12–15

Mācību materiālu komplekts Atvērsim vārtus!

Mācību grāmata

Mācību grāmata paredzēta latviešu valodas apguvei jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Tajā ietvertie uzdevumi palīdzēs bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot valodas lietojuma prasmi. 

atvērt

Interaktīvs materiāls *

Valodas apguves materiāls ir paredzēts 13-18 gadus veciem jauniešiem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma pilnveidošanai un valodas prasmju attīstībai. Materiālā iekļauts arī alfabēts un informācija par skaitļiem, nedēļas dienām un mēnešiem.

* Adobe Flash pēc noklusējuma netiek atbalstīts
Turpmāk, lai izmantotu mācību materiālus, kas izstrādāti Flash tehnoloģijā, nepieciešams lejuplādēt un uzinstalēt datorā Adobe Flash Player, atkarībā no pārlūkprogrammas, kura tiek izmantota.

atvērt

Metodiskie ieteikumi skolotājiem

Metodiskie ieteikumi skolotājam darbā ar mācību grāmatu un e-kursa materiāliem „Atvērsim vārtus!”

atvērt

Interaktīvs materiāls Mācies pats! Latviešu valoda mazākumtautību skolā

5. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 5. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 5. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļauti uzdevumi par četrām tēmām, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
atvērt

6. klase

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6. klases skolēniem pašmācībai vai mācību stundās komplektā ar mācību grāmatu un darba burtnīcu „Latviešu valoda 6. klasei mazākumtautību skolā”. Tajā ir iekļautas 10 tēmas, kurās ir uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmi, bagātina skolēnu vārdu krājumu.
Atvērt

Interaktīvs materiāls Varēsi, ja darīsi!

Autori: Juta Bernāne, Laima Pamiljane
Izdošanas gads: 2018

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 6.-8. klašu skolēniem latviešu valodas gramatikas apguvei. Materiālā iekļauti uzdevumi, kas pilnveidos prasmi pareizi lietot lietvārdus, īpašības vārdus, darbības vārdus, skaitļa vārdus, vietniekvārdus, apstākļa vārdus un prievārdus.

atvērt

Izziņas materiālu komplekts Latvija laikā un telpā. Pilsētas

Interaktīvs materiāls

Autori: Anita Šaltāne, Inga Pelcmane

Izziņas materiālu komplekts paredzēts 12-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauta informācija par Latvijas pilsētām un daudzveidīgi uzdevumi, kas palīdzēs apgūt dažādas vēstures un ģeogrāfijas tēmas un pilnveidot valodas prasmi.

atvērt

Šifrētie teksti

Autore: Jevgeņija Kušina

Materiālā iekļauti šifrēti teksti par Latvijas pilsētām.

atvērt

Interaktīvs materiāls Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi

Autori: Zaiga Dambe, Sandra Kivleniece, Liene Valdmane

Interaktīvajā mācību materiālā iekļauta daudzpusīga informācija un interesanti mācību uzdevumi par Baltijas jūru, Latvijas upēm, ezeriem, ūdenskritumiem un purviem.

atvērt

Interaktīvs materiāls Mācāmies latviešu valodu

Autori: Baiba Asare, Anita Šaltāne, Inga Pelcmane

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi integrētai latviešu valodas, Latvijas vēstures, sociālo zinību un dabaszinību apguvei.

atvērt

Mācību līdzeklis Latvija drauga acīm

Mācību līdzeklis paredzēts 10-12 gadus veciem bērniem. Materiālā iekļauti uzdevumi vārdu krājuma bagātināšanai par dažādām, skolēnam tuvām tēmām, piemēram, mājas, skola, dienas režīms, daba. Pildot uzdevumus, tiks attīstītas arī valodas lietojuma prasmes.

atvērt

Interaktīvs materiāls Tradīcijas

Interaktīvajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas, kurās parādīts, kā svin Lieldienas, zvejo zivis un cep maizi, kādi ir senie mūzikas instrumenti un pirts rituāli.
Katrai tēmai ir videomateriāls (ir iespējams skatīties arī ar titriem, kuros redzams runātais teksts) un uzdevumi.
Materiālā ir iekļauti arī metodiskie ieteikumi darbam ar videomateriālu.
atvērt

Mācību uzdevumi

Mācību līdzeklis paredzēts 13-14 gadus veciem bērniem. Darba lapās iekļauti uzdevumi latviešu valodas prasmju attīstībai par skolēnam tuvām tēmām, kā arī uzdevumi savu prasmju pārbaudei.

atvērt

Videostundas Gramatika

Videomateriālā iekļauta informācija par darbības vārdu un lietvārdu gramatiskajām kategorijām, lietojumu un pareizrakstību.

Lietvārds

atvērt

Darbības vārds

atvērt

Videomateriāls Intervijas

15 intervijas par Latviju, latviešiem, latviešu valodu un dzīves jēgu.Iespējams lejuplādēt intervijas tekstu un vārdnīcu latviešu-angļu-krievu valodā.

atvērt

Videomateriāli Ekskursijas

Videoekskurijās iekļauts kultūrvēsturisks materiāls, kas sniedz priekšstatu par vēsturi, tradīcijām, Latviju: kapi, Vecrīga, tirgus, Lieldienas, izklaides vietas.

