Māci

Žurnāls “Tagad”

Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2022 ’14

Šis izdevums veltīts latviešu valodas apguves procesa aspektiem un elementiem, kas mūsdienu pasaules daudzveidībā mainās un kļūst vēl raibāks un dažādāks tieši tāpat kā sabiedrība pati. Ņemot vērā gan kopumā pāreju uz mācību procesu latviešu valodā visās Latvijas skolās, gan traģisko ukraiņu bērnu likteni, kad viņi kara dēļ ir spiesti pamest savu zemi, pašlaik arī Latvijas skolās, kurās līdz karam Ukrainā varbūt pat nav bijusi vai bijusi neliela pieredze, kā mācīt skolēnus, kuri neprot latviešu valodu vispār, par šo aspektu nākas domāt un īstenot dzīvē, ikdienas mācību procesā, ļoti daudzām skolām, to administrācijai un īpaši skolotājiem. Kā norādījuši Latvijas skolu skolēni vienā no Latviešu valodas aģentūras pētījumiem, tieši skolotājs ir galvenais viņu motivācijas, sasniegumu un rezultātu spēcīgākais balsts. Tas noteikti ir ļoti patīkams skolotāju darba novērtējums, bet arī nopietns darba uzdevums un atbildība skolēnu izteiktās uzticības apstiprināšanai.

Tieši skolotāja personība, zināšanas un profesionālās prasmes jeb tas, ko atbilstošajā zinātnes jomā jau kādu laiku apzīmē ar terminu ‘teacher agency’, ir pamatā efektīvām atbildēm uz dažāda veida problēmām un izaicinājumiem daudzveidīgajā ikdienas realitātē izglītības iestādē. Terminu ‘teacher agency’, ņemot vērā tajā ietverto jēdzienisko saturu kā darbību un virzību uz to, lai sasniegtu kaut ko atbilstoši situācijai, latviešu valodā varētu tulkot kā ‘skolotāja iesaistīšanās’. Resp., tas ir kaut kas vairāk par nu jau ierastiem jēdzieniem ‘kompetence, prasme’ u. c., un tā būtība ir skolotāja iesaistīšanās, darbība, rīcība, kas parāda viņa kapacitāti atrisināt pedagoģiskus un mācību programmas izaicinājumus. Tā ir visa skolotāja profesionālā repozitorija – pedagoģisko zināšanu un prasmju, personības un cilvēcisko īpašību, priekšmeta zināšanu utt. – izmantošana aktīvā darbībā kādas problēmas atrisināšanai konkrētajā vietā, laikā un situācijā, ņemot vērā problēmas cēloņus pagātnē un orientējoties uz nākotni.

Šajā izdevumā ietvertais valodas apguves procesa dažādo aspektu apraksts un arī pašu skolotāju un skolu administrācijas pārstāvju pieredzē balstītie secinājumi apstiprina katra izglītības procesā iesaistītā dalībnieka iesaistīšanās jeb aktīvas darbības nozīmi, risinot dažādus pedagoģiskos izaicinājumus mūsdienu skolā. Tāpēc šajā izdevumā pievērsta uzmanība gan pamatjautājumiem par to, kā notiek valodas kā dzimtās un kā svešvalodas apguve, kas veicina valodas prasmi, un principiem un tehnikām, kā sniegt atbalstu katram skolēnam un kā pašam skolotājam neapjukt šajā lielajā dažādībā. Un viens no skolotāja iesaistīšanās jeb aktīvās darbības pamatiem ir zināšanas par valodas apguves specifiku un dažādajiem aspektiem, kas to ietekmē.

Izdevuma redaktore un sastādītāja Gunta Kļava. Autori: Gunta Kļava, Daira Liepiņa, Juris Kalniņš.

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2022 ’13

Zinātniski metodiskais izdevums TAGAD “Valodas apguve attālināto mācību procesā. No kurienes nākam un uz kurieni ejam?” veltīts attālināto mācību analīzei no dažādiem skatpunktiem. Izdevumā tiek apskatīta gan digitālo mācību līdzekļu izstrāde, pedagogu gatavība darbam attālināti, attālināto mācību plusi un mīnusi, kā arī ietverti divi pieredzes stāsti par latviešu valodas kā svešvalodas apguvi attālinātā mācību procesā.

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2021 ’12

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2018 ’11

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2016 ’10

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2015 ‘9

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2012 ‘1

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2011 ‘1

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2011 ‘2

Žurnāls veltīts medijpedagoģijas teoriju apskatei un moderno tehnoloģiju pedagoģiskā potenciāla analīzei. Atbildīgā redaktore Dr.paed., mag.phil. Zanda Rubene

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2010 ‘1

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2009 ‘2

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2009 ‘1

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2008 ‘2

Atvērt
Zinātniski metodiskais žurnāls “Tagad”

2008 ‘1

Atvērt

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.