Māci

Sākumskolai

 • Metodiskie materiāli

  Metamo kauliņu komplekts
  Metamo kauliņu komplektā ir ietverts vārdu krājums šādās tēmās: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Latvijas valsts svētki un dzimšanas diena. Idejas darbam:
  1. Ja bērns vēl nelasa – apskata attēlu un nosauc attēloto;
  2. Ja bērns lasa – nolasa vārdu dažādos skaļumos (čukstus, klusām, skaļi, ļoti skaļi); nolasa vārdu tik reizes, cik nosaka kāds klasesbiedrs (var mest paralēli šim arī metamo kauliņu ar cipariem – kāds cipars uzkrīt, tik reizes lasa vārdu); pievieno vārdam vēl vienu vārdu (īpašības vārdu, darbības vārdu); iesaista konkrēto vārdu jautājuma, stāstījuma vai izsaukuma teikumā; skolēns nerāda citiem uzmesto vārdu, bet izdomā mīklu par to, pārējie to min; metamos kauliņus izmanto spēlei “Mēmais šovs”; skolēni veido kopīgu, saistītu stāstījumu par konkrētajiem svētkiem, secīgi iesaistot katru vārdu stāstījumā (met kauliņu viens pēc otra, turpina stāstījumu, vārdi var atkārtoties).
  lejuplādēt
  Matemātika 1. klase Atvērt
  Dace Brūna (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Matemātika. 1. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti matemātikas mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 1. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši matemātikas mācību priekšmeta programmas parauga 1. klases tematiem.
  Sociālās zinības 1. klase Atvērt
  Linda Krastiņa (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Sociālās zinības. 1. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti sociālo zinību mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 1. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši sociālo zinību mācību priekšmeta programmas parauga 1. klases tematiem.Seminārs par metodisko līdzekli “Sociālās zinības 1. klasē”
  Dabaszinības 1. klase Atvērt
  Liene Liškauska (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Dabaszinības. 1. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti dabaszinību mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 1. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas parauga 1. klases tematiem.
  Mācīsim dabaszinības latviski! Latviešu valodas un dabaszinību integrēta apguve 1. klasē
  Dabaszinības 4. klase Atvērt
  Zaiga Dambe (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Dabaszinības 4. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti dabaszinību mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 4. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas parauga 4. klases tematiem.Seminārs par metodisko līdzekli “Dabaszinības 4. klasē”
  Matemātika 4. klase Atvērt
  Nadežda Pavlova (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Matemātika. 4. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti matemātikas mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 4. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši matemātikas mācību priekšmeta programmas parauga 4. klases tematiem.Seminārs par metodisko līdzekli “Matemātika 4. klasē”
  Sociālās zinības un vēsture 4. klase Atvērt
  Annija Bergmane (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Sociālās zinības. 4. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti sociālo zinību un vēstures mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 4. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību līdzekļi veidoti un sakārtoti atbilstoši sociālo zinību un vēstures mācību priekšmeta programmas parauga 4. klases tematiem.
  Seminārs par metodisko līdzekli “Sociālās zinības un vēsture 4. klasē”
  Lasi un atklāj pasauli! Atvērt
  Inese Eglīte (2023). Pārskats par 1.-3. klasē izmantojamo daiļliteratūru.
  Inese Eglīte (2023). Pārskats par 4.-6. klasē izmantojamo daiļliteratūru Atvērt
  Izziņas materiāls par Latvijas dabu, dzīvniekiem un skaistām apskates vietām
  Tuta meklē putnus Atvērt
  Tuta un Lapsa, bruņojušās ar binokli un pacietību, dodas dabā vērot putnus. Esi pacietīgs kopā ar viņām un uzzini, kādus putnus viņām izdosies pamanīt caur binokļa acīm! 
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam. 
  Tuta un Feneks Siguldā Atvērt
  Feneks ir ieradies Latvijā, lai apskatītu mūsu skaisto rudeni, un Tuta viņu aizvedusi uz Siguldu. Apskati Gleznotājkalnu, Turaidas pili, Gūtmaņa alu un Gauju kopā ar viņiem!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un meža zvēri Atvērt
  Tuta un Lapsa dodas uz Līgatnes dabas takām, lai apciemotu meža zvērus. Tur viņām pievienosies arī mazais Mākonītis. Skaties un uzzini, kādus zvērus viņiem izdosies ieraudzīt!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un Latvijas nacionālie simboli Atvērt
  Tuta un Lapsa devusies dabā, lai meklētu Latvijas nacionālos simbolus. Vai tu zini, kas tie ir? Arī Tuta to vēl nezina, bet viņai ir pienākusi vēstule dabas pastā. Varbūt ar tās palīdzību viņai izdosies tos atrast! Meklē kopā ar Tutu! Un klausies, kā Tuta dzied tautasdziesmu “Stāvēju, dziedāju”.
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Galda spēļu komplekts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei

  Galda spēļu komplekts ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Galda spēles ietver bērnu vecumposmam, darbības videi, interesēm atbilstošu leksiku un runas situācijas.
  Galda spēļu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu izvietojam tiešsaistei un drukai piemērotā formātā.

