Māci

Pirmsskolai

 • Programmas un tematiskie plāni

  Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums

  PII pedagogiem, metodiķiem

  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību

  Autors: Irina Maslo

  lejuplādēt
 • Metodiskie un mācību materiāli

  Metamo kauliņu komplekts Atvērt
  Metamo kauliņu komplektā ir ietverts vārdu krājums šādās tēmās: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Latvijas valsts svētki un dzimšanas diena. Idejas darbam:
  1. Ja bērns vēl nelasa – apskata attēlu un nosauc attēloto;
  2. Ja bērns lasa – nolasa vārdu dažādos skaļumos (čukstus, klusām, skaļi, ļoti skaļi); nolasa vārdu tik reizes, cik nosaka kāds klasesbiedrs (var mest paralēli šim arī metamo kauliņu ar cipariem – kāds cipars uzkrīt, tik reizes lasa vārdu); pievieno vārdam vēl vienu vārdu (īpašības vārdu, darbības vārdu); iesaista konkrēto vārdu jautājuma, stāstījuma vai izsaukuma teikumā; skolēns nerāda citiem uzmesto vārdu, bet izdomā mīklu par to, pārējie to min; metamos kauliņus izmanto spēlei “Mēmais šovs”; skolēni veido kopīgu, saistītu stāstījumu par konkrētajiem svētkiem, secīgi iesaistot katru vārdu stāstījumā (met kauliņu viens pēc otra, turpina stāstījumu, vārdi var atkārtoties).
  Izziņas materiāls par Latvijas dabu, dzīvniekiem un skaistām apskates vietām
  Tuta meklē putnus Atvērt
  Tuta un Lapsa, bruņojušās ar binokli un pacietību, dodas dabā vērot putnus. Esi pacietīgs kopā ar viņām un uzzini, kādus putnus viņām izdosies pamanīt caur binokļa acīm! 
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam. 
  Tuta un Feneks Siguldā Atvērt
  Feneks ir ieradies Latvijā, lai apskatītu mūsu skaisto rudeni, un Tuta viņu aizvedusi uz Siguldu. Apskati Gleznotājkalnu, Turaidas pili, Gūtmaņa alu un Gauju kopā ar viņiem!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un meža zvēri Atvērt
  Tuta un Lapsa dodas uz Līgatnes dabas takām, lai apciemotu meža zvērus. Tur viņām pievienosies arī mazais Mākonītis. Skaties un uzzini, kādus zvērus viņiem izdosies ieraudzīt!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un Latvijas nacionālie simboli Atvērt
  Tuta un Lapsa devusies dabā, lai meklētu Latvijas nacionālos simbolus. Vai tu zini, kas tie ir? Arī Tuta to vēl nezina, bet viņai ir pienākusi vēstule dabas pastā. Varbūt ar tās palīdzību viņai izdosies tos atrast! Meklē kopā ar Tutu! Un klausies, kā Tuta dzied tautasdziesmu “Stāvēju, dziedāju”.
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Galda spēļu komplekts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei

  Galda spēļu komplekts ir izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Galda spēles ietver bērnu vecumposmam, darbības videi, interesēm atbilstošu leksiku un runas situācijas.

  Galda spēļu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu izvietojam tiešsaistei un drukai piemērotā formātā.

  ATRODI PĀRI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  BURTU LOTO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  CIK BIEŽI TU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DABAS PĒTNIEKI
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  DARI TĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPAZĪSTI PROFESIJAS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  IEPIRKŠANĀS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS ES ESMU
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS TIE IR
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  KAS KUR KO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 3
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  NOSAUC 4
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SAULĪTES SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  SOĻO UN RUNĀ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  STĀSTU SPĒLE
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU BINGO
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU MARATONS
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VĀRDU PA VĀRDAM
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  VIENS DIVI DAUDZ
  Spēle Atvērt
  Metodiskie komentāri Atvērt
  Latviešu valodas bilžu vārdnīca

  Bilžu vārdnīca izstrādāta ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ir ne tikai noteikts vārdu krājums, bet arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi ar šiem vārdiem. 

  lejuplādēt
  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai

  Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai  izstrādāts ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē. Mācību materiāli ir veidoti atbilstoši  tematiskajiem lokiem: Es pats; Māja; Pasaka un īstenība; Laiks un ritums; Gaiss un ūdens; Zeme un uguns. 

  Didaktisko materiālu komplektu 2020. gadā kā dāvinājumu ir saņēmušas visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas. Lai paplašinātu izmantošanas iespējas, daļu materiālu ievietojam elektroniskā formātā.

  Alfabēta burtu trafarets
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Jautājumu kartītes
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Plakāti
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Sižetisko attēlu sērijas
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Situāciju attēli ar jautājumiem
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Attēlu un vārdu bingo

  Metodiskie komentāri

  atvērt

  atvērt

  Vārdupelis
  Metodiskie komentāri
  atvērt

  atvērt

  Pirmsskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.