Māci

Diasporai

 • Programmas un to papildmateriāli

  Gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Digitāls mācību materiāls “Mācību un pārbaudes uzdevumi” 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Atvērt
  Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  Skābi gurķi Atvērt
  Mārtiņa gailīši Atvērt
  Saule un Mēness Atvērt
  Sī sesku, sū sesku Atvērt
  Si si Sietiņš I un II Atvērt
  Mēs ejam, mēs ejam… Atvērt

  Gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (darba lapas) Lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas) Lejuplādēt
  Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  Ir jau visi mūsu bērni Atvērt
  Savas acis izraudāju Atvērt
  Beķercepti kliņģerīši Atvērt
  Gani gani Atvērt
  Bagātais un nabagais Atvērt
  Es ar sauli saderēju Atvērt

  gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (darba lapas) lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas) lejuplādēt

  gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem lejuplādēt
  Latviešu valodas programma diasporai (2004) lejuplādēt
  Programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā lejuplādēt
  Mācību uzdevumi skolēnam
  Es lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena
  lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Skolotāja materiāls
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Pārbaudes uzdevumi skolēnam
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Materiāls skolotājam
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
  Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem lejuplādēt

  Bēgļiem un patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas apguves programmas bēgļiem un patvēruma meklētājiem lejuplādēt
 • Metodiskie materiāli

  Mīklu domino
  Diasporas bērnu sacerētās mīklas par cilvēka ķermeni, apģērbu, māju, pilsētu un mežu savu mājvietu atradušas uz domino kauliņiem. Miniet nu!
  Dažas idejas:
  1. izliktajos kauliņos meklē un nosauc īsāko/garāko vārdu vai teikumu; lasa, dalot vārdus zilbēs; skaitļa vārdus nenosauc, bet parāda u.c.
  2. atminējumu vārdiem izdomā un nosauc pāri, piem. mati-ķemme, pūce-tumsa, lidosta-ceļojums utt.
  3. izmanto sagatavi, kurā ir tikai atminējumi, un sacer savas mīklas.
  Atvēt

  (bez teksta)
  Valodas spēļu origami
  Griežam, lokām un mācāmies latviešu valodu: kustību spēles, zinātkāri jautājumi citam par citu, Latviju un latviešu valodu! Idejas valodas spēļu origami izmantošanai:
  1. katrs skolēns izveido savu spēli. Pēc nejaušības principa skolēni uzdod klasē jautājumus cits citam. Šī metode iederēsies gan nodarbības sākumā, gan noslēgumā. Uzdodamo jautājumu bērni var noteikt arī skaitot skaitāmpantu, paralēli uz pirkstiem kustinot izveidoto spēli;
  2. spēli var spēlēt arī grupās. Tad skolēni sastājas vienā līnijā. Par katru atbildēto jautājumu skolēns dodas soli uz priekšu. Uz vienu un to pašu jautājumu atbild visi grupas skolēni, atbildes nedrīkst atkārtoties. Kurš skolēns aiziet vistālāk, kļūst par uzvarētāju;
  3. valodas spēle kalpo par pamatu mutiska vai rakstiska stāstījuma veidošanai.
  Atvēt
  Metamo kauliņu komplekts
  Metamo kauliņu komplektā ir ietverts vārdu krājums šādās tēmās: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Latvijas valsts svētki un dzimšanas diena. Idejas darbam:
  1. Ja bērns vēl nelasa – apskata attēlu un nosauc attēloto;
  2. Ja bērns lasa – nolasa vārdu dažādos skaļumos (čukstus, klusām, skaļi, ļoti skaļi); nolasa vārdu tik reizes, cik nosaka kāds klasesbiedrs (var mest paralēli šim arī metamo kauliņu ar cipariem – kāds cipars uzkrīt, tik reizes lasa vārdu); pievieno vārdam vēl vienu vārdu (īpašības vārdu, darbības vārdu); iesaista konkrēto vārdu jautājuma, stāstījuma vai izsaukuma teikumā; skolēns nerāda citiem uzmesto vārdu, bet izdomā mīklu par to, pārējie to min; metamos kauliņus izmanto spēlei “Mēmais šovs”; skolēni veido kopīgu, saistītu stāstījumu par konkrētajiem svētkiem, secīgi iesaistot katru vārdu stāstījumā (met kauliņu viens pēc otra, turpina stāstījumu, vārdi var atkārtoties). Žurnāli zinātkāriem bērniem
  Atvēt
  Žurnāls zinātkāriem bērniem “Kā lapsēns iemācījās rakstīt”
  Žurnālā ietverti daudzveidīgi uzdevumi klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmju apguvei. Atvēt
  Žurnāls zinātkāriem bērniem “Žagata un alfabēts”
  Žurnālā ietverti radoši uzdevumi bērniem klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmju apguvei. Atvēt
  Žurnāls zinātkāriem bērniem “Latviešu tautas pasakas”
  Žurnāls piemērots 6-10 gadus veciem bērniem. Žurnālā ietverta pasaka, komikss un radoši uzdevumi. Atvēt
  Žurnāls zinātkāriem bērniem “Piedzīvojums grāmatu karaļvalstī”
  Žurnāls piemērots 6-10 gadus veciem bērniem – individuāli vai grupās.

   

  Tematiski materiālu apkopojumi

  Atvēt
  Materiālu apkopojums “Ziemassvētki”
  Līdz 6 gadu vecumam Atvēt
  7–15 gadus veciem skolēniem Atvērt
  Materiālu apkopojums “18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena” lejuplādēt
  Materiālu apkopojums “Miķeļi un Mārtiņdiena”
  Līdz 6 gadu vecumam Atvēt
  7–15 gadus veciem skolēniem Atvērt
  Materiālu apkopojums “4.maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena” lejuplādēt
  Materiālu apkopojums “Lieldienas”

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, lugas, idejas svinēšanai.

  Līdz 6 gadu vecumam Atvēt
  7–15 gadus veciem skolēniem Atvērt
  Rotaļas  
  Rotaļa “Peļu medības” Atvēt
  Rotaļa “Pūķa rotaļa” Atvēt
  Rotaļa “Rūķu paslēpes” Atvēt
  Rotaļa “Krāsu rotaļa” Atvēt
  Rotaļa “Cepuru rotaļa” Atvēt
  Rotaļa “Burtu rotaļa” Atvēt

  Mācību līdzekļi

  Latviešu valoda 10-11 gadus veciem diasporas skolēniem. A2 valodas līmenis. 1. mācību gads.

  Latviešu valodas apguve diasporā ir ļoti daudzveidīga un interesanta, bet arī izaicinājumiem bagāta. Lai atbalstītu skolotāju šajā sarežģītajā, bet tanī pašā laikā tik nozīmīgajā un aizraujošajā darbā, LVA izveidojusi latviešu valodas apguves programmu (A2 līmenim) 10–14 gadus veciem diasporas pusaudžiem. Programma ir veidota trim gadiem, ņemot vērā diasporas latviešu skolu nodarbību norisi, tajā kopā ir 180 stundas. Tiks izstrādāti arī metodiskie ieteikumi skolotājam.
  Pašlaik tiek izstrādāta 60 stundu programma un mācību materiāli pirmajam mācību gadam 10–11 gadus veciem pusaudžiem. Mācību materiāli veidoti, balstoties uz funkcionālo un komunikatīvo pieeju, kurā valoda, tās struktūra un daba tiek apgūta kontekstā – galvenokārt Latvijas kultūras, vēstures un sabiedriskās dzīves kontekstā. Sasniedzamais rezultāts tiek formulēts kā valodas prasmes atbilstoši LVA izstrādātajiem latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstiem bērniem un pusaudžiem (https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/LatviesuValodasPrasmesPamatlimenis_A4_2021-v2.pdf).

  Atvērt

  1. ES UN MANA ĢIMENE Atvērt

  2. AR DRAUGIEM Atvērt

  3. SVĒTKI MANĀ ĢIMENĒ UN LATVIJĀ Atvērt

  4. SVINAM ZIEMASSVĒTKUS / JĀŅUS Atvērt

  5. PIEDZĪVOJUMU PASAULĒ Atvērt

  6. SPORTS – TAS IR VESELĪGI! Atvērt

  7. ĢIMENES CEĻOJUMS Atvērt
  Izziņas materiāls par Latvijas dabu, dzīvniekiem un skaistām apskates vietām
  Tuta meklē putnus Atvērt
  Tuta un Lapsa, bruņojušās ar binokli un pacietību, dodas dabā vērot putnus. Esi pacietīgs kopā ar viņām un uzzini, kādus putnus viņām izdosies pamanīt caur binokļa acīm! 
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam. 
  Tuta un Feneks Siguldā Atvērt
  Feneks ir ieradies Latvijā, lai apskatītu mūsu skaisto rudeni, un Tuta viņu aizvedusi uz Siguldu. Apskati Gleznotājkalnu, Turaidas pili, Gūtmaņa alu un Gauju kopā ar viņiem!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un meža zvēri Atvērt
  Tuta un Lapsa dodas uz Līgatnes dabas takām, lai apciemotu meža zvērus. Tur viņām pievienosies arī mazais Mākonītis. Skaties un uzzini, kādus zvērus viņiem izdosies ieraudzīt!
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Tuta un Latvijas nacionālie simboli Atvērt
  Tuta un Lapsa devusies dabā, lai meklētu Latvijas nacionālos simbolus. Vai tu zini, kas tie ir? Arī Tuta to vēl nezina, bet viņai ir pienākusi vēstule dabas pastā. Varbūt ar tās palīdzību viņai izdosies tos atrast! Meklē kopā ar Tutu! Un klausies, kā Tuta dzied tautasdziesmu “Stāvēju, dziedāju”.
  Sērija tapusi pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam.
  Izziņas materiāli bērniem un jauniešiem

  Video materiāli integrējami mācību nodarbībās, apgūstot leksiku, pilnveidojot teksta izpratnes prasmes, jautājumu veidošanas prasmes, stiprinot dažādas klausīšanās un teksta uztveres stratēģijas.

  Baltais un pelēkais zaķis – 2021. gada dzīvnieki Latvijā.

  Stāsta Latvijas Nacionālā dabas muzeja muzejpedagoģe Una Bērziņa.
  Video piemērots bērniem ar vidēju un labu latviešu valodas zināšanu līmeni.

  Atvēt
  Ice Cool galda spēle – 2017. gada labākā bērnu galda spēle pasaulē.

  Stāsta Jānis Grunte no Brain Games.
  Video piemērots bērniem ar vidēju un labu latviešu valodas zināšanu līmeni.

  Atvērt
  Ciemos pie 2020. gada Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) modelēšanas sacensību uzvarētājiem Siguldas novada Jaunrades centrā.

  Edgars Bajarūns un Dairis Rihards Irbe radīja Mēness bāzes modeli, kas 92 komandu konkurencē atzīts par labāko.

  Video piemērots bērniem ar labu latviešu valodas zināšanu līmeni.

  Atvērt
  Ciemos Robotu Skolā.

  Matīss Buks, Armands Upenieks un Vitolds Bīriņš stāsta par to, kā radīt pasaulē labākos mega sumo robotus.
  Video piemērots bērniem ar labu latviešu valodas zināšanu līmeni.

  Atvērt
  “Vai zini terminus?”

  Spēle 6.-9.klašu skolēniem zināšanu pārbaudei un pilnveidei. Spēle ietver dažādu mācību jomu terminus, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā (sadaļa Visi termini). Spēlē ir divi līmeņi, kas atšķiras pēc terminu un priekšā pateikto burtu skaita. Veiksmi!

  Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Gundega Ozola, Ilze Mazpane, Valda Kublicka
  Projekta vadītājas: Vineta Vaivade, Liene Valdmane
  atvērt
  „Stāsti te un stāsti tur!”

  Spēle stāstīšanas prasmju pilnveidei 8–12 gadus veciem bērniem

  lejuplādēt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  7-9 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  10–12 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  13–14 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

  12–14 gadi

  Atvērt
  Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

  12–14 gadus veciem bērniem

  lejuplādēt
  „Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!ˮ

  Lugu krājums. Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakāmˮ, 1. daļa

  8–12 gadus veciem diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  „Zīmuļu pasakasˮ

  Uzdevumi 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  Attēlu kartītes valodas mācīšanai „Sāksim runāt latviski!ˮ

  Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa „Laipa A1ˮ tematiem

  lejuplādēt
  Darba lapas „Labdien”, 1. daļa

  Darba lapas, 7–9 gadi

  lejuplādēt
  Darba lapas „Labdien”, 2. daļa

  Darba lapas, 7–9 gadi

  lejuplādēt
  „Latvija drauga acīm”

  Darba lapas, 6–9 gadi

  lejuplādēt
  „Latvija drauga acīm”

  Darba lapas, 10–12 gadi

  lejuplādēt
  „Atvērsim vārtus”

  Mācību grāmata, 13–18 gadi

  lejuplādēt
  „Atvērsim vārtus”

  E-kurss, 13–18 gadi

  atvērt
  „Atvērsim vārtus”

  Metodiskie ieteikumi skolotājam

  lejuplādēt
  „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”

  Mācību grāmata, 12–14 gadi

  lejuplādēt
  Uzdevumi darbam ar mācību līdzekli „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” lejuplādēt
  Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” lejuplādēt
  Krieķis A., Freimane E. SATIKŠANĀS LITERATŪRĀ 2
  Mācību grāmata.

  Mācību līdzeklis diasporas jauniešiem latviešu literatūras apguvei kultūrvēsturiskā kontekstā. Sagatavots atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas “Garezers” 2. klases programmai. Mācību līdzeklis noderēs arī ikvienam, kurš vēlas izzināt latviešu literatūras attīstību. Mācību līdzeklis veidots, ievērojot hronoloģisku dalījumu. Tajā, analizējot literāros darbus, tiek iepazīti G. F. Stendera, G. Merķeļa, Ausekļa, A. Pumpura, E. Veidenbauma, Aspazijas, Raiņa un R. Blaumaņa daiļrades aspekti cilvēka un latviešu tautas veidošanās, attīstības un izaugsmes kontekstā.

  lejuplādēt
  Skolotāja grāmata.

  Skolotāja grāmata paredzēta Andra Krieķa un Elisas Freimanes mācību līdzeklim “Satikšanās literatūrā 2” latviešu literatūras apguvei kultūrvēsturiskā kontekstā. Sagatavots atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas “Garezers” 2. klases programmai. Katram uzdevumam ir padziļināts komentārs skolotājam, kā ar to strādāt, kāds ir sasniedzamais mērķis.

  lejuplādēt
  Krieķis A., Freimane E. SATIKŠANĀS LITERATŪRĀ 3
  Mācību grāmata.

  Mācību līdzeklis diasporas jauniešiem latviešu literatūras apguvei kultūrvēsturiskā kontekstā. Sagatavots atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas “Garezers” 3. klases programmai. Mācību līdzeklis noderēs arī ikvienam, kurš vēlas izzināt latviešu literatūras attīstību.
  Mācību līdzeklis veidots, ievērojot hronoloģisku dalījumu. Tajā, analizējot literāros darbus, tiek iepazīti A. Brigaderes, J. Jaunsudrabiņa, J. Ezeriņa, V. Plūdoņa, A. Čaka daiļrades aspekti cilvēka un latviešu tautas veidošanās, attīstības un izaugsmes kontekstā.

  lejuplādēt
  Skolotāja grāmata.

  Skolotāja grāmata paredzēta Andra Krieķa un Elisas Freimanes mācību līdzeklim “Satikšanās literatūrā 3” latviešu literatūras apguvei kultūrvēsturiskā kontekstā. Sagatavots atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas “Garezers” 3. klases programmai. Katram uzdevumam ir padziļināts komentārs skolotājam, kā ar to strādāt, kāds ir sasniedzamais mērķis.

  lejuplādēt
  „Ko pasaka pasaka”

  Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.

  Lasāmā grāmata lejuplādēt
  Skolotāja grāmata lejuplādēt
 • Zumēšana

  Atzumēšana Atvērt
  Zumēšana: Lielā diena, Kurzeme Atvērt

  Vebināri

  Vēstures apguve diasporā Atvērt
  Tiešsaistes nodarbības 3–5 gadus veciem diasporas bērniem. Vada Mārīte Petrovska un Edīte Fiļimonova
  “Mārītes skola”, 1. nodarbība (27.03.2021.) atvērt
  Folkloras vebinārs “Zumēšana: Lielā diena, Kurzeme” (21.03.2021.)
  Vada Julgī Stalte un Ēriks Zeps.
   atvērt
  Ziemeļeiropas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (04.10.2020) Atvērt
  Dienvideiropas un Centrāleiropas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (10.10.2020) Atvērt
  Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (23.10.2020) Atvērt

  Videolekcijas

  Spēlējam spēles un mācāmies latviešu valodu

  Idejas pašiem mazākajiem

  Atvērt
  Mācīties latviešu valodu? Tas ir interesanti!

  Idejas latviešu valodas apguvei 9 – 12 gadus veciem bērniem

  Atvērt
  Mācāmies latviešu valodu kopā!

  Idejas vecākiem

  Atvērt
  Latviešu valodas aģentūras jaunumi Atvērt
  „Kabata”

  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem

  Atvērt
  „Karuselis”

  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem

  Atvērt
  Interaktīvās spēles

  www.valoda.lv sadaļas „Māci un mācies” interaktīvās spēles

  Atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2016. gadā
  Latviskuma saglabāšana

  Janīna Kursīte
  Atvērt
  Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes

  Ginta Zalcmane
  Atvērt
  Vērtības 21. gadsimtā

  Ivars Ījabs
  Atvērt
  Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?

  Roze Stiebra
  Atvērt
  Dubultā identitāte – drauds latviskumam?

  Sandra Sebre
  Atvērt
  Citādi latviskais

  Valentīns Lukaševičs
  Atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2015. gadā
  Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā atvērt
  Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti atvērt
  Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem atvērt
  Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam? atvērt
  Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai atvērt
  Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Ieskats folkloras vakarā atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2014. gadā
  Logopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai atvērt
  Latviešu folkloras radoša apguve atvērt
  Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana atvērt
  Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē atvērt
  Valodas un satura integrēta apguve atvērt
  Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana atvērt
  Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti atvērt
  Starpkultūru izglītība

  Multikulturālā daudzveidība Latvijas skolās. Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās mācību darbā un skolas ikdienas dzīvē.

  Skolēni atvērt
  Pedagogi, 1. daļa atvērt
  Pedagogi, 2. daļa atvērt
  Salaspils 2. vsk., 1. daļa atvērt
  Salaspils 2. vsk., 2. daļa atvērt
  Rīgas 15. vsk. atvērt
  Vecāki  atvērt
  Ģimenes stāsts atvērt
  Bērnudārzs „Saulīte”, 1. daļa atvērt
  Bērnudārzs „Saulīte”, 2. daļa atvērt
 • Diasporas skolotāju pieredzes materiāli

  Daina Grase. Radošas idejas darbam ar Imanta Ziedoņa “Krāsainām pasakām” Lejuplādēt
  Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem” dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem Lejuplādēt
  Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”

  Mācību programma 3–5, 6–10 un 11–18 gadus veciem bērniem un pasākumu scenāriji

  Lejuplādēt
  Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”

  16 integrētu latviešu valodas nodarbību apraksti (apgūstamā leksika, uzdevumi, darba lapas, rotaļas u.c.) dažāda vecumposma diasporas bērniem

  Lejuplādēt
  Daina Gross. Uzdevumi darbam ar Gundegas Sējas grāmatu „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”

  Uzdevumi 10–12 gadus veciem bērniem

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka ogulājā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka mežā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka lazdu kalnā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka gurķu dobē”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka auzu laukā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  K. Putene. Mācību materiāls darbam ar skolēniem diasporā Lejuplādēt
  I. Vallenberga. Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns „Nams”

  Mācību līdzeklis 10–16 gadus veciem diasporas skolēniem

  Lejuplādēt
  G. Neimane. Spēles un uzdevumi latviešu valodas apguvei

  Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem

  Lejuplādēt
 • Vecākiem

  Žurnāls zinātkāriem bērniem “Piedzīvojums grāmatu karaļvalstī”
  Žurnāls piemērots 6-10 gadus veciem bērniem – individuāli vai grupās. Atvēt
  Vecāki – bērna pirmie latviešu valodas skolotāji (2017)

  Informatīvs buklets diasporas vecākiem par daudzvalodības priekšrocībām un izaicinājumiem

  lejuplādēt
  Dzimtās valodas saglabāšana ģimenē: jautājumi un atbildes (2011)

  Autores: Ina Druviete, Vita Kalnbērziņa
  lejuplādēt
 • Metodikas skola “PUPA”

  Latviešu valodas aģentūras metodikas skola „PUPA” ir veidota ar mērķi sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanas jomā.

  No 2019. līdz 2021. gadam izveidoti 20 elektroniskie izdevumi „PUPA”, katru izdevumu veltot mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. „PUPA” arī informē par LVA izdotajiem jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedz citu noderīgu informāciju. No 2021./2022. mācību gada metodikas skolas dalībnieki tiekas ikmēneša tīmekļsemināros.

  Skolotāji, kuri aktīvi iesaistās metodikas skolā, saņem LVA diplomus un latviešu valodas mācīšanai noderīgas balvas.

  Par jautājumiem, kas saistīti ar metodikas skolu, lūdzam rakstīt Ivetai Miloslavskai uz e-pastu: iveta.miloslavska@valoda.lv! Jaunākie tīmekļsemināru ieraksti atrodami šeit.

   

  Dažādas latviešu valodas prasmes vienā klasē 12/2023
  atvērt
  Gaismas laiks 11/2023 atvērt
  Latvijas dzimšanas dienu sagaidot 10/2023 atvērt
  Latviešu valodas aģentūras jaunākie mācību līdzekļi diasporas skolēniem 9/2023 atvērt
  Diasporas skolotāju pieredzes stāsti 5/2023
  atvērt
  Vietnes “Tava klase” izmantošana diasporas skolēniem 4/2023
  atvērt
  Tradicionālā un inovatīvā līdzsvars valodas apguves procesā 3/2023
  atvērt
  Rotaļa un spēle kā mācību metode valodas attīstības sekmēšanā 2/2023
  atvērt
  Drāma kā metode latviešu valodas apguves procesā 1/2023 atvērt
  Lasīsim grāmatu! 12/2022 atvērt
  Kultūras mantojums un valoda 11/2022
  atvērt
  Bērns nerunā latviski. Kā sākt? 10/2022
  atvērt
  Dažāda vecuma bērni ar atšķirīgām valodas prasmēm: kā mācīties kopā? 9/2022
  atvērt
  Lietpratības pieejas īstenošanas akcenti latviešu valodas nodarbībās 8/2022
  atvērt
  Vieglās valodas pamatprincipi mācību procesā 4/2022 atvērt
  Skaņu izrunas veidošanās un citu valodu ietekme 3/2022 atvērt
  Kā bagātināt skolēnu vārdu krājumu? 2/2022 atvērt
  Valodas un satura integrēta apguve 1/2022 atvērt
  Kā plānot mācību saturu ilgākam laikam? 12/2021 atvērt
  Bagātīgā tekstu pasaule 4/2021 lejuplādēt
  Daudzveidīgie jautājumi 3/2021 lejuplādēt
  Diskutēsim! 2/2021 lejuplādēt
  Vārds – saziņas pamats 1/2021 lejuplādēt
  Mācību līdzekļi attālinātajām mācībām 9/2020
  lejuplādēt
  Vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 8/2020
  lejuplādēt
  Diagnosticējošā vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 7/2020
  lejuplādēt
  Kā plānot mācību saturu latviešu valodā? 6/2020
  lejuplādēt
  Atgriežamies skolā. Jaunā satura un pieejas ieviešana 5/2020 lejuplādēt
  Mācāmies latviešu valodu attālināti 4/2020
  lejuplādēt
  Teksta pielāgošana lasītāja vajadzībām 3/2020
  lejuplādēt
  Lasītprasme. Kā strādāt ar tekstu? 2/2020
  lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Rakstīšana 1/2020 lejuplādēt
  Bērnu valodas prasmes līmeņi 7/2019 lejuplādēt
  CLIL jeb valodas un satura integrēta apguve 06/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Lasīšana un rakstīšana 5/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Runāšana 4/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi 3/2019 lejuplādēt
  Dažādas pieejas nodarbību plānošanā 2/2019 lejuplādēt
  Tematiskā pieeja valodas apguvē 1/2019 lejuplādēt
  Metodikas skolas “Pupa” dalībnieku pieredze lejuplādēt
 • Cietie rieksti
  Latviešu valodas aģentūra katru gadu organizē prāta spēļu turnīru diasporas jauniešiem un pieaugušajiem “Cietie rieksti latviešiem pasaulē”. Publicējam spēļu ierakstus, kas ļaus izzināt Latviju un noderēs arī diasporas nedēļas nogales skolām mācību procesā.
  2023. gads
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Pirmā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Otrā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Trešā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Ceturtā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Piektā spēle. Atvēt
  2022. gads
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Pirmā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Otrā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Trešā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Ceturtā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Piektā spēle. Atvēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Fināls. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  2021. gads
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Pirmā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Lejuplādēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Otrā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Lejuplādēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Trešā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Lejuplādēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Ceturtā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Lejuplādēt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Piektā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Lejuplādēt
  2020. gads
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Pirmā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Otrā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Trešā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Ceturtā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Piektā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Fināls. Atvēt
 • Materiāli tiešsaistes nodarbībām

   

  Latviešu valodas tālmācības programma diasporas bērniem un jauniešiem Lejuplādēt
  Diagnosticējošie darbi skolēniem, mācoties attālināti

  Skolotāju metodiskajam atbalstam ir izstrādāti diagnosticējošo darbu paraugi un to vērtēšanas kritēriji. Diagnosticējošo darbu mērķis ir konstatēt katra skolēna klausītiesprasmi, runātprasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi un analizēt viņa valodas attīstības dinamiku, kā arī iegūtos rezultātus izmantot mācību procesa mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai.

  Ceļojam pa Latviju Lejuplādēt
  Es ceļoju un stāstu par saviem ceļojumiem Lejuplādēt
  Es skolā Lejupladēt
  Mājā un ģimenē lejuplāde
  Vasaras ceļojumi lejulādēt
   
 • Valodas līmeņu apraksti
  Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis 7–10 gadus un 11–15 gadus veciem skolēniem

  Autori: Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme
  Lejuplādēt
 • Valodas spēļu klubs

  Latviešu valodas aģentūras Valodas spēļu klubs aktīvi darbojas kopš 2020. gada janvāra. Katru mēnesi aicinām piedalīties konkursā, pilnveidojot latviešu valodas prasmes. Esam apkopojuši konkursus vienuviet, mudinot tajos ietvertos uzdevumus izmantot arī turpmāk. Veiksmi!

   

  06.01.2022

  Konkurss “Esi vērīgs!.

  01.11.2021

  Konkurss “Tuta un Feneks Siguldā”.

  01.09.2021

  Konkurss “Zaķa ceļojums”.

  01.09.2021

  Konkurss “Sveika, skola!”.

  03.08.2021

  Konkurss “Olimpiskās spēles”.

  05.07.2021

  Konkurss “Kur esam? Latvijā!”.

  01.06.2021

  Konkurss “Medus pods”!

  01.05.2021

  Konkurss “Mamma + maijpuķītes”!

  01.04.2021

  Konkurss “Saulītes spēle”!

  01.03.2021

  Konkurss “Tuta māca Fenekam latviešu valodu”!

  01.02.2021

  Konkurss “Vārdu burvis”!

  04.01.2021

  Konkurss “Lasi, skaiti un raksti”!

  02.12.2020

  Konkurss “Dāvana Ziemassvētku vecītim”!

  03.11.2020

  Konkurss “Vārdu spēles”!

  02.10.2020

  Konkurss “Atpazīsti grāmatu”!

  02.09.2020

  Konkurss “Zeltmatīte un 3 lāči”!

  03.08.2020

  Konkurss “Vasarā”!

  02.07.2020

  Konkurss “Šifrētie teksti”

  02.06.2020

  Konkurss “Dēka ogulājā”

  05.05.2020

  Konkurss “Klausies un runā!”

  01.04.2020

  Konkurss “Atrodi vārdus”

  13.03.2020

  Konkurss “Mācies pats!”

   

 • Diennašķis 2022
  “Diennašķis 2022” ir atbalsta materiāls diasporas skolotājiem, kurā 2022. gada kalendārs apvienots ar interesantu, noderīgu informāciju un radošiem uzdevumiem. lejuplādēt
  Janvāris lejuplādēt
  Februāris lejuplādēt
  Marts lejuplādēt
  Aprīlis lejuplādēt
  Maijs lejuplādēt
  Jūnijs lejuplādēt
  Jūlijs lejuplādēt
  Augusts lejuplādēt
  Septembris lejuplādēt
  Oktobris lejuplādēt
  Novembris lejuplādēt
  Decembris lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.