Noderīgas saites

Tiesiskā regulējuma izstrāde valodas jomā, latviešu valodas mācīšana un izpēte
Latviešu valodas apguve un izpēte Latvijā
Latviešu valodas apguve un izpēte ārzemēs
Latvijas valsts saišu portāls
Valsts izglītības satura centrs
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Informācijas portāls par un ap jauniešiem "Jaunatnes lietas"


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas