Dabaszinības 5. klasei

Bilingvālā izglītība
  1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
  2. Ceļojums ar kartēm
  3. Skaņa
Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka