7–11

Kur esam? Latvijā!

Lietotne izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Lietotne veidota kā spēle un paredzēta Latvijas kultūras un dabas daudzveidības iepazīšanai, vārdu krājuma papildināšanai, zināšanu nostiprināšanai un latviešu valodas apguvei.
Spēle ietver 6 tematus – Ceļojums sākas, Pļavā, Mežā, Pasakā, Pilsētā, Pie jūras. Katram tematam ir trīs līmeņi. Iegūstot katrā līmenī noteiktu punktu skaitu, tiek atklāts katras tēmas talismans. Atklājot visus 6 talismanus, saņem galveno balvu – Latvijas draudzības aproci.

Lietotne izmantošanai datorvidē. atvērt
Lietotne izmantošanai viedtālruņos.

Latviešu valodas bilžu vārdnīca

Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Bilžu vārdnīcas drukas versija

Šeit pieejama bilžu vārdnīca, ko ērti lejuplādēt vai izdrukāt. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem.

lejupladet

Bilžu vārdnīcas digitālā versija

Bilžu vārdnīcas digitālajā versijā ietvertais vārdu krājums ir sadalīts tematiski un papildināts ar interesantiem uzdevumiem. Sākumā vārdnīcas lietotājs apgūst vārdu krājumu, tad izvēlas tematam atbilstošus uzdevumus un nostiprina zināšanas.

Atvērt
Bilžu vārdnīcas digitālā versija izmantojama datorvidē.
Bilžu vārdnīca izmantošanai viedtālruņos.

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC

Autori: L. Krastiņa, I. Dzene, Z. Dambe, L. Valdmane

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 7–9 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Materiāls veidots kā Latvijas alfabēts, kurā katram alfabēta burtam ir vairāki uzdevumi. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī integrēti apgūs sociālās zinības, dabaszinības, matemātiku u.c. mācību priekšmetus.
 
Mācību līdzeklī iekļauts metodiskais materiāls skolotājiem, kurā norādīti temati, mācību priekšmeti un vārdu krājums.

Atvērt

Spēle Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš!

Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēlē bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās veidot teikumus atbilstoši attēlos redzamajām situācijām.
 
Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, ko nosaka veidojamā teikuma garums.

Atvērt

Spēle Stāsti te un stāsti tur!

Autori: V. Vaivade, L. Valdmane
Izdošanas gads: 2019.

Spēle paredzēta 8–12 gadus veciem bērniem stāstīšanas prasmju pilnveidošanai. Materiālā ir spēles kartītes, kurās ir norādītas darbojošās personas un lietas, norises vieta un laiks, kā arī stāsta veidošanas papildnosacījumi.

Atvērt

Interaktīvs materiāls Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai. Lasīšana

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts valodas līmeņu A1 un A2 noteikšanai. Materiālā ir interaktīvi lasīšanas uzdevumi.

Lasīšana A1

Atvērt

Lasīšana A2

Atvērt

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu!

Autori: J. Bernāne, I. Hitrova, L. Pamiljane.

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 10–12 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī apgūs dabaszinības, matemātiku, Latvijas vēsturi, sociālās zinības un sporta terminoloģiju.

Atvērt

Mācību līdzeklis Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām

1. daļa

Autori: I. Grīnfelde
Izdošanas gads: 2017.

Mācību līdzeklis paredzēts 8–12 gadus veciem diasporas bērniem. Materiālā ir iekļautas 12 latviešu tautas pasakas un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs bagātināt vārdu krājumu, pilnveidos valodas lietojuma prasmes.

Atvērt

Mācību līdzeklis Labdien! Darba lapas latviešu valodas apguvei

1.daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2008.

Mācību līdzeklī iekļautas kartītes ar latviešu alfabēta burtiem, kā arī daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

atvert

2. daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2009.

Mācību līdzeklī iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

atvert

Darba lapas Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 6–9 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai gan par bērnam tuvām tēmām, piemēram, ģimene, brīvais laiks, mājas, gan par dabas tēmām, kā arī Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju.

atvert
Mācību līdzeklis paredzēts 10–12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba. atvert

Krāsojamie komiksi

Autori: Līga Gēmute
Māksliniece: Juta Tīrona

Komiksi veidoti, lai palīdzētu bērniem apgūt latviešu valodas
gramatikas pamatus – lietvārdu locīšanu. Komiksu sēriju papildina
uzdevumi un izgriežamas pirkstiņlelles.

Dēka ogulājā Atvērt
Dēka mežā atvērt
Dēka lazdu kalnā atver
Dēka gurķu dobē atvērt
Dēka auzu laukā atvērt

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.

atvert

Videomateriāls Rotaļas latviešu valodas apguvē

Videomateriāls paredzēts 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem. Skatoties videomateriālu, bērniem ir iespējams apgūt latviešu valodu un iemācīties sešas rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci.

atvert

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda mazākumtautību skolā

1. klase

Autori: Z. Anspoka

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 1. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā”.
 
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-6 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

atvert

2. klase

Autori: Z. Anspoka

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 2. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību skolā”.
 
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 5-8 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

atvert

3. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 3. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā”.
 
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-9 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

atvert

4. klase

Autori: L. Pamiljane, J. Bernāne
Izdošanas gads: 2010.

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 4. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 4. klasei mazākumtautību skolā”.
 
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 9 tēmas. Katrā tēmā ir 6-10 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

atvert

Uzskates līdzekļi gramatikas apguvei

atvērt

Latviešu valoda 1. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.
 

