Māci

Diasporai, reemigrantiem, imigrantiem

 • Programmas un to papildmateriāli

  Gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Digitāls mācību materiāls “Mācību un pārbaudes uzdevumi” 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem Atvērt
  Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
  Skābi gurķi Atvērt
  Mārtiņa gailīši Atvērt
  Saule un Mēness Atvērt
  Sī sesku, sū sesku Atvērt
  Si si Sietiņš I un II Atvērt
  Mēs ejam, mēs ejam… Atvērt

  Gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem Lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (darba lapas) Lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas) Lejuplādēt
  Rotaļas latviešu valodas apguvē ar Ilgu Reiznieci 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
  Ir jau visi mūsu bērni Atvērt
  Savas acis izraudāju Atvērt
  Beķercepti kliņģerīši Atvērt
  Gani gani Atvērt
  Bagātais un nabagais Atvērt
  Es ar sauli saderēju Atvērt

  gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas skolēniem lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (darba lapas) lejuplādēt
  Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem (skolotāju lapas) lejuplādēt

  gadus veciem skolēniem

  Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem lejuplādēt
  Latviešu valodas programma diasporai (2004) lejuplādēt
  Programmu paraugi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā lejuplādēt
  Mācību uzdevumi skolēnam
  Es lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena
  lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Skolotāja materiāls
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Pārbaudes uzdevumi skolēnam
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Materiāls skolotājam
  Es  lejuplādēt
  Es un ģimene lejuplādēt
  Es un citi lejuplādēt
  Es un ikdiena lejuplādēt
  Es un Latvija lejuplādēt
  Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem
  Vērtēšana pārbaudes uzdevumiem lejuplādēt

  Bēgļiem un patvēruma meklētājiem

  Latviešu valodas apguves programmas bēgļiem un patvēruma meklētājiem lejuplādēt
 • Digitāls ceļvedis “Palīdzam mācīties”

  Digitāls ceļvedis “Palīdzam mācīties” darbam ar reemigrantu bērniem

  Apkopoti mācību, metodiskie un pieredzes materiāli latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguvei izglītības iestādēs, kurās mācās skolēni reemigranti. Digitālajā ceļvedī viss ir ērti pieejams viena klikšķa attālumā.

  lejuplādēt

  Metodiskie materiāli

  Materiālu apkopojums “4.maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena” lejuplādēt
  Materiālu apkopojums “Lieldienas”

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, lugas, idejas svinēšanai.

  Līdz 6 gadu vecumam Atvēt
  7–15 gadus veciem skolēniem Atvērt
  Raksts „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi”

  Sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

  lejuplādēt
  Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei

  Skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem

  lejuplādēt
  Metodisks raksts. Mācot valodu iebraucējiem. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Citas valsts skolēns klasē. lejuplādēt
  Metodisks raksts. Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies? lejuplādēt

  Mācību līdzekļi

  Pašpārbaudes uzdevumi A, B un C latviešu valodas prasmes līmenim

  Pašpārbaudes uzdevumi visiem latviešu valodas prasmes līmeņiem. Uzdevumi izmantojami gan mācību procesā, gan arī gatavojoties valsts valodas prasmes pārbaudei.

  Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (Nr. PMIF/6/2020/3/01).

  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. A (pamatlīmenis) Atvēt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. B (vidējais līmenis) Atvērt
  Pašpārbaudes diferencētie uzdevumi. C (augstākais līmenis) Atvērt
  “Vai zini terminus?”

  Spēle 6.-9.klašu skolēniem zināšanu pārbaudei un pilnveidei. Spēle ietver dažādu mācību jomu terminus, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā (sadaļa Visi termini). Spēlē ir divi līmeņi, kas atšķiras pēc terminu un priekšā pateikto burtu skaita. Veiksmi!

  Autori: Anita Šaltāne, Edgars Bērziņš, Gundega Ozola, Ilze Mazpane, Valda Kublicka
  Projekta vadītājas: Vineta Vaivade, Liene Valdmane
  atvērt
  Mācāmies mācot

  Grūtākais valodas apguvē ir pats sākums. Vēl sarežģītāk – ja valodu mācāmies attālināti. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību materiāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim. Materiāli izstrādāti projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).