Mācību materiāls palīdzēs pilnveidot klausīšanās prasmes, kā arī bagātinās vārdu krājumu.

atvērt

Videomateriāli Dabaszinības

Mācību filmas paredzētas pamatskolas skolēniem. Skatoties filmas, skolēni apgūst dažādas dabaszinību tēmas, piemēram, dzīvnieku un augu vairošanās un pielāgošanās, skaņa, izgudrojumi un atklājumi, un bagātina savu latviešu valodas vārdu krājumu.
atvērt

Videomateriāli Viņš. Viņa. Valodiņa

Videomateriāli paredzēti 7.-12. klašu skolēniem. Tas ir stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kuri novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.
atvērt

Lietotne Lociņš

Izmantojot lietotni Lociņš, ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!) u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā, īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

atvērt

Latviešu valoda 5. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

Kas ir valoda un kāda tā ir atvert
Valodas uzdevumi atvert
Dzimtā valoda atvert
(SURDO) Vārdnīcas. Vienlīdzīgi teikuma locekļi atvert
Pasaules valodu daudzveidība. Vienlīdzīgi teikuma locekļi atvert
(SURDO) Valodas Eiropas Savienībā. Latviešu valoda pasaulē. Latviešu valodas paveidi Latvijā atvert
(SURDO) Lībiskais dialekts un lībiešu valoda atvert
(SURDO) Valodas paveidi Latvijā — dialekti. Augšzemnieku dialekts. Latgaliešu valoda atvert
(SURDO) Kas ir teikums, un kā iedala teikumus pēc uzbūves atvert
(SURDO) Vienkāršs nepaplašināts un vienkāršs paplašināts teikums. Teikuma gramatiskais centrs atvert
(SURDO) Vienkāršs teikums. Teikuma gramatiskais centrs atvert
(SURDO) Salikts sakārtots teikums. Salikta sakārtota teikuma daļu saistītājvārdi  atvert
(SURDO) Salikts sakārtots teikums. Saikļa „un” lietojums vienkāršā teikumā un saliktā sakārtotā teikumā  atvert
(SURDO) Salikts pakārtots teikums  atvert
(SURDO) Salikts pakārtots teikums  atvert
(SURDO) Salikts pakārtots teikums  atvert
(SURDO) Salikts pakārtots teikums  atvert
(SURDO) Saikļu „ka” un „kad” nošķiršana palīgteikumos. Palīgteikuma ar „kā” nošķiršana no salīdzinājuma konstrukcijas  atvert
(SURDO) Uzruna, uzrunas grupa  atvert
(SURDO) Tiešā runa  atvert
(SURDO) Sinonīmi, antonīmi, homonīmi  atvert
(SURDO) Frazeoloģismi  atvert

Latviešu valoda 6. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

Kas ir informācija? Informācijas iegūšana un nodošana atvert
Kas ir informācija? Informācijas iegūšana un nodošana atvert
Informācija tekstā. Vietniekvārds atvert
(SURDO) Runas plānošana. Vietniekvārds atvert
Garšīga valoda — skanīga un pareiza valoda atvert
(SURDO) Apstākļa vārda loma darbības apstākļu raksturošanā atvert
Apstākļa vārda lietojums un pareizrakstība teikumā atvert
(SURDO) Apstākļa vārda loma tekstā atvert
(SURDO) Vārdšķiru iedalījums. Īpašības vārds saziņā atvert
(SURDO) Spēlēšanās pasaule. Īpašības vārda galotnes atvert
(SURDO) Īpašības vārdu atšķiršana no apstākļa vārda atvert
(SURDO) Naudas pasaule. Skaitļa vārda pareizruna un pareizrakstība  atvert
(SURDO) Sadarbības pasaule: daļskaitļi, decimāldaļskaitļi un procenti  atvert
(SURDO) Sadarbības pasaule. Daļskaitļi, decimāldaļskaitļi un procenti  atvert
(SURDO) Iespēju zeme. Runas plānošana  atvert
(SURDO) Augu valstība. Augu nosaukumu darināšana latviešu valodā  atvert
(SURDO) Vārda pasaule. Vārds — informācijas avots  atvert
(SURDO) Vārda dzimšanas diena. Vārddarināšana  atvert
(SURDO) Vārddarināšana. Jaunvārdi un okazionālismi  atvert
(SURDO) Vārdu pasaule. Homonīmi un homoformas  atvert
(SURDO) Mācīšanās mācības  atvert
(SURDO) Tekstpratība  atvert

Latviešu valoda 9. klasei

Latviešu valodas stundas ir izstrādātas izglītojošā TV projekta ‘’Tava klase’’ ietvaros. 

 

(SURDO) Dažādi leksikas slāņi un to nozīme literārā tekstā  Atvērt
(SURDO) Minhauzens Atvērt
(SURDO) Savrupinājumu piemēri Mārtiņa Zīverta lugā „Minhauzena precības” Atvērt
(SURDO) Valoda kā sistēma: atkārtojums un nostiprinājums Atvērt
(SURDO) Teikuma uzbūve (sintakse). Sintaktiskās konstrukcijas teikumā (nostiprinājums — savrupinājumi) Atvērt
(SURDO) Vienlīdzīgi teikuma locekļi un vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums ar vispārinošo vārdu Atvērt
(SURDO) Iespraudums, paskaidrojošo vārdu grupa Atvērt
(SURDO) Salikts teikums. Pieturzīmju lietojums SST, SPT, JST, I Atvērt
(SURDO) Salikts teikums. Pieturzīmju lietojums SST, SPT, JST Atvērt
(SURDO) Ortogrāfija — vārdu pareizrakstības sistēma, I Atvērt
(SURDO) Ortogrāfija — vārdu pareizrakstības sistēma Atvērt
(SURDO) Mana valoda — mana iespēja un bagātība Atvērt