Māci

Vieglā valoda

Kas ir vieglā valoda?

Videomateriāls pedagogiem, kas iepazīstina ar vieglās valodas mērķi, izcelsmi, pamatprincipiem un iespējām izmantot to mācību procesā.

Videomateriāls ir daļa no elektroniska metodiskā materiāla, kas tiek veidots kā pašmācības un pašpārbaudes rīks, lai pedagogs varētu patstāvīgi apgūt prasmi veidot tekstus vieglajā valodā.

Vieglās valodas pamatprincipi mācību procesā
Metodikas skolas “Pupa” 7.04.2022. tīmekļseminārs diasporas skolotājiem.
Atvērt
Vieglās valodas metodika
Vieglās valodas metodikas materiāls ir atbalsta līdzeklis pedagogiem vieglās valodas pamatprincipu apguvei. Metodiskajā materiālā ir 9 nodaļas. Katrā nodaļā ietverta teorija un piemēri, kuros vieglās valodas lietojums atbilst vispārizglītojošo skolu skolēniem bez intelektuālās attīstības traucējumiem. Pašpārbaudes uzdevumi katras nodaļas beigās ļauj pedagogiem pārliecināties par pareizu izpratni un nostiprināt apgūto, kā arī iegūtās zināšanas palīdz skolotājiem adaptēt/vienkāršot tekstus latviešu valodas apguvei.
Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.