12–15

Izziņas materiāls Latvija laikā un telpā. Personības un notikumi

Interaktīvs materiāls


Izziņas materiāls paredzēts 12–14 gadus veciem bērniem. Tajā var uzzināt gan par Latvijā nozīmīgiem cilvēkiem, iepazīt viņu paveikto, gan, veicot interesantus uzdevumus, pilnveidot latviešu valodas prasmi.

atvērt

Izziņas materiālu komplekts Latvija laikā un telpā. Pilsētas

Interaktīvs materiāls

Autori: Anita Šaltāne, Inga Pelcmane

Izziņas materiālu komplekts paredzēts 12-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauta informācija par Latvijas pilsētām un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs apgūt dažādas vēstures un ģeogrāfijas tēmas un pilnveidot valodas prasmi.

atvērt

Šifrētie teksti

Autore: Jevgeņija Kušina

Materiālā iekļauti šifrēti teksti par Latvijas pilsētām.

atvērt

Interaktīvs materiāls Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi

Autori: Zaiga Dambe, Sandra Kivleniece, Liene Valdmane

Interaktīvajā mācību materiālā iekļauta daudzpusīga informācija un interesanti mācību uzdevumi par Baltijas jūru, Latvijas upēm, ezeriem, ūdenskritumiem un purviem.

atvērt

“Vai zini terminus?”

Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Gundega Ozola, Ilze Mazpane, Valda Kublicka
Projekta vadītājas: Vineta Vaivade, Liene Valdmane

Spēle 6.-9.klašu skolēniem zināšanu pārbaudei un pilnveidei. Spēle ietver dažādu mācību jomu terminus, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā (sadaļa Visi termini). Spēlē ir divi līmeņi, kas atšķiras pēc terminu un priekšā pateikto burtu skaita. Veiksmi!

atvērt

Mācību materiālu komplekts Atvērsim vārtus!

Mācību grāmata

Mācību grāmata paredzēta latviešu valodas apguvei jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tajā ietvertie uzdevumi palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi.
atvērt

Metodiskie ieteikumi skolotājiem

Metodiskie ieteikumi skolotājam darbā ar mācību grāmatu un e-kursa materiāliem „Atvērsim vārtus!”
atvērt

E-kurss

E-kursa materiāli „Atvērsim vārtus!”
atvērt

Interaktīvs materiāls Mācies pats! Latviešu valoda mazākumtautību skolā

5. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 5. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļauti uzdevumi par četrām tēmām, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
atvērt

6. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļautas 10 tēmas, kurās ir uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
Atvērt

Bilingvālā izglītība un CLIL – Mācību materiāli

Sociālās zinības pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā. Rūpes par vidi

Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

Autores: Solveiga Akmentiņa, Silva Čakle, Egija Lukjanska, Nataļja Meļņika

Digitālais mācību līdzeklis pamatskolai ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis mācību satura sociālajās zinībās un latviešu valodas, angļu valodas, kā arī vācu valodas integrētai apguvei. Tas ir paredzēts zināšanu un prasmju nostiprināšanai par tematu „Rūpes par vidi”. Materiālu var integrēt gan sociālo zinību stundās, gan svešvalodu, gan latviešu valodas stundās. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

atvērt

Vēsture un ģeogrāfija pamatskolai latviešu, angļu un vācu valodā

Interaktīvs mācību līdzeklis mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL)

Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Baiba Asare, Karīna Petrova

Digitālais mācību līdzeklis 7.-9. klašu skolēniem ir ESF projektā Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” veidots mācību papildu līdzeklis terminu satura un valodu (angļu, vācu) integrētai apguvei par tematu „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi. Amerikas atklāšana”. Mācību papildu līdzeklis ir veidots tā, lai skolēniem veidotos kopvesels un samēra pilnīgs redzējums par laiku, kad eiropieši bija gatavi kuģot pāri okeāniem un atklāt pārējo pasauli. Detalizētāka informācija par materiālu ir sniegta metodiskajās norādēs skolotājam (mācību līdzekļa sadaļā “Skolotājs”).

