Pirmā skolas diena

10.stāsts “Pirmā skolas diena”
Filmu veidoja – Mālpils internātpamatskolas skolēni