Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Latviešu valodas aģentūra (LVA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: https://maciunmacies.valoda.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LVA tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” zemāk minēto neatbilstību dēļ:

  • Tīmekļavietnē pamatstruktūras elementi nav atbilstoši definēti;
  • Kustība pa tīmekļavietnes navigāciju nav korekta;
  • Tīmekļavietnē izvietotiem attēliem trūkst tekstuālā alternatīva (“alt text”);
  • Tīmekļavietnē atsevišķiem elementiem nepietiekams kontrasta koeficents;

Iepriekš minētās nepilnības plānots novērst 2022. gadā.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.02.2022. Izvērtēšanu veica LVA.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzu izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, lūdzu sazinieties ar mums agentura@valoda.lv, norādot:

  • Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi;
  • saiti uz saturu (URL);
  • formātu, kāds Jums nepieciešams norādītajam saturam.

Mūsu kontaktinformācija:
Tālrunis: 67201680
E-pasts: agentura@valoda.lv
Adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums sagatavots 04.02.2022.
Šo paziņojumu apstiprināja: Jānis Valdmanis, Latviešu valodas aģentūras direktors.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.