Māci

Sākumskolai

 • Metodiskie materiāli

  Galda spēļu komplekts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei

  Galda spēļu komplekts ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Galda spēles ietver bērnu vecumposmam, darbības videi, interesēm atbilstošu leksiku un runas situācijas.

  Galda spēļu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu izvietojam tiešsaistei un drukai piemērotā formātā.

  ATRODI PĀRI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  BURTU LOTO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  CIK BIEŽI TU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DABAS PĒTNIEKI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DARI TĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPAZĪSTI PROFESIJAS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPIRKŠANĀS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS ES ESMU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS TIE IR
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS KUR KO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 3
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 4
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SAULĪTES SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SOĻO UN RUNĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  STĀSTU SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU BINGO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU MARATONS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU PA VĀRDAM
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VIENS DIVI DAUDZ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai

  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai  izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē. Mācību materiāli ir veidoti atbilstoši  tematiskajiem lokiem: Es pats; Māja; Pasaka un īstenība; Laiks un ritums; Gaiss un ūdens; Zeme un uguns. 

  Didaktisko materiālu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu ievietojam elektroniskā formātā.

  Alfabēta burtu trafarets
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Jautājumu kartītes
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Plakāti
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Sižetisko attēlu sērijas
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Situāciju attēli ar jautājumiem
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Attēlu un vārdu bingo

  Metodiskie komentāri

  atvērt

  atvērt

  Vārdupelis
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  „Stāsti te un stāsti tur!”

  Spēle stāstīšanas prasmju pilnveidei 8–12 gadus veciem bērniem

  poga
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase atvērt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase atvērt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2013.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”

  Autori: Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska
  lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase”

  lejupladet
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase”.

  lejuplādēt

  Mācību līdzekļi

  Latviešu valodas bilžu vārdnīca

  Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. 

  lejuplādēt
  Pirmā digitālā latgaliešu ābece

  Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Juri Cibuļu un Lidiju Leikumu ir izstrādājusi pirmo digitālo latgaliešu ābeci. Ābece ir papildināta ar darba burtnīcu “Skreineite. Vuicūs raksteit” un uzziņu materiālu pedagogiem.

  Atvērt
  Sākumskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt
 • Valodu portfelis
  Mans valodu portfelis.

  Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Andernovics S., Brikmane K., Dimpere I. u. c. Akreditētais modelis Nr. 92.2007. Rīga, 2007. ISBN 978-9984-9958-1-6 latviešu valodā

  Lejuplādēt
 • Mācību līdzekļu komplekts 1. klasei

  Cienījamie latviešu valodas skolotāji mazākumtautību skolā!

  Ar šo gadu sākam īstenot jauno mācību saturu, arī latviešu valodā, 1., 4., 7. un 10. klasē. Ir jauna mācību programma, un, protams, jūs visi gaidāt jaunos mācību materiālus. Arī mēs, Latviešu valodas aģentūra, jau esam sākuši veidot jaunus mācību līdzekļu komplektus. Paldies gan par labajiem vārdiem, strādājot ar mūsu iepriekšējām mācību grāmatām, gan arī par iebildēm un aizrādījumiem. Tāpēc esam nolēmuši mācību līdzekļu komplektu 1. klasei (mācību grāmatu, darba burtnīcu, programmu, materiālus skolotājam, elektroniskos mācību materiālus) ievietot mājas lapas www.valoda.lv sadaļā Māci un mācies latviešu valodu pakāpeniski. Materiāli tiks izvietoti sadaļā https://maciunmacies.valoda.lv/maci/sakumskolai.

  Komentārus un ierosinājumus sūtiet uz e-pasta adresi vineta.vaivade@valoda.lv

  Ievietojam arī iepriekšējās mācību grāmatas 1. klasei 1. daļu un darba burtnīcu. Gan mācību grāmatu, gan darba burtnīcu, gan elektroniskos mācību materiālus varat turpināt izmantot mācību procesā.

  Tāpat varat izmantot gan iepriekšējos gados izdotos didaktiskos materiālus “Karuselis”, “Kabata” un “Apkārt pasaulei”, gan arī jaunos izdevumus: didaktisko materiālu un galda spēļu komplektus, bilžu vārdnīcu.

  Vēl vairāk materiālu jūs atradīsiet vietnē https://maciunmacies.valoda.lv/7-11.

  Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

   

  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”, 9. nodaļa, 2021  lejuplādēt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”, 8. nodaļa, 2021 lejuplādēt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”, 7. nodaļa, 2021 lejuplādēt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”, 6. nodaļa, 2021 lejuplādēt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase”. 1.-5. nodaļa, 2020
  lejuplādēt
  Programma. 1. – 7. nodaļa
  lejuplādēt
  Darba burtnīca. 7. nodaļa, 2021 atvērt
  Darba burtnīca. 6. nodaļa, 2021 atvērt
  Darba burtnīca. 1.-5. nodaļa, 2020 atvērt
  Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā”, 2017
  1. daļa Atvēt
  2. daļa Atvērt
  Darba burtnīca, 2017
  1. daļa Atvēt
  2. daļa Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.