  ATRODI PĀRI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  BURTU LOTO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  CIK BIEŽI TU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DABAS PĒTNIEKI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DARI TĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPAZĪSTI PROFESIJAS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPIRKŠANĀS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS ES ESMU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS TIE IR
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS KUR KO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 3
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 4
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SAULĪTES SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SOĻO UN RUNĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  STĀSTU SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU BINGO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU MARATONS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU PA VĀRDAM
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VIENS DIVI DAUDZ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai

  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē. Mācību materiāli ir veidoti atbilstoši tematiskajiem lokiem: Es pats; Māja; Pasaka un īstenība; Laiks un ritums; Gaiss un ūdens; Zeme un uguns.
  Didaktisko materiālu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu ievietojam elektroniskā formātā.

  Alfabēta burtu trafarets
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  Jautājumu kartītes
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  Plakāti
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  Sižetisko attēlu sērijas
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  Situāciju attēli ar jautājumiem
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  Attēlu un vārdu bingo

  Metodiskie komentāri

  atvērt
  atvērt
  Vārdupelis
  Metodiskie komentāri
  atvērt
  atvērt
  „Stāsti te un stāsti tur!”
  Spēle stāstīšanas prasmju pilnveidei 8–12 gadus veciem bērniem
  poga
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase atvērt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase atvērt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2013.
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”

  Autori: Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska
  lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata.
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase”
  lejupladet
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata
  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase”.
  lejuplādēt

  Mācību līdzekļi

  Latviešu valodas bilžu vārdnīca
  Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem.
  lejuplādēt
  Pirmā digitālā latgaliešu ābece
  Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Juri Cibuļu un Lidiju Leikumu ir izstrādājusi pirmo digitālo latgaliešu ābeci. Ābece ir papildināta ar darba burtnīcu “Skreineite. Vuicūs raksteit” un uzziņu materiālu pedagogiem.
  Atvērt
  Sākumskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt
 • Valodu portfelis
  Mans valodu portfelis.
  Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 latviešu valodā
  Lejuplādēt
 • Mācību līdzekļu komplekts 1. klasei

  Latviešu valoda 1. klasei. 1. daļa. Skolotāja grāmata, LVA, 2023 Atvērt
  Latviešu valoda 1. klasei. Mācību programma. 2. daļa
  Atvērt
  1. klase. Interaktīvi mācību materiāli Atvērt
  Latviešu valoda 1. klasei. 1. daļa. Klausīšanās teksti Atvērt
  1. klase. Burtu kartes

  Atgādnes paredzētas gan lietošanai drukātā veidā, izliekot mācību telpā pie sienas, gan rādot uz ekrāna.

   

  Komplektu veido:
  1. 33 krāsainas A4 izmēra burtu kartes,
  2. melnbalts izdales materiāls – burtu kartes,
  3. signālkartītes – pieturzīmes teikumu beigās.

  Uz katras kartes ir vārds, kurš sākas ar attiecīgo burtu, attēlojums krāsainā zīmējumā, lielais un mazais iespiestais burts, lielais un mazais rakstītais burts. Rakstītajiem burtiem klāt bultiņas, ar kurām norādīts rakstīšanas virziens. Rakstītie burti parādīti līnijās. Iespiestie līdzskaņu burti tumši zilā krāsā, patskaņu burti – sarkanā.

  Skolēni melnbaltās kartītes izmanto, mācoties jauno burtu: pārvelk rakstītajam burtam, izkrāso iespiesto burtu, izkrāso attēlu.

  Signālkartītes dažādi izmanto stundas darbā ar mērķi iesaistīt visus skolēnus mācību darbā: skolēni nosaka dzirdēto teikumu veidu, parāda atbilstošo pieturzīmi, skolotājs parāda signālkartīti, skolēni atlasa atbilstošos teikumus, izdomā atbilstošus teikumus (piemēram, par noteiktu tematu).

  Atvērt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā”, 2017
  1. daļa Atvēt
  2. daļa Atvērt
  Darba burtnīca, 2017
  1. daļa Atvēt
  2. daļa Atvērt
 • Mācību līdzekļu komplekts 2. klasei

  2. klase. Interaktīvi mācību materiāli Atvērt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. 1. daļa.

  Ieviešanas seminārs

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. 2. daļa.

  Ieviešanas seminārs

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2.klase.

  Skolotāja grāmata Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2.klase. 2015. gads Lejuplādēt
 • Mācību līdzekļu komplekts 3. klasei
  Latviešu valoda 3. klasei. Skolotāja grāmata Lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību programma 2. daļa Lejuplādēt
  Mācību satura apguves secība un metodiskie komentāri 5. un 6. nodaļai Lejuplādēt
 • Metodikas skola “Mācīsim latviski!”

