Māci

Pamatskolai

 • Metodiskie materiāli

  Kā palīdzēt skolēniem apgūt valsts pamatizglītības standartā noteiktos sasniedzamos rezultātus, beidzot 9.klasi, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā, izmantojot LVA izdotos mācību līdzekļus. Atvērt
  Latvijas un pasaules vēsture 7.klasei
  Annija Bergmane, Baiba Asare (2023). Māci un mācies latviešu valodā! Latvijas un pasaules vēsture. 7. klase
  Metodiskajā līdzeklī piedāvāti daudzveidīgu mācību uzdevumu apraksti Latvijas un pasaules vēstures mācību satura un latviešu valodas integrētai apguvei 7. klasē mācībām lingvistiski neviendabīgā vidē. Metodiskie komentāri un mācību materiāli veidoti un sakārtoti atbilstoši Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta programmas parauga 7. klases tematiem.
  Atvērt
  Lasi un atklāj pasauli!
  Sandra Kivleniece (2023). Pārskats par 7.-9. klasē izmantojamo daiļliteratūru. Atvērt
  Latviešu valodas stāsts
  Materiālu kopa 7.-12. klašu skolēniem. Darbs ar materiāliem palīdz apzināties latviešu valodas attīstības gaitu un valodas nozīmi valsts izveidē un pastāvēšanā.
  Materiālu kopā ietvertas idejas nodarbībām, uzdevumi skolēniem, kā arī izziņas materiāli par latviešu valodu video formātā.
  Idejas nodarbībām Atvērt
  Video “Latviešu valodas stāsts” teksts Atvērt
  InfografikaLatviešu valodas statuss Latvijā līdz neatkarības atjaunošanai Atvērt
  Infografika Latviešu valodas statuss Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas Atvērt
  Elektroniska latviešu valodas vārdnīca
  Atvērt
  Skolotāja grāmatas
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2010.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase”

  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2009.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase.”

  Autori: Zenta Anspoka, Maija Miņina
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2009.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase”.

  Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Vineta Vaivade
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2010.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase”

  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2012.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8. klase”.

  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 9. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2013.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 9. klase”.

  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
  Lejuplādēt

  Mācību līdzekļi

  Dabaszinības 4. klase lejuplādēt
  Svētki un godi

  Mācību līdzeklis ietver svētku, atceres dienu, gadskārtu, tradīciju aprakstus, papildmateriālus, kā arī vingrinājumus un uzdevumus.

  Autores: Valentīna Andersone, Lūcija Sniķere
  Izdots: 1998
  lejuplādēt
  Domātprieks

  Integrēts mācību metodiskais līdzeklis, kurš palīdzēs kvalitatīvas domāšanas attīstības, saskarsmes prasmju un sevis izzināšanas veicināšanai pamatskolā (10-13 gadu vecumā) sešu dažādu mācību priekšmetu stundās. Dabas zinātne, vēsture, valoda, vizuālā māksla, matemātika un mūzika grāmatā tiek saistītas ar filosofisku jautājumu un metodes palīdzību.

   

  Skolotāja grāmata

  lejuplādēt
  Cēloņi un sekas

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Daļa un veselums

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Esošais un neesošais

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Laiks un telpa

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Vērtības

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Pamatskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt
 • Videostundas

  Darbības vārds

  Pavēles izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Darbības vārda pareizrakstība a, ā

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Darbības vārda pareizrakstība

  Atvērt
  Darbības vārds

  Laiks, skaitlis, persona

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Konjugācijas

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Jēdziens un būtība

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Pirmatnīgs un atvasināts darbības vārds

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Vajadzības izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Atstāstījuma izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Vēlējuma izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Īstenības izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Lietvārds

  Jēdziens, dzimte, skaitlis

  Atvērt
  Lietvārds

  Locījumi

  Atvērt
  Lietvārds

  Pareizrakstība

  Atvērt
  Lietvārds

  Deklinācijas

  Atvērt
  Lietvārds

  Spēles 1

  Atvērt
  Lietvārds

  Spēles 2

  Atvērt
  Dabaszinības 6. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt
  Ķīmija 9. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt
  Māksla 5. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt

   

 • 4. klase

  Cienījamie LAT2 skolotāji!

