Māci

Reemigrantiem un imigrantiem

 • Metodiskie un mācību materiāli
  „Latvijas mācība”: starptautisko skolu pedagogu darba pieredze

  Informatīvajā materiālā „Latvijas mācība”: starptautisko skolu pedagogu darba pieredze” ir ietverti pedagogu pieredzes stāsti, kas var sniegt ierosmi darbam gan starptautisko skolu, gan Latvijas vispārējās izglītības skolu pedagogiem, kā arī tiem, kas vēlas kaut ko vairāk uzzināt par starptautisko mācību programmu īstenošanu.

  atvērt
  Latviešu valodas apguves programma jauniebraucējiem

  70 stundu programma 1. – 12. klasei. A0-A1 līmenis

  atvērt
  Lai vieglāk apgūt valodu!

  Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tapis informatīvs materiāls par latviešu valodas apguves elektroniskajiem līdzekļiem. Māci un mācies valodu – viss viena klikšķa attālumā. Izmēģini!

   

  LVA izstrādātās spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei Atvēt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. A līmenis Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. B līmenis Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. C līmenis Atvērt
  LVA izstrādātās spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei (krievu valodā) Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. A līmenis (krievu valodā) Atvērt
  LVA izstrādātās spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei (angļu valodā) Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. A līmenis (angļu valodā) Atvērt
  Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem Atvēt
  Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā Atvērt
  Katru gadu reemigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra, ņemot vērā Diasporas likumā un Plānā darbam ar diasporu 2021.‒2023. gadam norādīto, izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.
  Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar reemigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no dažādām zemēm, arī no arābu valstīm. Lielu palīdzību materiālu tapšanā sniegusi pētniece Daina Grosa, kuras dzīves pieredze Austrālijā un Latvijā ļauj uz skolēnu reemigrantu iekļaušanās procesu raudzīties gan no pedagoga, gan vecāku skatpunkta.
  Papildinformāciju var meklēt arī Rīgas domes izstrādātajā „Rokasgrāmatā ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā” (pieejama: https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/LV.pdf).
  Apgūsti literatūru sadarbībā ar citiem!

  Autors Māris Bušmanis

  Materiāls 7. klašu skolēniem. Tajā iekļautie temati: personība, manas vērtības, manas tautas tradīcijas, manas valsts vēsture, mazās lietas dabā un citur, mani draugi, laiks, es pasaulē. Katrs temats sagatavots saskaņā ar deviņiem izglītības pētnieka Roberta Ganjē mācību stundas notikumiem, kuri dažādi izvērsti katrā tematā. Tur, kur, pēc skolotāja domām, notikums nav pietiekami izvērsts, skolotājs, protams, tiek aicināts to paplašināt vai padziļināt. Papildus var skatīt arī citus avotus, piem., Skola2030 Mācību resursu krātuvē publicētos materiālus, piem., biogrāfiska jaunrades darba vērtēšanas kritērijus, miniatūras vērtēšanas kritērijus u.c.

  Atvēt
  Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim

  Pašpārbaudes uzdevumi visiem latviešu valodas prasmes līmeņiem. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

  Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. A (pamatlīmenis) Atvēt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. B (vidējais līmenis) Atvērt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. C (augstākais līmenis) Atvērt
  Mācāmies mācot

  Grūtākais valodas apguvē ir pats sākums. Vēl sarežģītāk – ja valodu mācāmies attālināti. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību materiāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim. Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).

  Es esmu Lejuplādēt
  Ģimene lejuplādēt
  Iepazīšanās lejuplādēt
  Es skolā lejupl
  Valstis un valodas lejuplādēt
  Darbojamies lejuplādēt
  Skaitļi lejuplādēt
  Pulkstenis lejuplādēt
  Nedēļa lejuplādēt
  Šodien, vakar, rīt lejuplādēt
  Mēneši lejuplādēt
  Veikalā lejuplādēt
  Darbības lejuplādēt
  Krāsas lejuplādēt
  Augļi un pārtikas produkti lejuplādēt
  Gadalaiki un laiks (laikapstākļi) lejuplādēt
  Māja, manas mājas lejuplādēt
  Virtuvē lejuplādēt
  Pilsētā lejuplādēt
  Dabā lejuplādēt
  Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

  Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, izmēģinot dažādas pieejas. Apkopojot tekstus, domāts arī par jauniešiem, kuri patlaban dzīvo ārpus Latvijas, bet nezaudē saikni ar latvisko kultūrtelpu. Teksti būs noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Materiālā tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus iespējams veikt skolēnam pašam vai lūgt skolotāja palīdzību.

  Kritiskā domāšana. Skolēna grāmata Atvēt
  Kritiskā domāšana. Skolotāja grāmata Atvērt
  Mācību materiāli latviešu valodas apguvei reemigrējušo ģimeņu skolēniem: 1.–3. klase

  Mācību materiāli – darba lapas un animācijas filmas – veidoti kā atbalsta materiāli reemigrējušo ģimeņu skolēniem no 1. — 3. klasei. Mācību materiālu mērķis ir pilnveidot skolēnu valoddarbības prasmes integrētu mācību kontekstā (latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, matemātika), pilnveidot skolēnu latviešu valodas vārdu krājumu, veidot interesi par latviešu valodu un kultūru, atklāt valodas apguves daudzveidīgās iespējas, attīstīt un padziļināt saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos. Materiālos tiek piedāvāts strādāt ar sešiem integrētu mācību tematu moduļiem, kuru apguvi un secību skolotājs var variēt un kombinēt atbilstoši savai mācību programmai.

  Atvēt
  Mācību materiāli latviešu valodas apguvei reemigrējušo ģimeņu skolēniem: 4.–5. klase

  Mācību materiāli – darba lapas, digitālās spēles un animācijas filmas – veidoti kā palīglīdzekļi reemigrējušo ģimeņu 4.‒5. klases skolēniem. Mācību materiāli izmantojami, lai pilnveidotu skolēnu valoddarbības prasmes integrētā mācību procesā (apgūstot latviešu valodu un literatūru, dabaszinības, sociālās zinības, matemātiku, dizainu un tehnoloģijas, vizuālo mākslu), paplašinātu skolēnu latviešu valodas vārdu krājumu, ieinteresētu latviešu valodas un kultūras apguvē, atklātu valodas apguves daudzveidīgās iespējas un attīstītu saziņas prasmi, izkoptu prasmi izmantot saziņas situācijai atbilstošus valodas līdzekļus. Materiālu saturs izkārtots sešās integrētu mācību tematiskajās grupās, kuru apguvi skolotājs var organizēt atbilstoši izvirzītajiem mācību uzdevumiem.

  Atvēt
  Digitāls ceļvedis “Palīdzam mācīties” darbam ar reemigrantu bērniem

  Apkopoti mācību, metodiskie un pieredzes materiāli latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguvei izglītības iestādēs, kurās mācās skolēni reemigranti. Digitālajā ceļvedī viss ir ērti pieejams viena klikšķa attālumā.

  lejuplādēt
  Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi”

  Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

  lejuplādēt
  Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei

  Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem

  lejuplādēt
  Metodisks raksts. Mācot valodu iebraucējiem. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Citas valsts skolēns klasē. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies? lejuplādēt
 • Vecākiem
  Ceļojums latviešu valodas pasaulē: rokasgrāmata vecākiem valodas apguvē kopā ar bērnu
  Mīļie vecāki, jūs sāksiet ceļojumu latviešu valodas pasaulē kopā ar bērnu. Iedomājieties, ka katrs vārds
  ir mazs notikums, kas jūsu ikdienu bagātina ar jauniem iespaidiem. Tā ir došanās ceļā bez biļetēm un
  mugursomām. Ceļojuma cena ir tikai jūsu laiks, aizrautība un mācības kopā ar bērnu. Veiksmi!
  Atvēt
  A journey in the world of the Latvian language: a language learning handbook for parents with their children
  Dear parents, you will start a journey in the world of the Latvian language together with your child.
  Imagine that every word is a small event that enriches your everyday life with new impressions. It is a
  journey without tickets or backpacks. The price of the trip is only your time, excitement, and learning
  with your child. Good luck!
  Atvēt
  Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem Atvēt
  Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā Atvērt
  The guide for parents: returning to Latvia and sending children to a Latvian school
  Atvērt
  The guide or teachers working with children of return migrants
  Atvērt
  Katru gadu reemigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra, ņemot vērā Diasporas likumā un Plānā darbam ar diasporu 2021.‒2023. gadam norādīto, izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.
  Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar reemigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no dažādām zemēm, arī no arābu valstīm. Lielu palīdzību materiālu tapšanā sniegusi pētniece Daina Grosa, kuras dzīves pieredze Austrālijā un Latvijā ļauj uz skolēnu reemigrantu iekļaušanās procesu raudzīties gan no pedagoga, gan vecāku skatpunkta.
  Papildinformāciju var meklēt arī Rīgas domes izstrādātajā „Rokasgrāmatā ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā” (pieejama: https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/LV.pdf).
 • Mācību līdzeklis „Pirmais solis” veidots, lai sniegtu atbalstu latviešu valodas apguvē jauniebraucējiem latviešu valodas pamatprasmju apguvei.

  2022. gadā Latviešu valodas aģentūra izveidoja A0-A1 70 stundu programmu jauniebraucējiem, šis mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai un ietver 10 tematus:

  1. Iepazīsimies! Tie esam mēs!
  2. Es skolā.
  3. Es mācos.
  4. Mana ģimene.
  5. Mana māja un mājdzīvnieki.
  6. Kāds es esmu?
  7. Ko es daru? Ko dara citi?
  8. Latvija.
  9. Es un viss man apkārt.
  10. Ceļosim!

  Lai sekmētu skolēnu klausīšanās prasmju pilnveidi un radītu interesi apgūt latviešu valodu, mācību līdzeklī ietverta bagātīga klausīšanās uzdevumu kopa un daudzveidīgi uzdevumi. Tie pieejami šeit:

  Mācību līdzekļa “Pirmais solis” audio faili
  1. nodaļa
  1.1. Atvērt
  1.2. Atvērt
  2.2. Atvērt
  2.3. Atvērt
  2.4. Atvērt
  2.5. Atvērt
  2.6. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.2. Atvērt
  4.2. Atvērt
  4.3. Atvērt
  5.4. Atvērt
  2. nodaļa
  1.4. Atvērt
  1.6. Atvērt
  1.7. Atvērt
  10.1. Atvērt
  10.2. Atvērt
  2.5. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.3. Atvērt
  4.2. Atvērt
  4.3. Atvērt
  4.4. Atvērt
  5.1. Atvērt
  5.3. Atvērt
  5.7. Atvērt
  5.8. Atvērt
  5.9. Atvērt
  6.1. Atvērt
  6.4. Atvērt
  7.5. Atvērt
  7.6. Atvērt
  8.1. Atvērt
  8.5. Atvērt
  9.1. Atvērt
  9.2. Atvērt
  3. nodaļa
  1.1. Atvērt
  2.1. Atvērt
  3.4. Atvērt
  3.5. Atvērt
  4.1. Atvērt
  4.2. Atvērt
  4.4. Atvērt
  5.1. Atvērt
  5.2. Atvērt
  6.1. Atvērt
  6.2. Atvērt
  6.4. Atvērt
  7.1. Atvērt
  7.3. Atvērt
  8.2. Atvērt
  8.4. Atvērt
  9.1. Atvērt
  9.3. Atvērt
  4. nodaļa
  1.1. Atvērt
  1.2. Atvērt
  1.3. Atvērt
  1.4. Atvērt
  2.2. Atvērt
  2.3. Atvērt
  3.1. Atvērt
  4.1. Atvērt
  5.1. Atvērt
  6.1. Atvērt
  7.1. Atvērt
  7.3. Atvērt

  Mācību līdzekli varat iegādāties Latviešu valodas aģentūrā un lielākajā Latvijas grāmatnīcās. Sīkāk: https://valoda.lv/gramatas/skoleniem/.

 • Mācību līdzeklis „Pirmais solis” veidots, lai sniegtu atbalstu latviešu valodas apguvē jauniebraucējiem latviešu valodas pamatprasmju apguvei.

  2022. gadā Latviešu valodas aģentūra izveidoja A0-A1 70 stundu programmu jauniebraucējiem, šis mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai un ietver 10 tematus:

  1. Iepazīsimies! Tie esam mēs!
  2. Es skolā.
  3. Es mācos.
  4. Mana ģimene.
  5. Mana māja un mājdzīvnieki.
  6. Kāds es esmu?
  7. Ko es daru? Ko dara citi?
  8. Latvija.
  9. Es un viss man apkārt.
  10. Ceļosim!

  Lai sekmētu skolēnu klausīšanās prasmju pilnveidi un radītu interesi apgūt latviešu valodu, mācību līdzeklī ietverta bagātīga klausīšanās uzdevumu kopa un daudzveidīgi uzdevumi. Tie pieejami šeit:

  Mācību līdzekļa “Pirmais solis” 2. daļas audio faili
  5. nodaļa
  1.1. Atvērt
  2.2. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.4. Atvērt
  4.1. Atvērt
  4.2. Atvērt
  4.5. Atvērt
  5.1. Atvērt
  5.2. Atvērt
  5.4. Atvērt
  6.1. Atvērt
  7.1. Atvērt
  7.5. Atvērt
  6. nodaļa
  1.1. Atvērt
  1.2. Atvērt
  1.5. Atvērt
  2.1. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.3. Atvērt
  4.4. Atvērt
  6.4. Atvērt
  7. nodaļa
  1.4. Atvērt
  2.1. Atvērt
  2.2. Atvērt
  2.3. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.3. Atvērt
  3.4. Atvērt
  4.1. Atvērt
  4.3. Atvērt
  5.1. Atvērt
  5.3. Atvērt
  6.1. Atvērt
  6.3. Atvērt
  7.1. Atvērt
  8. nodaļa
  2.2. Atvērt
  2.5. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.4. Atvērt
  4.1. Atvērt
  4.3. Atvērt
  5.1. Atvērt
  5.3. Atvērt
  6.1. Atvērt
  9. nodaļa
  1.1. Atvērt
  1.4. Atvērt
  2.1. Atvērt
  2.3. Atvērt
  3.1. Atvērt
  3.5. Atvērt
  4.3. Atvērt
  4.5. Atvērt
  5.1. Atvērt
  6.1. Atvērt
  6.3. Atvērt
  7.1. Atvērt
  7.4. Atvērt
  10. nodaļa
  1.2. Atvērt
  2.1. Atvērt
  2.4. Atvērt
  3.2. Atvērt
  4.1. Atvērt
  4.3. Atvērt
  5.2. Atvērt
  5.3. Atvērt
  6.1. Atvērt

  Mācību līdzekli varat iegādāties Latviešu valodas aģentūrā un lielākajā Latvijas grāmatnīcās. Sīkāk: https://valoda.lv/gramatas/skoleniem/.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.