Cilvēka dzīve- Gadalaiki- Pavasaris atvert
Pavasara svētki — Lieldienas atvērt
Lieldienu ceļojums atvērt
Pasaule. Pasaule? Pasaule! (SURDO) atvērt
Mana pasaule (SURDO) atvērt
Pasaule – mana un tava (SURDO) atvērt
Zemes diena: Dzīvojam zaļi! (SURDO) atvērt
Melns vai balts (SURDO) atvērt
Es un mana klase (SURDO) atvērt
Es un mana zeme (SURDO) atvērt
Dzimšanas diena (SURDO) atvērt
Es un mana valsts (SURDO) atvērt
Kad burti blēņojas (SURDO) atvērt
Zilbītes un zīlītes (SURDO) atvērt
Kad Burti blēņojas, II (SURDO) atvērt
Kā uzstāties (SURDO) atvērt
Mainīgā pasaule, I (SURDO) atvērt
Mainīgā pasaule, II (SURDO) atvērt
Grāmatu tārpiņš (SURDO) atvērt
Es protu (SURDO) atvērt
Vasara, Vasara, Vasara (SURDO) atvērt

Latviešu valoda 2. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.
 

Iepazīšanās. Suns — cilvēka draugs atvert
Pavasaris atvērt
Pavasaris, Lieldienas atvērt
Lietvārdu pasaule (SURDO) atvērt
Garšīgā lasīšanas pasaule. Īpašības vārdi (SURDO) atvērt
Lasītprasme, darbības vārds un priedēkļi (SURDO) atvērt
Izteiksmīga lasīšana. Vārda intonācija un teikuma melodija. Vārda skaniskais sastāvs (SURDO) atvērt
Sinonīmi un antonīmi (SURDO) atvērt
Rakstīšana, dažādu vārdšķiru vārdu savienojumi, teikumu veidošana (SURDO) atvērt
Rakstīšana, patskaņu un divskaņu rakstība (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Skaņu iedalījums. Līdzskaņu rakstība vārdā (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Apsveikuma kartīte (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Teikums (vienkāršs nepaplašināts, vienkāršs paplašināts). Pieturzīmes (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Teksta daļas: ievads, galvenā daļa, nobeigums. Rindkopas (SURDO) atvērt
Runas plāna veidošana (SURDO) atvērt
Atstāstījums tuvu tekstam (SURDO) atvērt
Runas etiķete (SURDO) atvērt
Pamata un kārtas skaitļa vārdi (SURDO) atvērt
Personifikācija (SURDO) atvērt
Atkārtojums par 2. klasē apgūto (SURDO) atvērt
Atkārtojums par 2. klasē apgūto (SURDO) atvērt

Latviešu valoda 3. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.
 

1.stunda. Klausīšanās prasme atvert
2.stunda. Klausīšanās prasme. Atkārtojums par vārdšķirām atvērt
3.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
Lasīšana, lietvārds, viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi (SURDO) atvērt
Lasīšana. Jautājumu veidošana. Īpašības vārds (SURDO) atvērt
Lasīšana, dalījums rindkopās, darbības vārds (SURDO) atvērt
Lasīšana. Sinonīmi (SURDO) atvērt
Lasīšana, antonīmi, zināšanu un prasmju nostiprināšana darbā ar tekstu (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Vārda sastāvs. Priedēkļi (SURDO) atvērt
Vārdi ar dubultajiem līdzskaņiem (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Īpašvārdi (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Vēstule. Melnraksts (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Atgriezeniskā saite. Tīrraksts (SURDO) atvērt
Runāšana. Saziņas temats un adresāts (SURDO) atvērt
Runāšana. Viedoklis. Vienkāršs teikums. Salikts teikums (SURDO) atvērt
Runāšana. Intonācija. Vārdu darināšana (SURDO) atvērt
Runas uzbūve un kritēriji (SURDO) atvērt
Runas plānošana un izmēģināšana (SURDO) atvērt
Dialogs. Intonācija (SURDO) atvērt
Stāsts. Teikuma gramatiskais centrs (SURDO) atvērt
Mācītais un sasniegtais (SURDO) atvērt
Pašvērtējums, mācību gada noslēgums (SURDO) atvērt

Latviešu valoda 4. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.
 

1.stunda. Cilvēks – Zeme – Pasaule. Klausīšanās prasme atvert
2.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
3.stunda. Klausīšanās prasme atvērt
Lasītprasme. Apstākļa vārdu „daudz”, „maz” saskaņošana ar ģenitīva locījumu (SURDO) atvērt
Lasītprasme. Īpašības vārds (SURDO) atvērt
Lasītprasme. Darbības vārda laiki (SURDO) atvērt
Lasītprasme. Uzruna un tiešā runa tekstā (SURDO) atvērt
Lasītprasme. Teikuma veidi (SURDO) atvērt
Rakstītprasme. Vārda sastāvs. Salikteņi (SURDO) atvērt
Rakstītprasme. Vienkāršs teikums (SURDO) atvērt
Rakstītprasme. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (SURDO) atvērt
Salikts teikums (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Saziņas mērķis un tekstveide (SURDO) atvērt
Rakstīšana. Teksta rediģēšana un tīrraksts (SURDO) atvērt
Runāšana. Vajadzības izteikšana. Pamatojums. Runas etiķete (SURDO) atvērt
Runāšana. Runas plāna veidi (SURDO) atvērt
Runāšana: intonācija, runas skaļums, žesti, mīmika. Uzstāšanās (SURDO) atvērt
Viedoklis un fakti. Gadalaiki un laikapstākļi (SURDO) atvērt
Informācijas apkopošana. Gadalaiki un emocijas (SURDO) atvērt
Runas plānošana (SURDO) atvērt
Mācīšanās prasmju izvērtējums (SURDO) atvērt
Darbības mērķu plānošana (SURDO) atvērt