Māci

Vidusskolai

 • Metodiskie un mācību materiāli

  Latviešu valodas stāsts

  Materiālu kopa 7.-12. klašu skolēniem. Darbs ar materiāliem palīdz apzināties latviešu valodas attīstības gaitu un valodas nozīmi valsts izveidē un pastāvēšanā.
  Materiālu kopā ietvertas idejas nodarbībām, uzdevumi skolēniem, kā arī izziņas materiāli par latviešu valodu video formātā.

   

  Idejas nodarbībām Atvērt
  Video “Latviešu valodas stāsts” teksts Atvērt
  InfografikaLatviešu valodas statuss Latvijā līdz neatkarības atjaunošanai Atvērt
  Infografika Latviešu valodas statuss Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas Atvērt
  Literatūra
  „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”

  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai pamatskolas vecāko klašu un vispārējās un profesionālās vidējās izglītības humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetu blokā

  Autors: Dr. filol. Maija Burima
  lejuplādēt
  Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

  Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, izmēģinot dažādas pieejas. Apkopojot tekstus, domāts arī par jauniešiem, kuri patlaban dzīvo ārpus Latvijas, bet nezaudē saikni ar latvisko kultūrtelpu. Teksti būs noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Materiālā tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus iespējams veikt skolēnam pašam vai lūgt skolotāja palīdzību.

  Kritiskā domāšana. Skolēna grāmata Atvēt
  Kritiskā domāšana. Skolotāja grāmata Atvērt
  Spēle literatūrā „Uzdrīksties būt gudrs!” 8.–12. klasei

  Autores piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu

  Autori: Dace Cekula, Dzintra Knohenfelde, Ramona Markova
  lejuplādēt
  Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei

  Postmodernisma virziena iezīmes. Teksta konstruēšana

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei

  Fr. Bārdas dzeja. Romantisms. Tabula par literatūru

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Projekta darbs literatūrā 12. klasei

  Projekta darbs par bērnības iespaidu, talanta, laikmeta sabiedriski politiskās dzīves un tautas vēsturiskās pieredzes ietekmi uz rakstnieka personību un daiļradi

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Stundu plāni literatūrā. Aleksandrs Grīns „Dvēseļu putenis” 11. klasei

  Mācību stundu plānojums

  1. st. – A. Grīna personība un daiļrade

  2. st. – „Dvēseļu putenī” tēlotais laiks un vieta

  3. st. – Tēlu sistēma romānā

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Stundu plāni literatūrā. Negatīvisma tendences latviešu literatūrā 11. klasei

  Mācību stundu plānojums

  1. st. – Negatīvisma tendences latviešu dzejā

  2. st. – A. Skujiņas dzeja

  3. st. – J. Ziemeļnieka dzeja

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Asociatīvās pieejas izmantojums teksta „atvēršanā” 9.–12. klasei

  Asociatīvās pieejas izmantojums epiteta, salīdzinājuma un metaforas nostiprināšanā, rakstot dzejoli

  Autors: Rita Sirmoviča
  lejuplādēt
  Latviešu valoda
  Stili (3 uzd.) 10. –12. klasei

  Stila iezīmes leksikā, morfoloģijā un sintaksē. Funkcionālie stili. Emocionāli ekspresīvie stili

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Saziņa (2 uzd.) 10.–12. klasei

  Pašizvērtējums. Publiskā runa. Intervijas temats, mērķis, jautājumu veidi. I. Ziedoņa valodas raksturojums

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Morfoloģija (2 uzd.) 10.–12. klasei

  Darbības vārdu morfoloģiskā analīze. Darbības vārdi pavēles izteiksmē

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Lietišķie raksti (7 uzd.) 10.–12. klasei

  Vēstule, iesniegums, protokols, reklāmas buklets, apsveikums, motivācijas vēstule, anotācija, vizītkarte. Informācijas meklēšana un strukturēšana

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Literārā valoda un dialekti (4 uzd.) 10.–12. klasei

  Augšzemnieku dialekts

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Diktāti 10.–12. klasei

  Diktāts par divdabja teicienu

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Tests zināšanu diagnosticēšanai

  Autors: Dite Liepa
  lejuplādēt
  Uzdevumi leksikoloģijā un stilistikā vidusskolai

  Leksika. Sinonīmi. Antonīmi. Vārdu nozīme. Leksikas slāņi. Stila mācība. Latviešu valodas stili

  lejuplādēt

   

  Vidusskolēniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt
 • LVA resursi

  Latviešu valodas rokasgrāmata

  Rokasgrāmata ir informatīvs mācību palīglīdzeklis, kurā iespējams sameklēt atbildes uz daudziem valodas jautājumiem. Piedāvāti interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai.
  Bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.

  Lejuplādēt
  Valodas konsultācijas

  Atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

  Lejuplādēt
  Akciju vietne

  Vietne, kurā sabiedrībai ir iespēja iesaistīties latviešu valodai veltītos digitālos pasākumos un aktivitātēs, kā arī izzināt īstenoto valodas akciju rezultātus.

  Lejuplādēt
  Lingvistiskā karte

  Lietotne ir veidota kā elektronisks informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, sniedzot latviešu valodniecības vēstures izklāstu hronoloģiskajā, tematiskajā un nozaru, apakšnozaru un personāliju aspektā.
  „Lingvistiskajā kartē” ievietotas satura vienības par personālijām, notikumiem, vietām, izdevumiem un korpusiem. Informāciju papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls (audio un video teksti, attēli un valodas piemēri).

  Lejuplādēt
 • Kultūrvēsture

  „Latvijas kultūrzīmes” ir avotu kolekcija ar saistošu ieskatu Latvijas kultūras dzīvē un kultūrpolitikā padomju okupācijas periodā. Avoti ir sakārtoti pa septiņām jomām – māksla, literatūra, mūzika, kino un teātris, arhitektūra un dizains, sadzīve, izglītība un sports –, kas raksturotas četros dažādos vēstures laikos:

  • 40.–50. gadi: kultūras staļinizācija un ceļš uz atkusni;

  • 60. gadi: cīņa par destaļinizācijas ieguvumu nostiprināšanu;

  • 70. gadi: ieslīgšana stagnācijā;

  • 80. gadu nogale: kultūras mantojuma un globālās kultūras apgūšana.

  Vēstures oriģinālavotu kolekciju papildina vispārīgs katra vēstures laika norišu un kultūras fona raksturojums.
  Materiāls ir paredzēts vēstures un kultūrvēstures nodarbībām.
   
  Autori: Edgars Bērziņš, Raimonds Briedis, Inga Sarma

  Lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.