  Es esmu Lejuplādēt
  Ģimene lejuplādēt
  Iepazīšanās lejuplādēt
  Es skolā lejupl
  Valstis un valodas lejuplādēt
  Darbojamies lejuplādēt
  Skaitļi lejuplādēt
  Pulkstenis lejuplādēt
  Nedeļa lejuplādēt
  Šodien, vakar, rīt lejuplādēt
  Mēneši lejuplādēt
  Veikalā lejuplādēt
  Darbības lejuplādēt
  Krāsas lejuplādēt
  Augļi un pārtikas produkti lejuplādēt
  Gadalaiki un laiks (laikapstākļi) lejuplādēt
  Māja, manas mājas lejuplādēt
  Virtuvē lejuplādēt
  Pilsētā lejuplādēt
  Dabā lejuplādēt
  Kritisko domāšanu attīstoši teksti un uzdevumi literatūrā

  Materiāls sniedz iespēju iepazīt dažādus tekstus un izaicināt sevi, izmēģinot dažādas pieejas. Apkopojot tekstus, domāts arī par jauniešiem, kuri patlaban dzīvo ārpus Latvijas, bet nezaudē saikni ar latvisko kultūrtelpu. Teksti būs noderīgi arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Materiālā tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus iespējams veikt skolēnam pašam vai lūgt skolotāja palīdzību.

  Kritiskā domāšana. Skolēna grāmata Atvēt
  Kritiskā domāšana. Skolotāja grāmata Atvērt
  Darba lapas latviešu valodas apguvei remigrējušo ģimeņu skolēniem: 1.— 3. klase

  Mācību materiāli – darba lapas un animācijas filmas – veidoti kā atbalsta materiāli remigrējušo ģimeņu skolēniem no 1. — 3. klasei. Mācību materiālu mērķis ir pilnveidot skolēnu valoddarbības prasmes integrētu mācību kontekstā (latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības, matemātika), pilnveidot skolēnu latviešu valodas vārdu krājumu, veidot interesi par latviešu valodu un kultūru, atklāt valodas apguves daudzveidīgās iespējas, attīstīt un padziļināt saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos. Materiālos tiek piedāvāts strādāt ar sešiem integrētu mācību tematu moduļiem, kuru apguvi un secību skolotājs var variēt un kombinēt atbilstoši savai mācību programmai.

  Es un skola

  Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Es stāstu par sevi”, “Es mācos skolā”, “Noteikumi skolā”, “Mācību priekšmeti”, “Mans dienas ritms”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā (par noteikumiem skolā un dienas ritmu). Moduli paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Es stāstu par sevi Atvēt
  Es mācos skolā Atvērt
  Noteikumi skolā  Atvērt
  Mans dienas ritms Atvērt
  Es un sabiedrība

  Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Dzīves vide”, “Mana ģimene”, “Mani pienākumi”, “Profesijas”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā un animācijas filma par bērna pienākumiem. Moduli paredzēts apgūt 8 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Dzīves vide atvērt
  Mana ģimene atvērt
  Mani pienākumi atvērt
  Es un pasaka

  Modulis paredz strādāt ar pasakas “Zeltmatīte un trīs lāči” tekstu, skolēnam tiek piedāvāts izveidot grāmatiņu par doto pasaku. Modulis sevī ietver vairākas tēmas “Zeltmatīte un trīs lāči”, “Ēdienreizes”, “Liels, mazs, vidējs”, “Brūnie lāči”, “Risinām uzdevumus”. Darba lapas papildina konkrētās tēmas vārdnīca animācijas filmas formātā. Moduli paredzēts apgūt 10 mācību stundās.

