Beķercepti kliņģerīši

Rotaļas latviešu valodas apguvē “Beķercepti klinģerīši”