Māci

Vidusskolai

 • Metodiskie un mācību materiāli

  Literatūra
  Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

  Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, izmēģinot dažādas pieejas. Apkopojot tekstus, domāts arī par jauniešiem, kuri patlaban dzīvo ārpus Latvijas, bet nezaudē saikni ar latvisko kultūrtelpu. Teksti būs noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Materiālā tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus iespējams veikt skolēnam pašam vai lūgt skolotāja palīdzību.

  Kritiskā domāšana. Skolēna grāmata Atvēt
  Kritiskā domāšana. Skolotāja grāmata Atvērt
  Spēle literatūrā „Uzdrīksties būt gudrs!” 8.–12. klasei

  Autores piedāvā daudzveidīgus uzdevumus darbam ar literāro tekstu. Izveidotais mācību materiāls palīdzēs skolēniem pilnīgot latviešu valodas prasmi un izprast literāro darbu

  Autori: Dace Cekula, Dzintra Knohenfelde, Ramona Markova
  lejuplādēt
  Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei

  Postmodernisma virziena iezīmes. Teksta konstruēšana

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Atsevišķi uzdevumi literatūrā 10.–12. klasei

  Fr. Bārdas dzeja. Romantisms. Tabula par literatūru

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Projekta darbs literatūrā 12. klasei

  Projekta darbs par bērnības iespaidu, talanta, laikmeta sabiedriski politiskās dzīves un tautas vēsturiskās pieredzes ietekmi uz rakstnieka personību un daiļradi

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Stundu plāni literatūrā. Aleksandrs Grīns „Dvēseļu putenis” 11. klasei

  Mācību stundu plānojums

  1. st. – A. Grīna personība un daiļrade

  2. st. – „Dvēseļu putenī” tēlotais laiks un vieta

  3. st. – Tēlu sistēma romānā

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Stundu plāni literatūrā. Negatīvisma tendences latviešu literatūrā 11. klasei

  Mācību stundu plānojums

  1. st. – Negatīvisma tendences latviešu dzejā

  2. st. – A. Skujiņas dzeja

  3. st. – J. Ziemeļnieka dzeja

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Asociatīvās pieejas izmantojums teksta „atvēršanā” 9.–12. klasei

  Asociatīvās pieejas izmantojums epiteta, salīdzinājuma un metaforas nostiprināšanā, rakstot dzejoli

  Autors: Rita Sirmoviča
  lejuplādēt
  Latviešu valoda
  Stili (3 uzd.) 10. –12. klasei

  Stila iezīmes leksikā, morfoloģijā un sintaksē. Funkcionālie stili. Emocionāli ekspresīvie stili

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Saziņa (2 uzd.) 10.–12. klasei

  Pašizvērtējums. Publiskā runa. Intervijas temats, mērķis, jautājumu veidi. I. Ziedoņa valodas raksturojums

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Morfoloģija (2 uzd.) 10.–12. klasei

  Darbības vārdu morfoloģiskā analīze. Darbības vārdi pavēles izteiksmē

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Lietišķie raksti (7 uzd.) 10.–12. klasei

  Vēstule, iesniegums, protokols, reklāmas buklets, apsveikums, motivācijas vēstule, anotācija, vizītkarte. Informācijas meklēšana un strukturēšana

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Literārā valoda un dialekti (4 uzd.) 10.–12. klasei

  Augšzemnieku dialekts

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Diktāti 10.–12. klasei

  Diktāts par divdabja teicienu

  Autors: Dzintra Knohenfelde
  lejuplādēt
  Tests zināšanu diagnosticēšanai

  Autors: Dite Liepa
  lejuplādēt
  Uzdevumi leksikoloģijā un stilistikā vidusskolai

  Leksika. Sinonīmi. Antonīmi. Vārdu nozīme. Leksikas slāņi. Stila mācība. Latviešu valodas stili

  lejuplādēt

   

  Vidusskolēniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.