Metodikas skola „PUPA”

 • Aicinām pievienoties metodikas skolai „PUPA”!

  2023./2024. mācību gadā metodikas skola „PUPA” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.
  Mācību gada garumā plānoti deviņi tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. 1. semestrī semināri notiks ceturtdienu vakaros:
  28. septembrī „LVA jaunākie mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei diasporas skolēniem”
  19. oktobrī „Latvijas dzimšanas dienu sagaidot”
  23. novembrī „Gaismas laiks”
  14. decembrī „Dažādas latviešu valodas prasmes vienā klasē”
  25. janvārī „Lasītprieks. Kā veicināt lasītprasmi?”
  22. februārī „Nāc nākdama, Liela diena!”
  21. martā „Mazs bērns lielajā valodu pasaulē”
  25. aprīlī „Ritma rotaļas valodas apguvē”
  23. maijā
  Informāciju par pieslēgšanos, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit: https://forms.office.com/e/BesJYfqXqx
  Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolas semināros (dalīsies pieredzē), saņems diplomus un balvas – latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.
  Metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā. Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.
  2022./2023. mācību gadā metodikas skolas „PUPA” semināros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp no ASV, Kanādas un Austrālijas. 21 aktīvākajam dalībniekam nosūtīti apliecinājumi par piedalīšanos un balvas. Dalībnieki pozitīvi vērtē piedalīšanos semināros: „Metodikas skola „PUPA” ir kā enerģijas lādiņš, kurš uzlādē, lai varētu veiksmīgi soļot savu iesākto ceļu.”

  2022./2023. mācību gadā metodikas skola „PUPA” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.
  Pavisam plānoti desmit tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. Semināri notiks ceturtdienu vakaros:
  25. augustā „Lietpratīgas pieejas īstenošanas akcenti latviešu valodas nodarbībās”;
  22. septembrī „Dažāda vecuma bērni ar atšķirīgām valodas prasmēm: kā mācīties kopā?”;
  27. oktobrī „Bērns nerunā latviski. Kā sākt?”;
  24. novembrī „Kultūras mantojums un valoda”;
  15. decembrī „Lasīsim grāmatu!”;

  Metodikas skola diasporas skolotājiem „PUPA” turpina darbu!
  2. semestrī tīmekļsemināri notiks:
  26. janvārī „Pozitīva vide verbālo spēju attīstīšanai”;
  23. februārī „Rotaļa un spēle kā mācību metode valodas attīstības sekmēšanā”;
  23. martā „Tradicionālā un inovatīvā līdzsvars valodas apguves procesā”;
  27. aprīlī „Vietnes „Tava klase” izmantošana diasporas skolēniem”;
  18. maijā „Diasporas skolotāju pieredzes stāsti”.
  Reģistrētie dalībnieki saņems informāciju par katru semināru, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus.
  Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, kursa noslēgumā saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.
  Kopš 2019. gada metodikas skolā veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit.Turpat atrodami 2021./2022. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

  Aizvadīta metodikas skolas „PUPA” ceturtā sezona

  2021./2022. mācību gadā metodikas skolas „PUPA” dalībnieki tikās sešos tīmekļsemināros. Semināros pārrunātās tēmas: „Kā grupēt skolēnus un diferencēt mācību saturu?”, „Mācību satura plānošana”, „Valodas un satura integrēta apguve”, „Kā bagātināt skolēnu vārdu krājumu?”, „Skaņu izrunas veidošanās un citu valodu ietekme”, „Vieglās valodas pamatprincipu izmantošana mācību procesā”.

  Semināros ar savu pieredzi dalījās gan uzaicinātie lektori, gan Latviešu valodas aģentūras metodiķi, gan diasporas un Latvijas skolotāji. Īpašs paldies par aktīvo iesaistīšanos diasporas skolotājām Sarmītei Lasmanei no Lielbritānijas, Ingridai Tāraudai no Īrijas un Dacei Freijai no Austrālijas!

  Metodikas skolas semināros piedalījās diasporas skolotāji no Īrijas, Francijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Krievijas, Turcijas, Nīderlandes, ASV, Kanādas un Austrālijas. Liela interese bija arī Latvijas skolotājiem. 

  Lūk, dažu dalībnieku atsauksmes:

  „Visai komandai liels paldies par šiem noderīgajiem un interesantajiem semināriem! Mani personīgi pārsteidza tēmu dažādība ar profesionālajiem lektoriem katrā jomā.”

  „Paldies par šo iespēju piedalīties „PUPA”!  Šīs tikšanās reizes ir ļoti iedvesmojošas.”

  „Ar nepacietību gaidīšu jauno PUPAs sezonu!”

  Aktīvākie dalībnieki saņems LVA apliecinājumus par dalību metodikas skolā un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

  Uz tikšanos rudenī!

   

  Aicinām pievienoties metodikas skolai „PUPA”!

  Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.

  2021./2022. mācību gadā metodikas skola „PUPA” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tiešsaistes pieredzes semināros. Semināros ir iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.
  Ir notikuši semināri „Kā grupēt skolēnus un diferencēt mācību saturu?”, „Mācību satura plānošana”, „Valodas un satura integrēta apguve”, „Kā bagātināt skolēnu vārdu krājumu?”, „Skaņu izrunas veidošanās un citu valodu ietekme”, „Vieglās valodas pamatprincipu izmantošana mācību procesā”.

  Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, kursa noslēgumā saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

  Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Aktīvāko dalībnieku – diasporas skolotāju izstrādātie mācību materiāli, pilnveidojot savas zināšanas metodikas skolā, apkopoti krājumā “Metodikas skolas PUPA dalībnieku pieredze”.

 • Metodiskie materiāli

  Metodikas skola „PUPA” piedāvā tīmekļseminārus diasporas skolotājiem.

  Tīmekļsemināru ieraksti

  Mazs bērns lielā valodu pasaulē 03/2024 atvērt
  Nāc nākdama, Liela diena! 02/2024 atvērt
  Lasītprieks. Kā veicināt lasītprasmi? 01/2024 atvērt
  Dažādas latviešu valodas prasmes vienā klasē 12/2023 atvērt
  Gaismas laiks 11/2023 atvērt
  Latvijas dzimšanas dienu sagaidot 10/2023 atvērt
  Latviešu valodas aģentūras jaunākie mācību līdzekļi diasporas skolēniem 9/2023 atvērt
  Diasporas skolotāju pieredzes stāsti 5/2023 atvērt
  Vietnes „Tava klase” izmantošana diasporas skolēniem 4/2023 atvērt
  Tradicionālā un inovatīvā līdzsvars valodas apguves procesā 3/2023 atvērt
  Rotaļa un spēle kā mācību metode valodas attīstības sekmēšanā 2/2023 atvērt
  Drāma kā metode latviešu valodas apguves procesā 1/2023 atvērt
  Lasīsim grāmatu! 12/2022 atvērt
  Kultūras mantojums un valoda 11/2022 atvērt
  Bērns nerunā latviski. Kā sākt? 10/2022 atvērt
  Dažāda vecuma bērni ar atšķirīgām valodas prasmēm: kā mācīties kopā? 9/2022 atvērt
  Lietpratības pieejas īstenošanas akcenti latviešu valodas nodarbībās 8/2022 atvērt
  Vieglās valodas pamatprincipi mācību procesā 4/2022 atvērt
  Skaņu izrunas veidošanās un citu valodu ietekme 3/2022 atvērt
  Kā bagātināt skolēnu vārdu krājumu? 2/2022 atvērt
  Valodas un satura integrēta apguve 1/2022 atvērt
  Kā plānot mācību saturu ilgākam laikam? 12/2021 atvērt

  No 2019. līdz 2021. gadam metodikas skola “PUPA” ir nodrošinājusi elektronisko izdevumu “PUPA”, katru izdevumu veltot mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Tāpat “PUPA” informēja par LVA izdotajiem jaunākajiem mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī sniedza citu noderīgu informāciju. Elektroniskais izdevums “PUPA” iznāca vienu reizi mēnesī, izņemot vasaras mēnešus.

  LVA metodisko izdevumu “PUPA” veido LVA galvenā speciāliste-metodiķe Vineta Vaivade, LVA metodiķe Liene Valdmane un ClassFlow metodiķe Linda Krastiņa.
  Pavisam sagatavoti 20 metodikas skolas “PUPA” izdevumi un tie lasāmi šeit.

  Bagātīgā tekstu pasaule 4/2021 lejuplādēt
  Daudzveidīgie jautājumi 3/2021 lejuplādēt
  Diskutēsim! 2/2021 lejuplādēt
  Vārds – saziņas pamats 1/2021 lejuplādēt
  Mācību līdzekļi attālinātajām mācībām 9/2020 lejuplādēt
  Vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 8/2020
  lejuplādēt
  Diagnosticējošā vērtēšana latviešu valodas mācību procesā 7/2020
  lejuplādēt
  Kā plānot mācību saturu latviešu valodā? 6/2020
  lejuplādēt
  Atgriežamies skolā. Jaunā satura un pieejas ieviešana 5/2020 lejuplādēt
  Mācāmies latviešu valodu attālināti 4/2020
  lejuplādēt
  Teksta pielāgošana lasītāja vajadzībām 3/2020
  lejuplādēt
  Lasītprasme. Kā strādāt ar tekstu? 2/2020
  lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Rakstīšana 1/2020 lejuplādēt
  Bērnu valodas prasmes līmeņi 7/2019 lejuplādēt
  CLIL jeb valodas un satura integrēta apguve 06/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Lasīšana un rakstīšana 5/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi. Runāšana 4/2019 lejuplādēt
  Runas darbības veidi 3/2019 lejuplādēt
  Dažādas pieejas nodarbību plānošanā 2/2019 lejuplādēt
  Tematiskā pieeja valodas apguvē 1/2019 lejuplādēt
 • Dalībnieku pieredze

  Šajā izdevumā ir apkopoti metodikas skolas “PUPA” dalībnieku – diasporas skolotāju izstrādāti materiāli, pilnveidojot savas zināšanas metodikas skolā. Ceram, ka pedagogu pieredze noderēs arī jūsu nodarbību veidošanā.
  Izdevumā ievietoti materiāli nodarbībām – stundu plāni, darba lapas ar attēliem, spēles, krustvārdu mīklas un cita noderīga informācija, saites uz dažādām interneta vietnēm, ko skolotājs var izmantot savā darbā. Vieglajā valodā ir adaptētas trīs latviešu tautas pasakas.

  Metodikas skolas “PUPA” dalībnieku pieredze lejuplādēt