Māci

Reemigrantiem un imigrantiem

 • Metodiskie un mācību materiāli
  Lai vieglāk apgūt valodu!

  Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tapis informatīvs materiāls par latviešu valodas apguves elektroniskajiem līdzekļiem. Māci un mācies valodu – viss viena klikšķa attālumā. Izmēģini!

   

  LVA izstrādātās spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei Atvēt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. A līmenis Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. B līmenis Atvērt
  LVA izstrādātie materiāli latviešu valodas apguvei. C līmenis Atvērt
  Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem Atvēt
  Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā Atvērt
  Katru gadu reemigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra, ņemot vērā Diasporas likumā un Plānā darbam ar diasporu 2021.‒2023. gadam norādīto, izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.
  Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar reemigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no dažādām zemēm, arī no arābu valstīm. Lielu palīdzību materiālu tapšanā sniegusi pētniece Daina Grosa, kuras dzīves pieredze Austrālijā un Latvijā ļauj uz skolēnu reemigrantu iekļaušanās procesu raudzīties gan no pedagoga, gan vecāku skatpunkta.
  Papildinformāciju var meklēt arī Rīgas domes izstrādātajā „Rokasgrāmatā ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā” (pieejama: https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/LV.pdf).
  Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim

  Pašpārbaudes uzdevumi visiem latviešu valodas prasmes līmeņiem. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

  Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. A (pamatlīmenis) Atvēt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. B (vidējais līmenis) Atvērt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. C (augstākais līmenis) Atvērt
  Mācāmies mācot

  Grūtākais valodas apguvē ir pats sākums. Vēl sarežģītāk – ja valodu mācāmies attālināti. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību materiāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim. Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).

  Es esmu Lejuplādēt
  Ģimene lejuplādēt
  Iepazīšanās lejuplādēt
  Es skolā lejupl
  Valstis un valodas lejuplādēt
  Darbojamies lejuplādēt
  Skaitļi lejuplādēt
  Pulkstenis lejuplādēt
  Nedeļa lejuplādēt
  Šodien, vakar, rīt lejuplādēt
  Mēneši lejuplādēt
  Veikalā lejuplādēt
  Darbības lejuplādēt
  Krāsas lejuplādēt
  Augļi un pārtikas produkti lejuplādēt
  Gadalaiki un laiks (laikapstākļi) lejuplādēt
  Māja, manas mājas lejuplādēt
  Virtuvē lejuplādēt
  Pilsētā lejuplādēt
  Dabā lejuplādēt
  Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

  Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, izmēģinot dažādas pieejas. Apkopojot tekstus, domāts arī par jauniešiem, kuri patlaban dzīvo ārpus Latvijas, bet nezaudē saikni ar latvisko kultūrtelpu. Teksti būs noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Materiālā tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus iespējams veikt skolēnam pašam vai lūgt skolotāja palīdzību.

  Kritiskā domāšana. Skolēna grāmata Atvēt
  Kritiskā domāšana. Skolotāja grāmata Atvērt
  Darba lapas latviešu valodas apguvei remigrējušo ģimeņu skolēniem: 1.— 3. klase

  Mācību materiāli – darba lapas un animācijas filmas – veidoti kā atbalsta materiāli remigrējušo ģimeņu skolēniem no 1. — 3. klasei. Mācību materiālu mērķis ir pilnveidot skolēnu valoddarbības prasmes integrētu mācību kontekstā (latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, matemātika), pilnveidot skolēnu latviešu valodas vārdu krājumu, veidot interesi par latviešu valodu un kultūru, atklāt valodas apguves daudzveidīgās iespējas, attīstīt un padziļināt saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos. Materiālos tiek piedāvāts strādāt ar sešiem integrētu mācību tematu moduļiem, kuru apguvi un secību skolotājs var variēt un kombinēt atbilstoši savai mācību programmai.

  Es un skola

  Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Es stāstu par sevi”, “Es mācos skolā”, “Noteikumi skolā”, “Mācību priekšmeti”, “Mans dienas ritms”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā (par noteikumiem skolā un dienas ritmu). Moduli paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Es stāstu par sevi Atvēt
  Es mācos skolā Atvērt
  Noteikumi skolā  Atvērt
  Mans dienas ritms Atvērt
  Es un sabiedrība

  Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Dzīves vide”, “Mana ģimene”, “Mani pienākumi”, “Profesijas”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā un animācijas filma par bērna pienākumiem. Moduli paredzēts apgūt 8 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Dzīves vide atvērt
  Mana ģimene atvērt
  Mani pienākumi atvērt
  Es un pasaka

  Modulis paredz strādāt ar pasakas “Zeltmatīte un trīs lāči” tekstu, skolēnam tiek piedāvāts izveidot grāmatiņu par doto pasaku. Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Zeltmatīte un trīs lāči”, “Ēdienreizes”, “Liels, mazs, vidējs”, “Brūnie lāči”, “Risinām uzdevumus”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā. Moduli paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Zeltmatīte un trīs lāči atvērt
  Es gadalaikos

  Modulī ietvertie temati “Gadalaiki”, ”Divpadsmit mēneši”, “Svētki”, “Laikapstākļi. Apģērbs gadalaikos”, “ Intereses un emocijas gadalaikos” ir veidoti tā, lai katrs skolēns šīs tēmas var apgūt, izmantojot savu pieredzi. Darba lapas papildina animācijas filma, kurā galvenie varoņi Marks un Kristena, izdzīvo visus četrus gadalaikus, atklājot savas emocijas un intereses. Animācijas filma ir arī kā tematiskā vārdnīca, ar kuru var strādāt pēc skolotāja ieskatiem. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  Gadalaiki atvērt
  Mana Latvija

  Moduļa saturiskais mērķis ir gūt informāciju par Latvijas simboliem un svētkiem, iepazīt daudzveidīgo dabu, rast vispārēju priekšstatu par Latviju. Apgūstot tematus “Latvijas karte”, “Latvijas pilsētas un pagasti”, ”Latvijas kalni, meži un pļavas”, “Latvijas ezeri, upes un jūra”, “ Latvijas simboli”, “Latvijas svētki”, skolēns mācās lasīt, rēķināt, izmantot karti informācijas iegūšanai, mācās veidot un rakstīt teikumus. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  Esi stiprs un vesels

  Modulī ietvertie temati atklāj veselīga dzīvesveida pamatprincipus, mudina katru padomāt par savu. Strādājot ar darba lapām par tematiem “Pasaka par stiprinieku”, “Mans ķermenis”, “Veselīgs uzturs”, “Ūdens”, “Fiziskās aktivitātes”, “Dienas režīms”, skolēns paplašina vārdu krājumu, lasa informāciju par sevi, savu ķermeni, izprot, kas ir cēloņi un kas sekas, rēķina matemātikas uzdevumus, mācās plānot. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  Digitāls ceļvedis “Palīdzam mācīties” darbam ar reemigrantu bērniem

  Apkopoti mācību, metodiskie un pieredzes materiāli latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguvei izglītības iestādēs, kurās mācās skolēni reemigranti. Digitālajā ceļvedī viss ir ērti pieejams viena klikšķa attālumā.

  lejuplādēt
  Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi”

  Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

  lejuplādēt
  Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei

  Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem

  lejuplādēt
  Metodisks raksts. Mācot valodu iebraucējiem. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Citas valsts skolēns klasē. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies? lejuplādēt
 • Vecākiem
  Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem Atvēt
  Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā Atvērt
  Katru gadu reemigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra, ņemot vērā Diasporas likumā un Plānā darbam ar diasporu 2021.‒2023. gadam norādīto, izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.
  Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar reemigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no dažādām zemēm, arī no arābu valstīm. Lielu palīdzību materiālu tapšanā sniegusi pētniece Daina Grosa, kuras dzīves pieredze Austrālijā un Latvijā ļauj uz skolēnu reemigrantu iekļaušanās procesu raudzīties gan no pedagoga, gan vecāku skatpunkta.
  Papildinformāciju var meklēt arī Rīgas domes izstrādātajā „Rokasgrāmatā ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā” (pieejama: https://integracija.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/LV.pdf).

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.