  Tīmekļsemināru ieraksti

   

  15.05.2024.
  Nometņu organizēšana latviešu valodas prasmju pilnveidei 1.-3. klašu skolēniem

  17.04.2024.
  Mūzikas un latviešu valodas integrēta apguve sākumskolā

  13.03.2024.
  Digitālie rīki latviešu valodas prasmju pilnveidei

  28.02.2024.
  Latviskas vides veidošanas iespējas skolā un ārpusskolas pasākumos

  24.01.2024.
  Rakstītprasmes attīstīšana 1.-3. klasē

  29.11.2023.
  Sporta un veselības un latviešu valodas integrēta apguve 1. klasē

  25.10.2023.
  Dizaina un tehnoloģiju un latviešu valodas integrēta  apguve 1. klasē

  27.09.2023.
  Mācīsim dabaszinības latviski! Dabaszinību un latviešu valodas integrēta apguve 1. klasē

  23.08.2023.
  Mācīsim sociālās zinības latviski! Latviešu valodas un sociālo zinību integrēta apguve 1. klasē

  14.06.2023.
  Mācīsim matemātiku latviski! Latviešu valodas un matemātikas satura integrēta apguve 1. klasē

  Mālpils vidusskolas skolotāja Dace Brūna

   

  7.06.2023.
  Latviešu valodas aģentūras mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei 1.-3. klasē

  Mācību līdzekļu autores Vineta Vaivade, Linda Krastiņa, Silvija Mickeviča un Liene Valdmane

   

  17.05.2023.
  Mācību saturs un pieeja latviešu valodas apguvē 1.-3. klasē: kopīgais un atšķirīgais latviešu un mazākumtautību skolu standartā un programmās. Skolas pieredze

  DU docente Dr. paed. Sandra Zariņa, Jelgavas Pārlielupes skolotājas Sandra Opaļeva un Gita Zikunova

   

  26.04.2023.
  Bērns ģimenē un skolā: kā sadzīvot ar vairākām valodām?

  RTA profesore Sanita Martena

   

  15.03.2023.
  Iespējamie atbalsta veidi skolēniem un ģimenēm, pārejot uz mācībām latviešu valodā. Sadarbība ar vecākiem latviešu valodas apguves veicināšanai

  LVA metodiķe Linda Krastiņa, Salaspils 1. pirmsskolas skolotājas Mārīte Petrovska un Edīte Fiļimonova, Jelgavas Pārlielupes skolotāja Juta Pentjuša-Pāne

   

  02.02.2023.
  LVA plānotie atbalsta pasākumi pārejas uz mācībām valsts valodā ieviešanai. Topošā pirmklasnieka gatavība uzsākt skolas gaitas latviski atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un programmu paraugiem.

  IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, LVA vecākā metodiķe Vineta Vaivade, Inese Eglīte, LU lektora p.i., LVA tālākizglītotāja Inese Eglīte

   

 • Mācību izdevumu arhīvs
  Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata, 1. daļa
  Anspoka, Zenta, Dambe, Zaiga, Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Mācību grāmata, 1. daļa. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2015, 2016. ISBN 978-9984-829-21-0
  Mācību līdzekļu komplektu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. 1. daļa” veido mācību grāmata, darba burtnīca, elektronisks pašmācības disks un skolotāja grāmata elektroniskā formā.
  Mācību saturs izveidots atbilstoši tematiskajam principam un turpina 1. un 2. klasē apgūtos tematus, detalizējot un paplašinot izpratni par apkārtējo pasauli un latviešu valodu. Mācību līdzekļu komplektā iekļautā mācību viela orientēta uz to, lai skolēni mācās sazināties gan cits ar citu, gan skolotāju un citiem pieaugušajiem. Tā ļauj pilnveidot lasīšanas un rakstīšanas prasmes un attīstīt gramatisko kompetenci, gan apgūstot valodas likumības, gan radot dažādu stilu un veidu tekstus.
  Atvērt
  Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata, 2. daļa
  Anspoka, Zenta, Dambe, Zaiga, Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Mācību grāmata, 2. daļa. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2016. ISBN 978-9984-829-23-4
  Mācību līdzekļu komplektu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. 2. daļa” veido mācību grāmata, darba burtnīca, elektronisks pašmācības disks un skolotāja grāmata elektroniskā formā.
  Mācību saturs izveidots atbilstoši tematiskajam principam un turpina 1. un 2. klasē apgūtos tematus, detalizējot un paplašinot izpratni par apkārtējo pasauli un latviešu valodu. Mācību līdzekļu komplektā iekļautā mācību viela orientēta uz to, lai skolēni mācās sazināties gan cits ar citu, gan skolotāju un citiem pieaugušajiem. Tā ļauj pilnveidot lasīšanas un rakstīšanas prasmes un attīstīt gramatisko kompetenci, gan apgūstot valodas likumības, gan radot dažādu stilu un veidu tekstus.
  Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.