  lejuplādēt
  Zeltmatīte un trīs lāči atvērt
  Es gadalaikos

  Modulī ietvertie temati “Gadalaiki”, ”Divpadsmit mēneši”, “Svētki”, “Laikapstākļi. Apģērbs gadalaikos”, “ Intereses un emocijas gadalaikos” ir veidoti tā, lai katrs skolēns šīs tēmas var apgūt, izmantojot savu pieredzi. Darba lapas papildina animācijas filma, kurā galvenie varoņi Marks un Kristena, izdzīvo visus četrus gadalaikus, atklājot savas emocijas un intereses. Animācijas filma ir arī kā tematiskā vārdnīca, ar kuru var strādāt pēc skolotāja ieskatiem. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  Gadalaiki atvērt
  Mana Latvija

  Moduļa saturiskais mērķis ir gūt informāciju par Latvijas simboliem un svētkiem, iepazīt daudzveidīgo dabu, rast vispārēju priekšstatu par Latviju. Apgūstot tematus “Latvijas karte”, “Latvijas pilsētas un pagasti”, ”Latvijas kalni, meži un pļavas”, “Latvijas ezeri, upes un jūra”, “ Latvijas simboli”, “Latvijas svētki”, skolēns mācās lasīt, rēķināt, izmantot karti informācijas iegūšanai, mācās veidot un rakstīt teikumus. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  Esi stiprs un vesels

  Modulī ietvertie temati atklāj veselīga dzīvesveida pamatprincipus, mudina katru padomāt par savu. Strādājot ar darba lapām par tematiem “Pasaka par stiprinieku”, “Mans ķermenis”, “Veselīgs uzturs”, “Ūdens”, “Fiziskās aktivitātes”, “Dienas režīms”, skolēns paplašina vārdu krājumu, lasa informāciju par sevi, savu ķermeni, izprot, kas ir cēloņi un kas sekas, rēķina matemātikas uzdevumus, mācās plānot. Darba lapas papildinātas ar norādēm par internetā pieejamajiem resursiem.

  lejuplādēt
  „Stāsti te un stāsti tur!”

  Spēle stāstīšanas prasmju pilnveidei 8–12 gadus veciem bērniem

  lejuplādēt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  7-9 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  10–12 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

  13–14 gadi

  Atvērt
  Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

  12–14 gadi

  Atvērt
  Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

  12–14 gadus veciem bērniem

  lejuplādēt
  „Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!ˮ

  Lugu krājums. Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakāmˮ, 1. daļa

  8–12 gadus veciem diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  „Zīmuļu pasakasˮ

  Uzdevumi 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem

  lejuplādēt
  Attēlu kartītes valodas mācīšanai „Sāksim runāt latviski!ˮ

  Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa „Laipa A1ˮ tematiem

  lejuplādēt
  Darba lapas „Labdien”, 1. daļa

  Darba lapas, 7–9 gadi

  lejuplādēt
  Darba lapas „Labdien”, 2. daļa

  Darba lapas, 7–9 gadi

  lejuplādēt
  „Latvija drauga acīm”

  Darba lapas, 6–9 gadi

  lejuplādēt
  „Latvija drauga acīm”

  Darba lapas, 10–12 gadi

  lejuplādēt
  „Atvērsim vārtus”

  Mācību grāmata, 13–18 gadi

  lejuplādēt
  „Atvērsim vārtus”

  E-kurss, 13–18 gadi

  atvērt
  „Atvērsim vārtus”

  Metodiskie ieteikumi skolotājam

  lejuplādēt
  „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē”

  Mācību grāmata, 12–14 gadi

  lejuplādēt
  Uzdevumi darbam ar mācību līdzekli „Lasāmgrāmata 12–14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” lejuplādēt
  Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” lejuplādēt
  „Ko pasaka pasaka”

  Lasāmā grāmata

  Skolotāja grāmata

   

  Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.

  lejuplādēt

  lejuplādēt

 • Vebināri

  Tiešsaistes nodarbības 3–5 gadus veciem diasporas bērniem. Vada Mārīte Petrovska un Edīte Fiļimonova
  “Mārītes skola”, 1. nodarbība (27.03.2021.) atvērt
  Folkloras vebinārs “Zumēšana: Lielā diena, Kurzeme” (21.03.2021.)
  Vada Julgī Stalte un Ēriks Zeps.
   atvērt
  Ziemeļeiropas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (04.10.2020) Atvērt
  Dienvideiropas un Centrāleiropas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (10.10.2020) Atvērt
  Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolu pieredze: attālinātās mācības Covid-19 laikā (23.10.2020) Atvērt

  Videolekcijas

  „Kabata”

  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem

  Atvērt
  „Karuselis”

  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem

  Atvērt
  Interaktīvās spēles

  www.valoda.lv sadaļas „Māci un mācies” interaktīvās spēles

  Atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2016. gadā
  Latviskuma saglabāšana

  Janīna Kursīte
  Atvērt
  Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes

  Ginta Zalcmane
  Atvērt
  Vērtības 21. gadsimtā

  Ivars Ījabs
  Atvērt
  Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?

  Roze Stiebra
  Atvērt
  Dubultā identitāte – drauds latviskumam?

  Sandra Sebre
  Atvērt
  Citādi latviskais

  Valentīns Lukaševičs
  Atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2015. gadā
  Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā atvērt
  Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti atvērt
  Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem atvērt
  Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam? atvērt
  Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai atvērt
  Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve atvērt
  Ieskats folkloras vakarā atvērt
  Diasporas skolotāju kursi 2014. gadā
  Logopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai atvērt
  Latviešu folkloras radoša apguve atvērt
  Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana atvērt
  Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē atvērt
  Valodas un satura integrēta apguve atvērt
  Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana atvērt
  Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti atvērt
  Starpkultūru izglītība

  Multikulturālā daudzveidība Latvijas skolās. Trešo valstu valstspiederīgo skolēnu iekļaušanās mācību darbā un skolas ikdienas dzīvē.

  Skolēni atvērt
  Pedagogi, 1. daļa atvērt
  Pedagogi, 2. daļa atvērt
  Salaspils 2. vsk., 1. daļa atvērt
  Salaspils 2. vsk., 2. daļa atvērt
  Rīgas 15. vsk. atvērt
  Vecāki  atvērt
  Ģimenes stāsts atvērt
  Bērnudārzs „Saulīte”, 1. daļa atvērt
  Bērnudārzs „Saulīte”, 2. daļa atvērt
 • Diasporas skolotāju pieredzes materiāli

  Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem” dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem Lejuplādēt
  Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”

  Mācību programma 3–5, 6–10 un 11–18 gadus veciem bērniem un pasākumu scenāriji

  Lejuplādēt
  Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”

  16 integrētu latviešu valodas nodarbību apraksti (apgūstamā leksika, uzdevumi, darba lapas, rotaļas u.c.) dažāda vecumposma diasporas bērniem

  Lejuplādēt
  Daina Gross. Uzdevumi darbam ar Gundegas Sējas grāmatu „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”

  Uzdevumi 10–12 gadus veciem bērniem

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka ogulājā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka mežā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka lazdu kalnā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka gurķu dobē”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  L. Gēmute „Dēka auzu laukā”

  Grāmata paredzēta 5–9 gadus veciem latviešu bērniem Latvijā un pasaulē

  Lejuplādēt
  K. Putene. Mācību materiāls darbam ar skolēniem diasporā Lejuplādēt
  I. Vallenberga. Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns „Nams”

  Mācību līdzeklis 10–16 gadus veciem diasporas skolēniem

  Lejuplādēt
  G. Neimane. Spēles un uzdevumi latviešu valodas apguvei

  Mācību materiāli darbam ar diasporas skolēniem

  Lejuplādēt
 • Vecākiem

  Vecāki – bērna pirmie latviešu valodas skolotāji (2017)

  Informatīvs buklets diasporas vecākiem par daudzvalodības priekšrocībām un izaicinājumiem

  lejuplādēt
  Dzimtās valodas saglabāšana ģimenē: jautājumi un atbildes (2011)

  Autores: Ina Druviete, Vita Kalnbērziņa
  lejuplādēt
 • Metodikas skola “PUPA”

  Latviešu valodas aģentūras metodikas skola „PUPA” ir veidota ar mērķi sniegt metodisku atbalstu skolotājiem latviešu valodas mācīšanas jomā.

  Metodikas skola nodrošina elektronisko izdevumu „PUPA”, katru izdevumu veltot mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Tāpat „PUPA” informē par LVA izdotajiem jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedz citu noderīgu informāciju.

  „PUPA” iznāk vienu reizi mēnesī, izņemot vasaras mēnešus.

  Tie skolotāji, kuri aktīvi iesaistās metodikas skolā (regulāri izpilda mājasdarbus), kursa noslēgumā saņem LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgas balvas. Mājasdarbus apkopo un atgriezenisko saiti sniedz LVA metodiķe Linda Krastiņa.

  Pieteikšanās metodikas skolai, rakstot uz e-pastu pupa.metodikasskola@gmail.com!

  LVA metodisko izdevumu „PUPA” veido LVA galvenā speciāliste-metodiķe Vineta Vaivade un LVA metodiķes Liene Valdmane un Linda Krastiņa.

   

  Daudzveidīgie jautājumi 3/2021 lejuplādēt
  Diskutēsim! 2/2021 lejuplādēt
  Vārds – saziņas pamats 1/2021 lejuplādēt
  Mācību līdzekļi attālinātajām mācībām 9/2020
  lejuplādēt
  Vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 8/2020
  lejuplādēt
  Diagnosticējošā vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 7/2020
  lejuplādēt
  Kā plānot mācību saturu latviešu valodā? 6/2020
  lejuplādēt
  Atgriežamies skolā. Jaunā satura un pieejas ieviešana 5/2020 lejuplādēt
  Mācāmies latviešu valodu attālināti 4/2020
  lejuplādēt
  Teksta pielāgošana lasītāja vajadzībām 3/2020
  lejuplādēt
  Lasītprasme. Kā strādāt ar tekstu? 2/2020
  lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Rakstīšana 1/2020 lejuplādēt
  Bērnu valodas prasmes līmeņi 7/2019 lejuplādēt
  CLIL jeb valodas un satura integrēta apguve 06/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Lasīšana un rakstīšana 5/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Runāšana 4/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi 3/2019 lejuplādēt
  Dažādas pieejas nodarbību plānošanā 2/2019 lejuplādēt
  Tematiskā pieeja valodas apguvē 1/2019 lejuplādēt
  Metodikas skolas “Pupa” dalībnieku pieredze lejuplādēt
 • Cietie rieksti

  2020. gadā Latviešu valodas aģentūra organizēja prāta spēļu turnīru diasporas jauniešiem un pieaugušajiem “Cietie rieksti latviešiem pasaulē”, kurā piedalījās 50 komandas no 22 valstīm. Publicējam spēļu ierakstus, kas ļaus izzināt Latviju un noderēs arī diasporas nedēļas nogales skolām mācību procesā.

   

  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Pirmā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Otrā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Trešā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Ceturtā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Piektā spēle. Atvēt
  Pareizās atbildes Atvērt
  Cietie rieksti latviešiem pasaulē. Fināls. Atvēt
 • Materiāli tālmācībai

  LVA kopš 2017. gada latviešu valodas apguvei ārpus Latvijas 7–14 gadīgiem bērniem piedāvā tālmācības nodarbības Latvijas skolotāju vadībā. Laika gaitā uzkrāti tālmācības skolotāju stundām veidotie mācību materiāli platformā Classflow. Lai arī stundu plāni veidoti diasporas skolēniem, tie izmantojami arī citām mērķauditorijām, izvēloties piemērotāko materiālu un arī rediģējot to (neizmantojot pilnībā vai papildinot ar citiem uzdevumiem). Daļu no stundu plāniem LVA piedāvā izmantošanai jebkuram skolotājam. Reģistrēšanās un platformas izmantošana ir bezmaksas.

