Māci

Pamatskolai

 • Metodiskie materiāli

  Elektroniska latviešu valodas vārdnīca
  Atvērt
  Skolotāja grāmatas
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2010.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase”

  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2009.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase.”

  Autori: Zenta Anspoka, Maija Miņina
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2009.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase”.

  Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Vineta Vaivade
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2010.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase”

  Autori: Svetlana Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2012.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8. klase”.

  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
  Lejuplādēt
  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 9. klase. Skolotāja grāmata. Izdošanas gads: 2013.

  Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 9. klase”.

  Autori: Iveta Marševska, Svetlana Neilande
  Lejuplādēt
  Pārbaudes darbu piemēri 9. klasei
  Formatīvā vērtēšana
  Es nāku no savas tautas

  Darba lapās iekļauti uzdevumi par darbības vārda lietojumu dažādās formās, par lielo sākumburtu lietojumu saliktos nosaukumos un pieturzīmju lietojumu tiešās runas teikumos.

  Lejuplādēt
  Tīra pasaule mums apkārt

  Darba lapās iekļauti uzdevumi par palīgteikumu veidiem un to atrašanās vietu saliktā teikumā, par divdabju iedalījumu, veidošanu, pareizrakstību un par divdabja teiciena lietojumu. Pildot uzdevumus, skolēni uzzinās jaunus faktus par dzīvniekiem, kā arī pievērsīs uzmanību dabas saudzēšanai.

  Lejuplādēt
  Latvija pasaules kartē

  Darba lapās iekļauti uzdevumi par skaitļa vārdu lietojumu un pareizrakstību, kā arī par sinonīmu un frazeoloģismu lietojumu.

  Lejuplādēt
  Mūžīgie jautājumi

  Darba lapās iekļauti uzdevumi valodas funkcionālo stilu noteikšanai.

  Lejuplādēt
  Interaktīvi formatīvās vērtēšanas pārbaudes darbi latviešu valodā pamatskolai ar ActivExpression jautājumu un atbilžu sistēmām Atvērt
  Latviešu valoda 9. klasei. Testi.

  Pašpārbaudes uzdevumi par tematiem teikums, teksts, vārds.

   
  Mācību satura temats „Teikums”

  Tematu saraksts

  Pārbaudes darbi

   

  Lejuplādēt

  Lejuplādēt

  Mācību satura temats „Teksts”

  Tematu saraksts

  Pārbaudes darbi

   

  Lejuplādēt

  Lejuplādēt

  Mācību satura temats „Vārds”

  Tematu saraksts

  Pārbaudes darbi

   

  Lejuplādēt

  Lejuplādēt

  Mācību satura temati “Teikums”, “Teksts”, “Vārds”

  Pašpārbaudes uzdevumi, izmantojami uz ierīcēm, kurās ir interneta pārlūks

  Atvērt

  Summatīvā vērtēšana

  Es nāku no savas tautas

  Pārbaudes darbā tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes, zināšanas par darbības vārda formām, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

  Lejuplādēt
  Tīra pasaule mums apkārt

  Pārbaudes darbā tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās un lasīšanas prasmes, zināšanas par saliktu pakārtotu teikumu, palīgteikumu veidiem un divdabja teicienu, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

  Lejuplādēt
  Latvija pasaules kartē

  Pārbaudes darbā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot plānveida tekstu, skaitļa vārdu pareizrakstības prasme, prasme lietot pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā,  kā arī prasme izteikt savu viedokli.

  Lejuplādēt
  Mūžīgie jautājumi

  Pārbaudes darbā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot plānveida tekstu, pareizrakstības prasme, dažādu saliktu teikumu veidošanas un vārddarināšanas prasme, kā arī prasme izteikt savu viedokli.

  Lejuplādēt

  Mācību līdzekļi

  Svētki un godi

  Mācību līdzeklis ietver svētku, atceres dienu, gadskārtu, tradīciju aprakstus, papildmateriālus, kā arī vingrinājumus un uzdevumus.

  Autores: Valentīna Andersone, Lūcija Sniķere
  Izdots: 1998
  lejuplādēt
  Domātprieks

  Integrēts mācību metodiskais līdzeklis, kurš palīdzēs kvalitatīvas domāšanas attīstības, saskarsmes prasmju un sevis izzināšanas veicināšanai pamatskolā (10-13 gadu vecumā) sešu dažādu mācību priekšmetu stundās. Dabas zinātne, vēsture, valoda, vizuālā māksla, matemātika un mūzika grāmatā tiek saistītas ar filosofisku jautājumu un metodes palīdzību.

   

  Skolotāja grāmata

  lejuplādēt
  Cēloņi un sekas

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Daļa un veselums

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Esošais un neesošais

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Laiks un telpa

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Vērtības

  Skolēna grāmata

  lejuplādēt
  Pamatskolas vecuma bērniem izstrādātos mācību materiālus skatīt šeit Atvērt
 • Videostundas

  Darbības vārds

  Pavēles izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Darbības vārda pareizrakstība a, ā

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Darbības vārda pareizrakstība

  Atvērt
  Darbības vārds

  Laiks, skaitlis, persona

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Konjugācijas

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Jēdziens un būtība

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Pirmatnīgs un atvasināts darbības vārds

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Vajadzības izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Atstāstījuma izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Vēlējuma izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Darbības vārds

  Īstenības izteiksme

  Atvērt

  Lejuplādēt

  Lietvārds

  Jēdziens, dzimte, skaitlis

  Atvērt
  Lietvārds

  Locījumi

  Atvērt
  Lietvārds

  Pareizrakstība

  Atvērt
  Lietvārds

  Deklinācijas

  Atvērt
  Lietvārds

  Spēles 1

  Atvērt
  Lietvārds

  Spēles 2

  Atvērt
  Dabaszinības 6. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt
  Ķīmija 9. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt
  Māksla 5. klasē

  Ādažu Brīvā Valdorfa skola

  Atvērt

   

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.