Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar latviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.

21. 09. 2023

Jaunumi septembrī

Latviešu valodas aģentūrā ir tapis jauns digitāls materiāls vēstures un kultūrvēstures nodarbībām „Latvijas kultūrzīmes”. „Latvijas kultūrzīmes” ir avotu kolekcija ar saistošu ieskatu Latvijas kultūras dzīvē un kultūrpolitikā padomju okupācijas periodā. Avotu kolekcijas mērķis ir veicināt 20. gadsimta 50.–80. gadu Latvijas literāro, kinomākslas un vizuālās mākslas darbu satura, kā arī arhitektūras, izglītības, sporta un sadzīves konteksta izpratni. Materiāls ir paredzēts vēstures un kultūrvēstures nodarbībām.

 

Atvērt

05. 09. 2023

Spēlē valodas spēles un kļūsti gudrāks!
Piedalies konkursā Grāmatu karaļvalsts noslēpums.

Paveikto sūti mums uz e-pastu valodas.speles@valoda.lv līdz 30. septembrim

Vardulēns Brašulis

04. 09. 2023

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Ievietojam vietnē  Māci un mācies latviešu valodu  mācību grāmatas „Latviešu valoda 7. klasei” 1. un 2.  nodaļu.
Mācību grāmata veidota atbilstoši pamatizglītības standartam latviešu valodā (Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un izglītības programmām 2018).
Skatīt šeit.

Mācību grāmata iznāks 21. septembrī.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.