Māci

Pieaugušajiem

 • Programmas un līmeņu apraksti

  Latviešu valodas prasmes līmeņi

  Pamatlīmenis A1, A2, Vidējais līmenis B1, B2

  Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
  lejuplādēt
  Latviešu valodas prasmes līmeņi

  Augstākais līmenis C1, C2

  Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
  lejuplādēt
  Latviešu valodas programmas

  A1 – B2 pakāpei

  Autori: Maija Burima, Skaidrīte Ivanišaka, Astra Vanaga, Anda Klauža, Irita Šķirmante, Baiba Mūrniece-Buļeva
  lejuplādēt
 • Metodiskie un mācību materiāli

  I. Auziņa, A. Šalme. Laipa. Latviešu valoda. Skolotāja grāmata

  Elektroniski ir iznākusi mācību līdzekļu komplekta Laipa. A1. Latviešu valoda. Mācību grāmata un digitālā mācību līdzekļa e-Laipa. A1 skolotāja grāmata. Tajā skaidroti latviešu valodas apguves pamatprincipi un pieejas, katras nodaļas mērķi un uzdevumi, kā arī piedāvāti papildresursi latviešu valodas apguvei.

  atvērt
  Mācību materiāls

  “Teksti lasīšanas prasmju pilnveidei. C līmenis.” Mācību materiāls “Teksti lasīšanas prasmju pilnveidei. C līmenis.” ir domāts pieaugušajiem latviešu valodas prasmes nostiprināšanai un pilnveidei. Materiālā ir ietverti 30 publicistikas stila teksti par dažādām tēmām.Pēc katra teksta ir doti 3 – 5 uzdevumi, tāpēc valodas apguvējiem būs iespēja ne vien iepazīties ar Latvijas aktualitātēm, bet arī nostiprināt un pilnveidot teksta izpratnes, vārdu krājuma, valodas lietojuma un tekstveides prasmes.Mācību materiālu var izmantot pašmācībai, individuālajām nodarbībām ar pedagogu un grupu nodarbībās.

   

  1. daļa Atvērt
  2. daļa Atvērt
  Mācību palīgmateriāli pirmsskolu un skolu pedagogiem C valodas līmeņa pilnveidei
  Mūsdienu skolotājs: vajadzības un izaicinājumi Lejuplādēt
  Mūsdienu skolēns: vajadzības un izaicinājumi Lejuplādēt
  Mediju pedagoģija un kompetenču pieeja Lejuplādēt
  Kompetenču pieeja: dziļā mācīšanās un atbildība par sasniedzamo rezultātu Lejuplādēt
  Kompetenču pieeja: caurviju prasmes un personības pašorganizācija Lejuplādēt
  Stundas plānojums: sasniedzamais un sasniegtais rezultāts Lejuplādēt
  Migrācija un starpkultūru komunikācija Lejuplādēt
  Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi A1, A2 pakāpei lejuplādēt
  Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi B1, B2 pakāpei
  lejuplādēt
 • Valodu portfelis
  Eiropas Valodu portfelis (EVP)

  Eiropas Valodu portfelis (EVP). Principi un vadlīnijas ar paskaidrojumiem. Versija 1.0. Rīga : Talsu tipogrāfija, 2006. 16 lpp. ISBN 9984-9836-3-3

  lejuplādēt
  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem

  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1 angļu valodā

  lejuplādēt
  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem

  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1 krievu valodā

  lejuplādēt
  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem

  Eiropas Valodu portfelis pieaugušajiem: valodu pase. Dalbiņa D., Grīnberga I., Jundze I. u. c. Akreditācijas Nr. 84.2006. Rīga, 2006. ISBN 9984-9836-4-1

  lejuplādēt
  Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

  Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Rīga : Madonas poligrāfists, 2006. 220 lpp. ISBN 978-9984-9836-7-7

  lejuplādēt
  Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

  Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanas, mācīšana, vertēšana. Valodas pārbaude un testu izstrāde. Rīga : Dardedze hologrāfija, 2011. 80 lpp. ISBN 978-9984-815-50-3

  lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.