Ziemassvētku dāvana

4.stāsts “Ziemassvētku dāvana”
Filmu veidoja – Zvejniekciema vidusskolas skolēni