7–11

Latviešu valodas bilžu vārdnīca

Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. 

atvērt

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC

Autori: L. Krastiņa, I. Dzene, Z. Dambe, L. Valdmane

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 7–9 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Materiāls veidots kā Latvijas alfabēts, kurā katram alfabēta burtam ir vairāki uzdevumi. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī integrēti apgūs sociālās zinības, dabaszinības, matemātiku u.c. mācību priekšmetus.

 

Mācību līdzeklī iekļauts metodiskais materiāls skolotājiem, kurā norādīti temati, mācību priekšmeti un vārdu krājums.

Atvērt

Spēle Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš!

Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēlē bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās veidot teikumus atbilstoši attēlos redzamajām situācijām.

 

Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, ko nosaka veidojamā teikuma garums.

Atvērt

Spēle Stāsti te un stāsti tur!

Autori: V. Vaivade, L. Valdmane
Izdošanas gads: 2019.

Spēle paredzēta 8–12 gadus veciem bērniem stāstīšanas prasmju pilnveidošanai. Materiālā ir spēles kartītes, kurās ir norādītas darbojošās personas un lietas, norises vieta un laiks, kā arī stāsta veidošanas papildnosacījumi.

Atvērt

Interaktīvs materiāls Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai. Lasīšana

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts valodas līmeņu A1 un A2 noteikšanai. Materiālā ir interaktīvi lasīšanas uzdevumi.

Lasīšana A1

Atvērt

Lasīšana A2

Atvērt

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu!

Autori: J. Bernāne, I. Hitrova, L. Pamiljane.

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 10–12 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī apgūs dabaszinības, matemātiku, Latvijas vēsturi, sociālās zinības un sporta terminoloģiju.

Atvērt

Mācību līdzeklis Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām

1. daļa

Autori: I. Grīnfelde
Izdošanas gads: 2017.

Mācību līdzeklis paredzēts 8–12 gadus veciem diasporas bērniem. Materiālā ir iekļautas 12 latviešu tautas pasakas un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs bagātināt vārdu krājumu, pilnveidos valodas lietojuma prasmes.

Atvērt

Mācību līdzeklis Labdien! Darba lapas latviešu valodas apguvei

1.daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2008.

Mācību līdzeklī iekļautas kartītes ar latviešu alfabēta burtiem, kā arī daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

atvert

2. daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2009.

Mācību līdzeklī iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

atvert

Darba lapas Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 6–9 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai gan par bērnam tuvām tēmām, piemēram, ģimene, brīvais laiks, mājas, gan par dabas tēmām, kā arī Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju. 

atvert
Mācību līdzeklis paredzēts 10–12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba atvert

 

Krāsojamie komiksi

Autori: Līga Gēmute
Māksliniece: Juta Tīrona

Komiksi veidoti, lai palīdzētu bērniem apgūt latviešu valodas
gramatikas pamatus – lietvārdu locīšanu. Komiksu sēriju  papildina
uzdevumi un izgriežamas pirkstiņlelles.

Dēka ogulājā Atvērt
Dēka mežā atvērt
Dēka lazdu kalnā atver
Dēka gurķu dobē atvērt
Dēka auzu laukā atvērt

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.
atvert

Videomateriāls Rotaļas latviešu valodas apguvē

Videomateriāls paredzēts 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem. Skatoties videomateriālu, bērniem ir iespējams apgūt latviešu valodu un iemācīties sešas rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci.

atvert

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda mazākumtautību skolā

1. klase

Autori: Z. Anspoka

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 1. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā”.

 

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-6 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

atvert

2. klase

Autori: Z. Anspoka

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 2. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību skolā”.

 

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 5-8 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

atvert

3. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 3. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā”.

 

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-9 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

atvert

4. klase *

Autori: L. Pamiljane, J. Bernāne
Izdošanas gads: 2010.

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 4. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 4. klasei mazākumtautību skolā”.

 

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 9 tēmas. Katrā tēmā ir 6-10 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

* Adobe Flash pēc noklusējuma netiek atbalstīts

.Turpmāk, lai izmantotu mācību materiālus, kas izstrādāti Flash tehnoloģijā, nepieciešams lejuplādēt un uzinstalēt datorā Adobe Flash Player, atkarībā no pārlūkprogrammas, kura tiek izmantota.

atvērt

Uzskates līdzekļi gramatikas apguvei

atvērt

Latviešu valoda 1. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

Cilvēka dzīve- Gadalaiki- Pavasaris atvert
Pavasara svētki — Lieldienas  atvērt
Lieldienu ceļojums atvērt
(SURDO) Pasaule. Pasaule? Pasaule! atvērt
(SURDO) Mana pasaule atvērt
(SURDO) Pasaule – mana un tava atvērt
(SURDO) Zemes diena: Dzīvojam zaļi! atvērt
(SURDO) Melns vai balts atvērt
(SURDO) Es un mana klase atvērt
(SURDO) Es un mana zeme atvērt
(SURDO) Dzimšanas diena atvērt
(SURDO) Es un mana valsts atvērt
(SURDO) Kad burti blēņojas atvērt
(SURDO) Zilbītes un zīlītes atvērt
(SURDO) Kad Burti blēņojas, II atvērt
(SURDO) Kā uzstāties atvērt
(SURDO) Mainīgā pasaule, I  atvērt
(SURDO) Mainīgā pasaule, II atvērt
(SURDO) Grāmatu tārpiņš atvērt
(SURDO) Es protu atvērt
(SURDO) Vasara, Vasara, Vasara atvērt

