Dabaszinības 4. klasei

Bilingvālā izglītība
  1. Zvaigžņotā debess
  2. Siltuma joslas
  3. Kontinenti
  4. Vielu pārvērtības
  5. Ūdens aprite
Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka