Māci

Pētījumi

Pētījums “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu”
atvērt
Pētījums “Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā” lejuplādēt
Pētījums “Latviešu valodas apguvi ietekmējošie faktori un lietojuma vide” lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.