  Publicēto stundu temati Stundu plānu skaits
  Iepazīšanās ar Classflow rīkiem 1
  Diagnosticējošie darbi 5
  6–7 gadīgiem bērniem – sagatavošanas grupas 50
  1. klasei (7–8 gadi) 20
  2. klasei (8–9 gadi) 20
  3. klasei (9–10 gadi) 10
  Valodas un satura integrēta apguve. Valoda un mājturība (6–8 gadi) 5
  Tematiskās stundas (dažādi vecumi):

  – gadskārtu svētki (Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Mārtiņi)

  – Mātes diena, ģimene

  – Latvija

  27

   

  Kā reģistrēties platformā ClassFlow   Atvēt
  ClassFlow Tirgotavā atrast LVA skolotāju veidotos mācību materiālus Atvērt
  Kā platformā ClassFlow pasniegt mācību stundu Atvērt
  Latviešu valodas tālmācības programma diasporas bērniem un jauniešiem Lejuplādēt
  Diagnosticējošie darbi skolēniem, mācoties attālināti

  Skolotāju metodiskajam atbalstam ir izstrādāti diagnosticējošo darbu paraugi un to vērtēšanas kritēriji. Diagnosticējošo darbu mērķis ir konstatēt katra skolēna klausītiesprasmi, runātprasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi un analizēt viņa valodas attīstības dinamiku, kā arī iegūtos rezultātus izmantot mācību procesa mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai.
  Diagnosticējošie darbi izstrādāti un atrodami resursu krātuvē vietnē lva.classflow.lv, bet ir izmantojami, īstenojot arī citas mācību organizācijas formas.

  Ceļojam pa Latviju Lejuplādēt
  Es ceļoju un stāstu par saviem ceļojumiem Lejuplādēt
  Es skolā Lejupladēt
  Mājā un ģimenē lejuplāde
  Vasaras ceļojumi lejulādēt
 • Valodas līmeņu apraksti
  Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis 7–10 gadus un 11–15 gadus veciem skolēniem

  Autori: Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme
  Lejuplādēt
 • Valodas spēļu klubs

  Latviešu valodas aģentūras Valodas spēļu klubs aktīvi darbojas kopš 2020. gada janvāra. Katru mēnesi aicinām piedalīties konkursā, pilnveidojot latviešu valodas prasmes. Esam apkopojuši konkursus vienuviet, mudinot tajos ietvertos uzdevumus izmantot arī turpmāk. Veiksmi!

   

  01.04.2021

  Konkurss “Saulītes spēle”!

  01.03.2021

  Konkurss “Tuta māca Fenekam latviešu valodu”!

  01.02.2021

  Konkurss “Vārdu burvis”!

  04.01.2021

  Konkurss “Lasi, skaiti un raksti”!

  02.12.2020

  Konkurss “Dāvana Ziemassvētku vecītim”!

  03.11.2020

  Konkurss “Vārdu spēles”!

  02.10.2020

  Konkurss “Atpazīsti grāmatu”!

  02.09.2020

  Konkurss “Zeltmatīte un 3 lāči”!

  03.08.2020

  Konkurss “Vasarā”!

  02.07.2020

  Konkurss “Šifrētie teksti”

  02.06.2020

  Konkurss “Dēka ogulājā”

  05.05.2020

  Konkurss “Klausies un runā!”

  01.04.2020

  Konkurss “Atrodi vārdus”

  13.03.2020

  Konkurss “Mācies pats!”

   

 • Diennašķis 2021
  “Diennašķis 2021” ir atbalsta materiāls diasporas skolotājiem, kurā 2021. gada kalendārs apvienots ar interesantu, noderīgu informāciju un radošiem uzdevumiem. lejuplādēt
  Janvāris lejuplādēt
  Februāris lejuplādēt
  Marts lejuplādēt
  Aprīlis lejuplādēt
  Maijs lejuplādēt
  Jūnijs lejuplādēt
  Jūlijs lejuplādēt
  Augusts lejuplādēt
  Septembris lejuplādēt
  Oktobris lejuplādēt
  Novembris lejuplādēt
  Decembris lejuplādēt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviesu literatūrās valodas pamatā ir vidus dialekts.