Es ar sauli saderēju

Rotaļas latviešu valodas apguvē “Es ar sauli sadērēju”