Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar latviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.

01. 04. 2021

Jaunumi aprīlī

Konkurss “Saulītes spēle”!

Piedalies konkursā un sūti atbildes uz e-pastu valodas.speles@gmail.com. Atbildes gaidām līdz 3. maijam. Veiksmi!

01. 03. 2021

Jaunumi martā

Iznācis zinātniski metodiskais izdevums Tagad

Ar jaunām idejām, vērtīgām pārdomām un noderīgiem ierosinājumiem pie saviem lasītājiem dodas Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskais izdevums Tagad.
Raksturojot šo izdevumu, zinātniskā redaktore Laima Geikina saka: “Mēs runājam par to, kas ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē – attālinātās mācības, digitālā un medijpratība, izglītības satura un metodoloģijas maiņa. Kā šie sarežģītie jautājumi skar latviešu valodas apguvi? Kāds ir pedagogs, kurš vada pārmaiņas? Ar kādām grūtībām pedagogs šobrīd saskaras? Uz šiem un citiem būtiskiem jautājumiem atbildes var gūt, izlasot zinātniski metodisko izdevumu Tagad.”

Izdevumu lasiet šeit.

Sakām paldies zinātniskajai redaktorei Laimai Geikinai, autoriem Ievai Margevičai-Grinbergai, Sanitai Martenai, Vitai Kalnbērziņai, Dinai Šavlovskai, Lienei Valdmanei, Sandrai Zariņai, Dacei Bērziņai, Lindai Krastiņai, Santai Kazākai, Diānai Žilinskai-Ivanovai, Lainei Railītei, Romānam Alijevam un Ilzei Auziņai.

 

Konkurss “Tuta māca Fenekam latviešu valodu”!

Piedalies konkursā un sūti atbildes uz e-pastu valodas.speles@gmail.com. Atbildes gaidām līdz 1. aprīlim. Veiksmi!

01. 02. 2021

Jaunumi februārī

Konkurss “Vārdu burvis”!

Piedalies konkursā un  sūti atbildes uz e-pastu valodas.speles@gmail.com. Atbildes gaidām līdz 1. martam. Veiksmi!

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.