Atvērt

Interaktīvs materiāls Varēsi, ja darīsi!

Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane
Izdošanas gads: 2018

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6.-8. klašu skolēniem latviešu valodas gramatikas apguvei. Materiālā iekļauti uzdevumi, kas pilnveidos prasmi pareizi lietot lietvārdus, īpašības vārdus, darbības vārdus, skaitļa vārdus, vietniekvārdus, apstākļa vārdus un prievārdus.

atvērt

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu

Autori: Baiba Asare, Anita Šaltāne, Inga Pelcmane

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi integrētai latviešu valodas, Latvijas vēstures, sociālo zinību un dabaszinību apguvei.

atvērt

Mācību līdzeklis Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 10-12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba. Pildot uzdevumus, tiks attīstītas arī valodas lietojuma prasmes.
atvērt

Interaktīvs materiāls Tradīcijas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas, kurās parādīts, kā svin Lieldienas, zvejo zivis un cep maizi, kādi ir senie mūzikas instrumenti un pirts rituāli.
Katrai tēmai ir videomateriāls (ir iespējams skatīties arī ar titriem, kuros redzams runātais teksts) un uzdevumi.
Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi darbam ar videomateriālu.
atvērt

Mācību uzdevumi

Mācību līdzeklis paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Darba lapās iekļauti uzdevumi latviešu valodas prasmju attīstībai par skolēnam tuvām tēmām, kā arī uzdevumi savu prasmju pārbaudei.
atvērt

Videostundas Gramatika

Videomateriālā iekļauta informācija par darbības vārdu un lietvārdu gramatiskajām kategorijām, lietojumu un pareizrakstību.

Lietvārds

atvērt

Darbības vārds

atvērt

Videomateriāls Intervijas

15 intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu.Iespējams lejuplādēt intervijas tekstu un vārdnīcu latviešu-angļu-krievu valodā.
atvērt

Videomateriāli Ekskursijas

Videoekskurijās iekļauts kultūrvēsturisks materiāls, kas sniedz priekšstatu par vēsturi, tradīcijām, Latviju: kapi, Vecrīga, tirgus, Lieldienas, izklaides vietas.
Mācību materiāls palīdzēs pilnveidot klausīšanās prasmes, kā arī bagātinās vārdu krājumu.
atvērt

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.
atvērt

Videomateriāli Viņš. Viņa. Valodiņa

Videomateriāli paredzēti 7.-12. klašu skolēniem. Tas ir stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kuri novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.
atvērt

Lietotne Lociņš

Izmantojot lietotni Lociņš, ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!) u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā, īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

atvērt

Latviešu valoda 5. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.

Kas ir valoda un kāda tā ir atvert
Valodas uzdevumi atvert
Dzimtā valoda atvert
Vārdnīcas. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (SURDO) atvert
Pasaules valodu daudzveidība. Vienlīdzīgi teikuma locekļi atvert
Valodas Eiropas Savienībā. Latviešu valoda pasaulē. Latviešu valodas paveidi Latvijā (SURDO) atvert
Lībiskais dialekts un lībiešu valoda (SURDO) atvert
Valodas paveidi Latvijā — dialekti. Augšzemnieku dialekts. Latgaliešu valoda (SURDO) atvert
Kas ir teikums, un kā iedala teikumus pēc uzbūves (SURDO) atvert
Vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināts teikums. Teikuma gramatiskais centrs (SURDO) atvert
Vienkāršs teikums. Teikuma gramatiskais centrs (SURDO) atvert
Salikts sakārtots teikums. Salikta sakārtota teikuma daļu saistītājvārdi (SURDO) atvert
Salikts sakārtots teikums. Saikļa „un” lietojums vienkāršā teikumā un saliktā sakārtotā teikumā (SURDO) atvert
Salikts pakārtots teikums I (SURDO) atvert
Salikts pakārtots teikums II (SURDO) atvert
Salikts pakārtots teikums III (SURDO) atvert
Salikts pakārtots teikums IV (SURDO) atvert
Saikļu „ka” un „kad” nošķiršana palīgteikumos. Palīgteikuma ar „kā” nošķiršana no salīdzinājuma konstrukcijas (SURDO) atvert
Uzruna, uzrunas grupa (SURDO) atvert
Tiešā runa (SURDO) atvert
Sinonīmi, antonīmi, homonīmi (SURDO) atvert
Frazeoloģismi (SURDO) atvert

Latviešu valoda 6. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.

Kas ir informācija? Informācijas iegūšana un nodošana I atvert
Kas ir informācija? Informācijas iegūšana un nodošana II atvert
Informācija tekstā. Vietniekvārds atvert
Runas plānošana. Vietniekvārds (SURDO) atvert
Garšīga valoda — skanīga un pareiza valoda atvert
Apstākļa vārda loma darbības apstākļu raksturošanā (SURDO) atvert
Apstākļa vārda lietojums un pareizrakstība teikumā atvert
Apstākļa vārda loma tekstā (SURDO) atvert
Vārdšķiru iedalījums. Īpašības vārds saziņā (SURDO) atvert
Spēlēšanās pasaule. Īpašības vārda galotnes (SURDO) atvert
Īpašības vārdu atšķiršana no apstākļa vārda (SURDO) atvert
Naudas pasaule. Skaitļa vārda pareizruna un pareizrakstība (SURDO) atvert
Sadarbības pasaule: daļskaitļi, decimāldaļskaitļi un procenti (SURDO) atvert
Sadarbības pasaule. Daļskaitļi, decimāldaļskaitļi un procenti (SURDO) atvert
Iespēju zeme. Runas plānošana (SURDO) atvert
Augu valstība. Augu nosaukumu darināšana latviešu valodā (SURDO) atvert
Vārda pasaule. Vārds — informācijas avots (SURDO) atvert
Vārda dzimšanas diena. Vārddarināšana (SURDO) atvert
Vārddarināšana. Jaunvārdi un okazionālismi (SURDO) atvert
Vārdu pasaule. Homonīmi un homoformas (SURDO) atvert
Mācīšanās mācības (SURDO) atvert
Tekstpratība (SURDO) atvert

Latviešu valoda 9. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros.

Dažādi leksikas slāņi un to nozīme literārā tekstā (SURDO) Atvērt
Minhauzens (SURDO) Atvērt
Savrupinājumu piemēri Mārtiņa Zīverta lugā „Minhauzena precības” (SURDO) Atvērt
Valoda kā sistēma: atkārtojums un nostiprinājums (SURDO) Atvērt
Teikuma uzbūve (sintakse). Sintaktiskās konstrukcijas teikumā (nostiprinājums — savrupinājumi) (SURDO) Atvērt
Vienlīdzīgi teikuma locekļi un vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums ar vispārinošo vārdu (SURDO) Atvērt
Iespraudums, paskaidrojošo vārdu grupa (SURDO) Atvērt
Salikts teikums. Pieturzīmju lietojums SST, SPT, JST, I (SURDO) Atvērt
Salikts teikums. Pieturzīmju lietojums SST, SPT, JST (SURDO) Atvērt
Ortogrāfija — vārdu pareizrakstības sistēma, I (SURDO) Atvērt
Ortogrāfija — vārdu pareizrakstības sistēma (SURDO) Atvērt
Mana valoda — mana iespēja un bagātība (SURDO) Atvērt

Latviešu valodas rokasgrāmata

Rokasgrāmata ir informatīvs mācību palīglīdzeklis, kurā iespējams sameklēt atbildes uz daudziem valodas jautājumiem. Piedāvāti interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai.
Bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.
atvērt

Akciju vietne

Vietne, kurā sabiedrībai ir iespēja iesaistīties latviešu valodai veltītos digitālos pasākumos un aktivitātēs, kā arī izzināt īstenoto valodas akciju rezultātus.
atvērt