Dabaszinības 2. klasei

Bilingvālā izglītība
  1. Rudens
  2. Ziema
  3. Pavasaris
  4. Vasara
  5. Dabas pētnieks

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka