Jocīgā futbola spēle

8. stāsts “Jocīgā futbola spēle”
Filmu veidoja – Baldones mūzikas pamatskolas skolēni