Dabaszinības 6. klasei

Bilingvālā izglītība
  1. Dzīvnieku un augu vairošanās
  2. Atklājumi un izgudrojumi
  3. Tropiskais mežs Indonēzijā
Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka