7–11

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu. Latvijas ABC

Autori: L. Krastiņa, I. Dzene, Z. Dambe, L. Valdmane
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 7–9 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Materiāls veidots kā Latvijas alfabēts, kurā katram alfabēta burtam ir vairāki uzdevumi. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī integrēti apgūs sociālās zinības, dabaszinības, matemātiku u.c. mācību priekšmetus.

Mācību līdzeklī iekļauts metodiskais materiāls skolotājiem, kurā norādīti temati, mācību priekšmeti un vārdu krājums.

Spēle Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš!

Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēlē bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās veidot teikumus atbilstoši attēlos redzamajām situācijām.

Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, ko nosaka veidojamā teikuma garums.

Spēle Stāsti te un stāsti tur!

Autori: V. Vaivade, L. Valdmane

Izdošanas gads: 2019.

Spēle paredzēta 8–12 gadus veciem bērniem stāstīšanas prasmju pilnveidošanai. Materiālā ir spēles kartītes, kurās ir norādītas darbojošās personas un lietas, norises vieta un laiks, kā arī stāsta veidošanas papildnosacījumi.

Interaktīvs materiāls Uzdevumi valodas līmeņa noteikšanai. Lasīšana

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts valodas līmeņu A1 un A2 noteikšanai. Materiālā ir interaktīvi lasīšanas uzdevumi.

Lasīšana A1

Lasīšana A2

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu!

Autori: J. Bernāne, I. Hitrova, L. Pamiljane.
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 10–12 gadus veciem bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Pildot uzdevumus, bērni ne tikai attīstīs savas latviešu valodas prasmes, bet arī apgūs dabaszinības, matemātiku, Latvijas vēsturi, sociālās zinības un sporta terminoloģiju.

Mācību līdzeklis Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām

1. daļa

Autori: I. Grīnfelde
Izdošanas gads: 2017.
 

Mācību līdzeklis paredzēts 8–12 gadus veciem diasporas bērniem. Materiālā ir iekļautas 12 latviešu tautas pasakas un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs bagātināt vārdu krājumu, pilnveidos valodas lietojuma prasmes.

Mācību līdzeklis Labdien! Darba lapas latviešu valodas apguvei

1.daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2008.
 

Mācību līdzeklī iekļautas kartītes ar latviešu alfabēta burtiem, kā arī daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

2. daļa

Autori: R. Arājs, V. Drulle, I. Helviga, V. Karule, A. Miesniece, A. Sirmā, U. Veinberga
Izdošanas gads: 2009.
 
Mācību līdzeklī iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstīšanai.

Darba lapas Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 6–9 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai gan par bērnam tuvām tēmām, piemēram, ģimene, brīvais laiks, mājas, gan par dabas tēmām, kā arī Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju. 

Mācību līdzeklis paredzēts 10–12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba

Krāsojamie komiksi

Autori: Līga Gēmute
Māksliniece: Juta Tīrona

Komiksi veidoti, lai palīdzētu bērniem apgūt latviešu valodas
gramatikas pamatus – lietvārdu locīšanu. Komiksu sēriju  papildina
uzdevumi un izgriežamas pirkstiņlelles.

Dēka ogulājā

Dēka mežā

Dēka lazdu kalnā

Dēka gurķu dobē

Dēka auzu laukā

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.

Videomateriāls Rotaļas latviešu valodas apguvē

Videomateriāls paredzēts 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem. Skatoties videomateriālu, bērniem ir iespējams apgūt latviešu valodu un iemācīties sešas rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci.

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda mazākumtautību skolā

1. klase

Autori: Z. Anspoka
 
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 1. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 1. klasei mazākumtautību skolā”.
 
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-6 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
 

2. klase

Autori: Z. Anspoka
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 2. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 2. klasei mazākumtautību skolā”.

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 5-8 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

3. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 3. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā”.

Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 11 tēmas. Katrā tēmā ir 4-9 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēna vārdu krājumu.

4. klase

Autori: L. Pamiljane, J. Bernāne
Izdošanas gads: 2010.
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 4. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 4. klasei mazākumtautību skolā”.
Interaktīvajā mācību materiālā ir iekļautas 9 tēmas. Katrā tēmā ir 6-10 uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Uzskates līdzekļi gramatikas apguvei