  Atbalstot jūs jaunā mācību satura īstenošanā, esam izdevuši mācību līdzekļu komplektu “Latviešu valodas mazākumtautību skolā. 1. klase”, drīzumā vietnē Māci un mācies latviešu valodu ievietosim  mācību līdzekļu komplektu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase”, autori turpina izstrādāt arī 2. un 8. klases mācību līdzekļus  mazākumtautību skolai latviešu valodas apguvei.

  Šobrīd piedāvājam mācību materiālus skolotājiem latviešu valodas un literatūras mācību priekšmeta īstenošanai 4. klasē mazākumtautību skolā.

  Mācību materiāli veidoti mācību satura īstenošanai atbilstoši mācību priekšmeta programmas paraugam „Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.‒9. klasei” (mācību priekšmeta programmas paraugs izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”).

  Mācību materiālus publicēsim pa daļām.

  Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolā
  2. temats “Mēs mājās”
  Manas intereses
  Kādas var būt dienasgrāmatas?
  Kas ir sižets?
  Ko cilvēki kolekcionē?
  Ko tu lasi?
  Kurš sporta veids tev patīk?
  Lejuplādēt
  3. temats “Mēs mājās”
  Ko brīvajā laikā dara ģimenes locekļi? Ko jūs darāt kopā?
  Runāsim par ēdienu gatavošanu!
  Lejuplādēt
  Mācību materiāli 4. klases skolēniem latviešu valodā
  Mācību materiāli – animācijas filmas, terminu vārdnīcas un plakāti, veidoti kā palīglīdzekļi 4. klases skolēniem, mācoties latviešu valodā. Materiāli izstrādāti latviešu valodai, literatūrai, dabaszinībām, sociālajām zinībām un matemātikai. Lejuplādēt
 • Mācību līdzekļu komplekts 7. klasei

  Latviešu valodas mācību programma 7. klasei Atvērt
  Mācību satura apguves secība un metodiskie komentāri 1.–4. nodaļai Atvērt
  Mācību satura apguves secība un metodiskie komentāri 5.–8. nodaļai Atvērt
  Interaktīvi mācību materiāli 7. klasei
  1. Sarunas, sarunas… Atvērt
  2. Es un apkārtējie Atvērt
  3. Svētki mums visiem Atvērt
  4. Dots devējam atdodas
  Atvērt
  5. Informācijas pasaule Atvērt
  6. Atmiņu labirintos Atvērt
  7. Citius altius fortius Atvērt
  8. Mana zeme Latvija Atvērt
  Atbalsta materiāls pedagogam (atbildes) Atvērt

   

  Mācību grāmata. 1.–4. nodaļa Lejuplādēt
  Darba burtnīca. 1.–4. nodaļa Lejuplādēt
  Mācību grāmata 5.-8. nodaļa Lejuplādēt
  Darba burtnīca 5.-8. nodaļa Lejuplādēt
 • LVA resursi

  Latviešu valodas rokasgrāmata

  Rokasgrāmata ir informatīvs mācību palīglīdzeklis, kurā iespējams sameklēt atbildes uz daudziem valodas jautājumiem. Piedāvāti interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai.
  Bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.

  Lejuplādēt
  Valodas konsultācijas

  Atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

  Lejuplādēt
  Akciju vietne

  Vietne, kurā sabiedrībai ir iespēja iesaistīties latviešu valodai veltītos digitālos pasākumos un aktivitātēs, kā arī izzināt īstenoto valodas akciju rezultātus.

  Lejuplādēt
  Lingvistiskā karte

  Lietotne ir veidota kā elektronisks informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, sniedzot latviešu valodniecības vēstures izklāstu hronoloģiskajā, tematiskajā un nozaru, apakšnozaru un personāliju aspektā.
  „Lingvistiskajā kartē” ievietotas satura vienības par personālijām, notikumiem, vietām, izdevumiem un korpusiem. Informāciju papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls (audio un video teksti, attēli un valodas piemēri).

  Lejuplādēt
 • Mācību izdevumu arhīvs
  Latviešu valoda 4. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata
  Neilande, Svetlana, Bernāne, Juta, Pamiljane, Laima, Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase. Mācību grāmata. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2010, 2013, 2015, 2017. ISBN 978-9934-8076-1-9
  Mācību komplektā „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca, pašmācības disks un skolotāja grāmata. Mācību līdzekļu komplekts paredzēts latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolas 4. klasē.
  Mācību komplektā ir īstenota komunikatīvā pieeja: mācību satura apguvē izmantota tematiskā pieeja, valodas likumību apguve ir pakārtota saziņas situācijai.
  Mācību komplekts piedāvā latviešu valodas apguvi, izmantojot dažādu žanru tekstus, skolēnu interesēm un vecumposmam atbilstīgus mācību uzdevumus un projekta darbus.
  Skolēniem tiek dota iespēja sarunāties, izteikt savas domas, stāstīt par pieredzēto un piedzīvoto, izteikt emocijas.
  Mācību komplekts sekmē interesantas mācību vides veidošanu un veicina pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu.
  Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2010. gadā.
  Atvērt
  Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata
  Anspoka, Zenta, Miņina, Maija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Mācību grāmata. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2013, 2014. ISBN 978-9984-815-20-6
  Mācību grāmata ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa, bagātīgi un krāšņi ilustrēta. Mācību līdzekļu komplekts paredzēts latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolā.
  Grāmatā ir tematiski sakārtoti dažādu valstu autoru, dažādu žanru un stilu lasāmie teksti un mācību uzdevumi. Tie noderēs, lai uzzinātu interesantus faktus par apkārtējo pasauli, rosinātu izklāstīt savu pieredzi, kļūtu par aktīviem latviešu valodas pētniekiem, apgūtu ne tikai pareizrunas un pareizrakstības prasmes, bet arī pārliecinātos, cik daudzveidīgas var būt vārdu nozīmes tekstā, cik svarīgi būt vērīgam, klausoties valodas skanējumā, runājot, lasot un rakstot latviski.
  Atvērt
  Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata
  Bernāne, Juta, Pamiljane, Laima, Vaivade, Vineta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase. Mācību grāmata. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2013, 2015, 2019. ISBN 978-9984-815-24-4
  Mācību komplektā „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase” ietilpst mācību grāmata, kas ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta, darba burtnīca un skolotāja grāmata. Mācību līdzekļu komplekts paredzēts latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolas 6. klasē.
  Mācību komplekts piedāvā daudzveidīgu un integrētu valodas un literatūras apguvi. Dažādu žanru, veidu, stilu un satura teksti, skolēna interesēm un vajadzībām atbilstošas saziņas situācijas un mācību uzdevumi sekmē un motivē visu valodas prasmju apguvi, kā arī nostiprina pareizrunas un pareizrakstības prasmes.
  Skolēniem tiek dota iespēja kļūt par valodas pētniekiem, lai pārliecinātos par latviešu valodas leksisko bagātību un gramatisko formu daudzveidību.
  Mācību komplekts sekmē interesantas mācību vides veidošanu un veicina pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu.
  Atvērt
  Latviešu valoda 7. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata
  Neilande, Svetlana, Bernāne, Juta, Pamiljane, Laima, Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. Mācību grāmata. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2010, 2013, 2017. ISBN 978-9934-807-64-0
  Mācību līdzekļu komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.
  Mācību līdzekļu komplekts ir paredzēts latviešu valodas apguvei 7. klasē skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.
  Daudzveidīgi teksti, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstīgas saziņas situācijas un mācību uzdevumi motivē un sekmē visu valoddarbības veidu apguvi. Sistemātisks valodas likumību skaidrojums pilnveido izpratni par valodas sistēmu un ir pamats pareizrunas un pareizrakstības prasmju nostiprināšanai.
  Atvērt
  Latviešu literatūra 7. klasei. Lasāmā grāmata
  Kalve, Aija, Stikāne, Ilze, Tretjakova, Silvija. Latviešu literatūra 7. klasei. Lasāmā grāmata. 2. laidiens. [Rīga] : Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, 2005. ISBN 9984-765-67-9
  Mācību grāmata ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Tā ir domāta skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Grāmata ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta.
  Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.