16+

Interaktīva darba burtnīca Runāsim pareizi!

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas izrunas un pareizrakstības pilnveidošanai. Tajā ietverti vingrinājumi patskaņu, divskaņu, līdzskaņu pareizai izrunai, vārda uzsvara un intonāciju pareizai lietošanai. Pareizrakstības prasmi var pilnveidot un pārbaudīt, rakstot diktātus. Interesanti var pilnveidot pareizrunas prasmi, atkārtojot mēles mežģus.

Mācību materiālu komplekts Atvērsim vārtus!

Mācību grāmata

Mācību grāmata paredzēta latviešu valodas apguvei jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tajā ietvertie uzdevumi palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi. 

Interaktīvs materiāls

Valodas apguves materiāls ir paredzēts 13-18 gadus veciem jauniešiem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstībai. Materiālā iekļauts arī alfabēts un informācija par skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem.
Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Metodiskie ieteikumi skolotājiem

Metodiskie ieteikumi skolotājam darbā ar mācību grāmatu un e-kursa materiāliem „Atvērsim vārtus!”

Mācību materiālu komplekts Laipa

Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A1 un Laipa A2

Autori: Maija Berķe, Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Arvils Šalme
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 un A2 līmenī. Materiāls veidots atbilstoši mācību grāmatu Latviešu valoda Laipa A1 un Latviešu valoda Laipa A2 saturam. Mācību līdzeklī ir fonētikas sadaļa, klausīšanās teksti un pašpārbaudes uzdevumi.

Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa

Autori: Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade
 

Saturiski pašmācības rīks e-Laipa ir saistīts ar drukāto mācību līdzekļu komplektu “Laipa” un atbilst latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstam.

Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1

Materiālā ir iekļautas 12 tēmas, katrā tēmā ir desmit uzdevumu valodas prasmju pārbaudei.

Latviešu valodas mācību grāmata Laipa B1. Audiofaili.

Autentiski mutvārdu teksti Dzīvā valoda

Autores: Linda Lauze, Ilze Auziņa
 
Elektronisks mācību līdzeklis, kurā tiek piedāvāti autentiski mutvārdu teksti. Teksti ir sakārtoti septiņās grupās: personas vizītkarte, dzīves vide, mūsdienu dzīves ritms, iepirkšanās un pakalpojumi, cilvēks, izglītība un karjera, kultūras identitāte un valstiskā piederība.

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda pieaugušajiem

Latviešu valoda pieaugušajiem (RUS)

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.Mācību līdzekļa katrā daļā ir iekļautas 7 nodarbības.
Katrai nodarbībai ir vārdu krātuve latviski ar tulkojumu krievu valodā un uzdevumi.
Mācību līdzeklis palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi.

1. daļa

2. daļa

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Latviešu valoda pieaugušajiem (ENG)

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā iekļauta informācija par latviešu valodas skaņām, skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem. Sadaļā gramatika ir informācija par lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, apstākļa vārdiem, darbības vārdiem un prievārdiem.Mācību līdzekļa katrā daļā ir iekļautas 7 nodarbības.
Katrai nodarbībai ir vārdu krātuve latviski ar tulkojumu angļu valodā un uzdevumi.
Mācību līdzeklis palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi.

1. daļa

2. daļa

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Interaktīvs materiāls Sāksim runāt latviski! Sagatavošanas kurss latviešu valodas apguvei

Autores: Vineta Vaivade, Ērika Pičukāne

 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu krājuma pilnveidošanai. Materiālā ir iekļautas 12 tēmas.

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda A1

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A1 līmenī. Materiālā ir iekļauti uzdevumi 20 tēmās, kā arī gramatika un latviešu-krievu vārdnīca.

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Interaktīvs materiāls Latviešu valoda A2

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts latviešu valodas apguvei A2 līmenī. Materiālā ir iekļauti uzdevumi 20 tēmās, kā arī gramatika un latviešu-krievu vārdnīca.

