Māci

Raksti

Lībiešu valodas ietekme latviešu valodā

Gadu tūkstošiem plecu pie pleca te dzīvojusi un strādājusi Baltijas jūras somugru tauta lībieši un baltu tauta latvieši, pareizāk sakot, viņu senči. Arī pagātnē mūsu zemē ir bijusi divvalodība, un tās sekas atspoguļojas gan latviešu, gan lībiešu valodā (Rudzīte, 1994)

Lejuplādēt
Pirmsskolas vecuma bērnu dialogrunas sekmēšana rotaļās

Autors: Inga Stangaine
lejuplādēt
Lasītprasme un tās attīstības īpatnības pirmsskolā

Autors: Sandra Zariņa
lejuplādēt
Uzrunas etiķete un tās ievērošana pusaudžu runā

Autors: Anda Blūmane
lejuplādēt
Tradicionāli latviešu gramatikas jautājumi

Autors: Aleksejs Andronovs
lejuplādēt
Traks, dulls, nenormāls – vai domājam, ko sakām?

Autors: Anitra Roze
lejuplādēt
Pārdomas par sveicinājuma vārdiem gadsimtu gaitā

Autors: Ārija Ozola
lejuplādēt
Rūpes par valodas pareizību un „mīts par nesaprotamību”

Autors: Dace Strelēvica-Ošiņa
lejuplādēt
Gramatika un valodas mode

Autors: Daina Nītiņa
lejuplādēt
Metonīmija plašsaziņas līdzekļos

Autors: Ilze Lokmane
lejuplādēt
Citvalodu personvārdu atveide latviešu valodā: problēmas un risinājumi

Autors: Ineta Balode
lejuplādēt
Kopīgais un atšķirīgais fonētisko parādību izpratnē Latvijā un pasaulē

Autors: Juris Grigorjevs

lejuplādēt
Ieskats latviešu valodas kā dzimtās valodas mācību grāmatu izstrādes vēsturē

Autors: Zenta Anspoka
lejuplādēt
Bērna runas attīstība pirmsskolas vecumā

Autors: Dr.psych. Guna Svence
lejuplādēt
Plurilingvisma koncepcijas attīstība un tās realizācijas pieredze valodu didaktikā Latvijā

Autors: Ligita Grigule
lejuplādēt
Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana

Autors: Vita Kalnbērziņa
lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.