts runas prasmju pilnveidei pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mācību materiālā ir iekļauta skaņu izruna, vārda uzsvara un intonācijas vingrinājumi, diktāti un mēles mežģi. Fonētikas vingrinājumi paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

Lasīt vairāk

„Laipa” - mācību grāmatu pieaugušajiem

Cienījamie pedagogi!

Piedāvājam iepazīties ar jauno latviešu valodas mācību grāmatu pieaugušajiem „Laipa”. Savus komentārus, jautājumus un iebildes par grāmatas trim nodaļām sūtiet uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Priecāsimies par jūsu līdzdalību, jo grāmata tiek gatavota izdošanai.

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Laipa.pdf

Lasīt vairāk

Jaunumi septembrī

Septembrī ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem: 

1. Darba lapas „Dabaszinības 1.klase”, „„Dabaszinības 2.klase”, „Dabaszinības 3.klase”, „Dabaszinības 4.klase”, „Dabaszinības 5.klase”, „Dabaszinības 6.klase”
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

2. Krāsojamā grāmata „Burti nāk” pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Pirmsskola/krasojama_gramata_Burti.pdf

3. VideolekcijasLogopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai, „Latviešu folkloras radoša apguve”, „Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana”, „Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē”, „Valodas un satura integrēta apguve”, „Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana”, „Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti”
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3

Lasīt vairāk


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas