Māci

Pirmsskolai

 • Programmas un tematiskie plāni

  Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību

  Autors: Irina Maslo

  lejuplādēt

 • Metodiskie un mācību materiāli

  Latviešu valodas bilžu vārdnīca

  Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. 

  lejuplādēt
  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai

  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai  izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē. Mācību materiāli ir veidoti atbilstoši  tematiskajiem lokiem: Es pats; Māja; Pasaka un īstenība; Laiks un ritums; Gaiss un ūdens; Zeme un uguns. 

  Didaktisko materiālu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu ievietojam elektroniskā formātā.

  Alfabēta burtu trafarets
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Jautājumu kartītes
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Plakāti
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Sižetisko attēlu sērijas
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Situāciju attēli ar jautājumiem
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Attēlu un vārdu bingo

  Metodiskie komentāri

  atvērt

  atvērt

  Vārdupelis
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Pirmsskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.