Latviešu valoda 2. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

Iepazīšanās. Suns — cilvēka draugs atvert
Pavasaris  atvērt
Pavasaris, Lieldienas atvērt
(SURDO) Lietvārdu pasaule atvērt
(SURDO) Garšīgā lasīšanas pasaule. Īpašības vārdi atvērt
(SURDO) Lasītprasme, darbības vārds un priedēkļi atvērt
(SURDO) Izteiksmīga lasīšana. Vārda intonācija un teikuma melodija. Vārda skaniskais sastāvs atvērt
(SURDO) Sinonīmi un antonīmi atvērt
(SURDO) Rakstīšana, dažādu vārdšķiru vārdu savienojumi, teikumu veidošana atvērt
(SURDO) Rakstīšana, patskaņu un divskaņu rakstība atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Skaņu iedalījums. Līdzskaņu rakstība vārdā atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Apsveikuma kartīte atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Teikums (vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts). Pieturzīmes atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Teksta daļas: ievads, galvenā daļa, nobeigums. Rindkopas atvērt
(SURDO) Runas plāna veidošana atvērt
(SURDO) Atstāstījums tuvu tekstam atvērt
(SURDO) Runas etiķete  atvērt
(SURDO) Pamata un kārtas skaitļa vārdi atvērt
(SURDO) Personifikācija atvērt
(SURDO) Atkārtojums par 2. klasē apgūto atvērt
(SURDO) Atkārtojums par 2. klasē apgūto atvērt

Latviešu valoda 3. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

1.stunda. Klausīšanās prasme atvert
2.stunda. Klausīšanās prasme. Atkārtojums par vārdšķirām  atvērt
3.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
(SURDO) Lasīšana, lietvārds, viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi atvērt
(SURDO) Lasīšana. Jautājumu veidošana. Īpašības vārds atvērt
(SURDO) Lasīšana, dalījums rindkopās, darbības vārds atvērt
(SURDO) Lasīšana. Sinonīmi atvērt
(SURDO) Lasīšana, antonīmi, zināšanu un prasmju nostiprināšana darbā ar tekstu atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Vārda sastāvs. Priedēkļi atvērt
(SURDO) Vārdi ar dubultajiem līdzskaņiem atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Īpašvārdi atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Vēstule. Melnraksts atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Atgriezeniskā saite. Tīrraksts atvērt
(SURDO) Runāšana. Saziņas temats un adresāts atvērt
(SURDO) Runāšana. Viedoklis. Vienkāršs teikums. Salikts teikums atvērt
(SURDO) Runāšana. Intonācija. Vārdu darināšana atvērt
(SURDO) Runas uzbūve un kritēriji  atvērt
(SURDO) Runas plānošana un izmēģināšana atvērt
(SURDO) Dialogs. Intonācija atvērt
(SURDO) Stāsts. Teikuma gramatiskais centrs atvērt
(SURDO) Mācītais un sasniegtais atvērt
(SURDO) Pašvērtējums, mācību gada noslēgums atvērt

Latviešu valoda 4. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

1.stunda. Cilvēks – Zeme – Pasaule. Klausīšanās prasme atvert
2.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
3.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
(SURDO) Lasītprasme. Apstākļa vārdu „daudz”, „maz” saskaņošana ar ģenitīva locījumu atvērt
(SURDO) Lasītprasme. Īpašības vārds atvērt
(SURDO) Lasītprasme. Darbības vārda laiki atvērt
(SURDO) Lasītprasme. Uzruna un tiešā runa tekstā atvērt
(SURDO) Lasītprasme. Teikuma veidi atvērt
(SURDO) Rakstītprasme. Vārda sastāvs. Salikteņi atvērt
(SURDO) Rakstītprasme. Vienkāršs teikums atvērt
(SURDO) Rakstītprasme. Vienlīdzīgi teikuma locekļi atvērt
(SURDO) Salikts teikums atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Saziņas mērķis un tekstveide atvērt
(SURDO) Rakstīšana. Teksta rediģēšana un tīrraksts  atvērt
(SURDO) Runāšana. Vajadzības izteikšana. Pamatojums. Runas etiķete atvērt
(SURDO) Runāšana. Runas plāna veidi atvērt
(SURDO) Runāšana: intonācija, runas skaļums, žesti, mīmika. Uzstāšanās atvērt
(SURDO) Viedoklis un fakti. Gadalaiki un laikapstākļi atvērt
(SURDO) Informācijas apkopošana. Gadalaiki un emocijas atvērt
(SURDO) Runas plānošana atvērt
(SURDO) Mācīšanās prasmju izvērtējums atvērt
(SURDO) Darbības mērķu plānošana atvērt