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Interaktīvs materiāls Klausīšanās

Interaktīvajā materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās prasmju pilnveidošanai 24 tēmās.

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Interaktīvs materiāls Sarunas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas 10 tēmas. Katrā tēmā (klipā) ir trīs mācību sarunas, to atšifrējums rakstiski un sarunu improvizācijas.Materiālā ir iekļauti arī metodiskie norādījumi skolotājiem, kuros katrai tēmai ir norādīts vārdu krājums un gramatikas tēmas.

Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Interaktīvs materiāls Lasīšana

Interaktīvajā materiālā ir iekļauti lasīšanas uzdevumi par 24 tēmām.

Interaktīvs materiāls Lasīšana

Interaktīvajā materiālā ir iekļauti uzdevumi lasītprasmes un rakstītprasmes attīstībai A1,A2, B1 un B2 līmenī.

Interaktīvs materiāls Pašnovērtējums

Materiāls paredzēts valodas prasmju novērtējumam A1, A2, B1, B2 līmenī. Materiālā iekļauti uzdevumi klausīšanās un lasīšanas prasmju novērtēšanai.

Interaktīvs materiāls Tradīcijas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas, kurās parādīts, kā svin Lieldienas, zvejo zivis un cep maizi, kādi ir senie mūzikas instrumenti un pirts rituāli.
Katrai tēmai ir videomateriāls (ir iespējams skatīties arī ar titriem, kuros redzams runātais teksts) un uzdevumi.
Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi darbam ar videomateriālu.
Materiāls ne tikai ļauj apgūt latviešu valodu, bet arī sniedz ieskatu latviskajās tradīcijās un ļauj apjaust latvisko dzīvesziņu.

Videomateriāli Intervijas

15 intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu. Iespējams lejuplādēt intervijas tekstu un vārdnīcu latviešu-angļu-krievu valodā.

Videomateriāli Ekskursijas

Videoekskurijās iekļauts kultūrvēsturisks materiāls, kas sniedz priekšstatu par vēsturi, tradīcijām, Latviju: kapi, Vecrīga, tirgus, Lieldienas, izklaides vietas.

Mācību materiāls palīdzēs pilnveidot klausīšanās prasmes, kā arī bagātinās vārdu krājumu.

Videomateriāli Viņš. Viņa. Valodiņa

Videomateriāli paredzēti 7.-12. klašu skolēniem. Tas ir stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kuri novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.

Darbības vārdu tabulas

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas” ir vērtīgs uzziņu avots tiem, kuri vēlas būt pārliecināti par gramatiski pareizām darbības vārda formām.  Šajā grāmatā aptuveni 940 darbības vārdu locīšana ir atspoguļota 142 tabulās, grāmatas otrajā daļā dots darbības vārdu pamatformu saraksts („Darbības vārdu alfabētiskais saraksts”), tulkojums krievu un angļu valodā („Darbības vārdu saraksts latviešu, krievu un angļu valodā”, „Darbības vārdu saraksts angļu un latviešu valodā”, „Darbības vārdu saraksts krievu un latviešu valodā”). Atbilstošo locīšanas paraugu vieglāk izvēlēties, izmantojot „Darbības vārdu tabulu sarakstu

Lietotne Latvian Verbs

Lietotne Latvian Verbs (Latviešu valodas darbības vārdi) ir vispilnīgākais uzziņu līdzeklis par latviešu valodas darbības vārdu locīšanu jeb konjugēšanu mobilajās ierīcēs. Izmantojot lietotni, iespējams iemācīties, kā lokāmi 1., 2. un 3. konjugācijas darbības vārdi darāmās un ciešamās kārtas dažādajās izteiksmēs, personas formās. Lietotnē atrodamas ne tikai vairāk nekā 5000 darbības vārdu locīšanas paradigmas, bet arī darbības vārdu tulkojums angļu valodā.