Lineta un Dalfijs

3.stāsts “Lineta un Dalfijs”
Filmu veidoja – Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi