Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.

02. 10. 2020

Jaunumi oktobrī

Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

Radoši, zinātkāri un domāšanu rosinoši, daudzveidīgi, mūsdienīgi – šos vārdus droši var teikt par materiālu vidusskolas vecuma jauniešiem “Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā”. Vērienīgā materiāla autori ir Māris Bušmanis un Inga Mudele. Nebaidies kļūdīties!, Esi zinošs un intelektuāli atvērts!, Pēti!, Esi radošs! – šīs frāzes mudina skolēnu iepazīt latviešu literatūru un valodu tekstā un kontekstā, izprast kā tiek tulkota daiļliteratūra, iepazīt dažādus literatūras veidus, veidot savu kultūras dienasgrāmatu un vēl, vēl, vēl. Autori šo materiālu sauc par ceļojumu. Lai ikvienam šis ceļojums ir piedzīvojumiem bagāts un emocijām pilns! Materiāls pieejams šeit.

Konkurss “Atpazīsti grāmatu”!

Piedalies konkursā un  sūti atbildes uz e-pastu valodas.speles@gmail.com. Atbildes gaidām līdz 2. novembrim. Veiksmi!

02. 09. 2020

Jaunumi septembrī

Mācību līdzekļu komplekts 1. klasei

Ar šo gadu sākam īstenot jauno mācību saturu, arī latviešu valodā, 1., 4., 7. un 10. klasē. Ir jauna mācību programma, un, protams, jūs visi gaidāt jaunos mācību materiālus. Arī mēs, Latviešu valodas aģentūra, jau esam sākuši veidot jaunus mācību līdzekļu komplektus.

Mācību līdzekļu komplekts 1. klasei (mācību grāmata, darba burtnīca, programma, materiāli skolotājam, elektroniskie mācību materiāli) tiks ievietots mājas lapas www.valoda.lv sadaļā Māci un mācies latviešu valodu pakāpeniski. Materiāli tiks izvietoti sadaļā https://maciunmacies.valoda.lv/maci/sakumskolai.

Pašlaik ir pieejamas trīs grāmatas un darba burtnīcas nodaļas: Tie esam mēs!”“Iepazīsimies! Vai sēdēsim kopā?” un “Gribu visu zināt… “.

Komentārus un ierosinājumus sūtiet uz e-pasta adresi vineta.vaivade@valoda.lv


Ar pašpārbaudes uzdevumu piemēriem papildināts latviešu valodas mācību līdzekļu komplekts Laipa

Materiālā ir iekļautas desmit tēmas, katrā tēmā piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus valodas prasmju pārbaudei. Pašpārbaudes uzdevumu piemēri papildina mācību līdzekļu komplektu Laipa. Ar materiāliem aicinām iepazīties šeit.


Konkurss “Zeltmatīte un 3 lāči”!

Klāt jauns mācību gads, jaunas zināšanas un jauns konkurss! Šoreiz aicinām iepazīties ar Zeltmatīti un 3 lāčiem, kā arī veikt 5 interesentus uzdevumus. Esi vērīgs, atrodi prasīto un atbildes sūti mums.

BALVĀS — 5 galda spēles, kas tiks izlozētas starp pareizo atbilžu iesūtītājiem. Gaidām atbildes līdz 2. oktobrim e-pastā valodas.speles@gmail.com.  Veiksmi!

Saite uz materiālu

03. 08. 2020

Jaunumi augustā

Konkurss “Vasarā”!

Šis ir jau astotais valodas spēļu konkurss, kurā aicinām Tevi piedalīties. Uzdevums ir pavisam vienkāršs –  atver Latviešu valodas bilžu vārdnīcas 78. lappusi ! Tajā ir divi salikteņi “saulriets” un “saullēkts”. Izveido vēl 3 salikteņus, izmantojot 78. lappusē esošos vārdus!

BALVĀS — 5 galda spēles, kas tiks izlozētas starp pareizo atbilžu iesūtītājiem. Gaidām atbildes līdz 3. septembrim e-pastā valodas.speles@gmail.com.  Veiksmi!

Saite uz konkursa aprakstu

Izstrādātas “Darba lapas latviešu valodas apguvei remigrējušo ģimeņu skolēniem: 1.— 3. klase”

Mācību materiāli – darba lapas un animācijas filmas – veidoti kā atbalsta materiāli remigrējušo ģimeņu skolēniem no 1. — 3. klasei. Mācību materiālu mērķis ir pilnveidot skolēnu valoddarbības prasmes integrētu mācību kontekstā (latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, matemātika), pilnveidot skolēnu latviešu valodas vārdu krājumu, veidot interesi par latviešu valodu un kultūru, atklāt valodas apguves daudzveidīgās iespējas, attīstīt un padziļināt saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos. Mācību materiāli skatāmi šeit.

Jaunajam mācību gadam sākoties, darbu atsāk metodikas skola “PUPA”

Latviešu valodas aģentūras vadītā “Metodikas skola “PUPA”” darbību uzsāka 2019. gadā, un tās darbības laikā ir tapuši 11 elektroniski izdevumi latviešu valodas skolotājiem. Katrs izdevums ir bijis veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem, mājas darbus. Materiāli skatāmi šeit.
Metodikas skolas “PUPA” augusta izdevums uzsāk jaunu 2020./2021. mācību gada kursu nu jau plašākai mērķauditorijai – latviešu valodas skolotājiem, jaunajiem skolotājiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem.
Plānotās metodikas skolas tēmas 2020./2021. mācību gadā ir: LVA jaunāko pētījumu rezultāti, jaunā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana, mācību stundas plānošana, vērtēšana mācību procesā, darbs ar leksiku, mācību līdzekļu veidošana, digitālie rīki valodas apguvei, tekstu daudzveidība. “PUPA” augusta izdevumu “Atgriežamies skolā. Jaunā satura un pieejas ieviešana” skatīt šeit.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.