Dabaszinības 1. klasei

Bilingvālā izglītība
  1. Augu daudzveidība
  2. Dzīvnieku daudzveidība
  3. Dabas ainavas
  4. Mājdzīvnieki
  5. Mājokļi

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka