12–15

Mācību materiālu komplekts Atvērsim vārtus!

Mācību grāmata

Mācību grāmata paredzēta latviešu valodas apguvei jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tajā ietvertie uzdevumi palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi. 

Interaktīvs materiāls

Valodas apguves materiāls ir paredzēts 13-18 gadus veciem jauniešiem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstībai. Materiālā iekļauts arī alfabēts un informācija par skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem.
Materiāla izmantošanai nepieciešams Adobe Flash Player

Metodiskie ieteikumi skolotājiem

Metodiskie ieteikumi skolotājam darbā ar mācību grāmatu un e-kursa materiāliem „Atvērsim vārtus!”

Interaktīvs materiāls Mācies pats! Latviešu valoda mazākumtautību skolā

5. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 5. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļauti uzdevumi par četrām tēmām, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
 

6. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļautas 10 tēmas, kurās ir uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.

Interaktīvs materiāls Varēsi, ja darīsi!

Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane
Izdošanas gads: 2018
 
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6.-8. klašu skolēniem latviešu valodas gramatikas apguvei. Materiālā iekļauti uzdevumi, kas pilnveidos prasmi pareizi lietot lietvārdus, īpašības vārdus, darbības vārdus, skaitļa vārdus, vietniekvārdus, apstākļa vārdus un prievārdus.

Izziņas materiālu komplekts Latvija laikā un telpā. Pilsētas

Interaktīvs materiāls

Autori: Anita Šaltāne, Inga Pelcmane
 

Izziņas materiālu komplekts paredzēts 12-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauta informācija par Latvijas pilsētām un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs apgūt dažādas vēstures un ģeogrāfijas tēmas un pilnveidot valodas prasmi.

Šifrētie teksti

Autore: Jevgeņija Kušina
 
Materiālā iekļauti šifrēti teksti par Latvijas pilsētām.

Interaktīvs materiāls Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi

Autori: Zaiga Dambe, Sandra Kivleniece, Liene Valdmane
 
Interaktīvajā mācību materiālā iekļauta daudzpusīga informācija un interesanti mācību uzdevumi par Baltijas jūru, Latvijas upēm, ezeriem, ūdenskritumiem un purviem.

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu

Autori: Baiba Asare, Anita Šaltāne, Inga Pelcmane
 

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi integrētai latviešu valodas, Latvijas vēstures, sociālo zinību un dabaszinību apguvei.

Mācību līdzeklis Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 10-12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba. Pildot uzdevumus, tiks attīstītas arī valodas lietojuma prasmes.

Interaktīvs materiāls Tradīcijas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas, kurās parādīts, kā svin Lieldienas, zvejo zivis un cep maizi, kādi ir senie mūzikas instrumenti un pirts rituāli.
Katrai tēmai ir videomateriāls (ir iespējams skatīties arī ar titriem, kuros redzams runātais teksts) un uzdevumi.
Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi darbam ar videomateriālu.

Mācību uzdevumi

Mācību līdzeklis paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Darba lapās iekļauti uzdevumi latviešu valodas prasmju attīstībai par skolēnam tuvām tēmām, kā arī uzdevumi savu prasmju pārbaudei.

Videostundas Gramatika

Videomateriālā iekļauta informācija par darbības vārdu un lietvārdu gramatiskajām kategorijām, lietojumu un pareizrakstību.

Lietvārds

Darbības vārds

Videomateriāls Intervijas

15 intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu. Iespējams lejuplādēt intervijas tekstu un vārdnīcu latviešu-angļu-krievu valodā.

Videomateriāli Ekskursijas

Videoekskurijās iekļauts kultūrvēsturisks materiāls, kas sniedz priekšstatu par vēsturi, tradīcijām, Latviju: kapi, Vecrīga, tirgus, Lieldienas, izklaides vietas.

Mācību materiāls palīdzēs pilnveidot klausīšanās prasmes, kā arī bagātinās vārdu krājumu.

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.

Videomateriāli Viņš. Viņa. Valodiņa

Videomateriāli paredzēti 7.-12. klašu skolēniem. Tas ir stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kuri novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.

Lietotne Lociņš

Izmantojot lietotni Lociņš, ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!) u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā, īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.