Māci

Pašvērtēšanas un pašmācības rīks

Latviešu valodas pašvērtēšanas un pašmācības digitālais rīks pedagogiem

“Latviešu valodas pašvērtēšanas un pašmācības digitālais rīks pedagogiem” ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Digitālais rīks  ir izveidots atbilstoši latviešu valodas prasmes augstākajam (C1 un C2) līmenim. Tā mērķi ir:
1) ļaut pedagogiem pašiem novērtēt savu latviešu valodas prasmi, sadaļā “Pašnovērtējums”, atzīmējot, vai konkrētā prasme ir apgūta pilnībā, daļēji vai nav apgūta;
2) izpildīt 
pašpārbaudes testu sadaļā “Pārbaudes testi”;
3) pilnīgot savu latviešu valodas prasmi sadaļā “Mācību uzdevumi”.

Rīkā iekļautie pašvērtējuma un pašmācības uzdevumi aptver tematus, kas saistīti ar projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” aprakstītajām zinātņu jomām: pedagoģija un psiholoģija; dabaszinātnes; māksla; sociālās zinātnes (sociālā un pilsoniskā joma); matemātika; veselība un sports (veselības joma un fiziskās aktivitātes); tehnoloģijas.

Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.