Notikumi

Aizvadīta Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolotāju tiešsaistes konference „lva.classflow.lv: līdzdalība un sadarbība profesionālajai lietpratībai”

Latviešu valodas aģentūra (LVA) septembrī uzsāks piekto mācību gadu, skolotāju vadībā tiešsaistē mācot latviešu valodu diasporas bērniem un pusaudžiem. Šo gadu laikā ir iegūta liela pieredze, tāpēc 14. augustā notika jau otrā LVA rīkotā konference tālmācības skolotājiem lva.classflow.lv: līdzdalība un sadarbība profesionālajai lietpratībai. Konferencē piedalījās pārstāvji no 25 valstīm.

Šogad konferences atslēgvārdi bija līdzdalība un sadarbība. Kāpēc tāda programmas izvēle?

Strādājot ar diasporas bērniem un jauniešiem digitālā vidē, līdzdalība un sadarbība ir īpaši aktuāla. Tehnoloģijas, ko izmantojam attālinātā mācību procesā, var mums gan palīdzēt, gan būt ar destruktīvu spēku, ja neprotam tās pareizi likt lietā. Mācīšana un mācīšanās digitālā vidē līdzīgi kā mācības klātienē balstās uz noteiktiem principiem. Ko tas prasa no visiem mācību procesā iesaistītajiem dalībniekiem – par to stāstīja Latvijas Universitātes profesore Linda Daniela.

Pie datora ekrāna atrodoties, mums arī jāprot sazināties. Te vēl jo vairāk ir jāspēj apliecināt savu empātiju, nodrošināt interaktivitāti, atrast veidu, kā pārliecināt līdzdarboties un sadarboties, veidot intelektuāli un emocionāli bagātu vidi. Iegūt jaunu vai papildināt jau esošo pieredzi varējām aktrises, Latvijas Kultūras akadēmijas docentes Zanes Daudziņas nodarbībā.

Mācību procesā, jo īpaši – strādājot ar diasporas bērniem un jauniešiem, bet nu jau darbā ar skolēniem tiešsaistē arī Latvijā, nekas vairs nav starp diviem saziņas dalībniekiem, resp., skolotāju un skolēnu. Sadarbībā iesaistās arī bērnu vecāki. Sadarbības kvalitāte starp vecākiem (ģimeni) un skolotāju ir nozīmīgs faktors, lai bērns, kurš bieži vien atrodas pa vidu, nekļūtu ne par ķīlnieku, ne situācijas izmantotāju savam slinkumam vai neizdarībai. Šajā jautājumā teorētisku un praktisku ieskatu sniedza Rīgas Tehniskās universitātes profesore psiholoģijas doktore Airisa Šteinberga. Par savu pieredzi sadarbībā ar vecākiem konferences dalībnieki varēja diskutēt darba grupās, kuras vadīja LVA tālmācības skolotājas Gunta Kļava, Dace Konopecka, Iveta Miloslavska, Sigita Blūmfelde, Inga Narmonta, Linda Krastiņa. Kopīgi rastie secinājumi noteikti palīdzēs skolotājiem turpmākajā sadarbībā ar vecākiem.

 

Arī diasporas skolotāji mājsēdes laikā ir bijuši radoši un meklējuši jaunas iespējas, kā nodrošināt valodas apguvi skolēniem. Par to, kā tapa Tulovas diasporas latviešu valodas un kultūras skola „Kāpnītes” (Īrijā), stāstīja skolas vadītāja Ingrida Tāraude-Šakova. 1. augustā skolai aizritēja viens gads. Konferences dalībnieki varēja tikai apbrīnot, cik daudz iespējams paveikt gada laikā! Audzis ne vien skolēnu skaits, bet meklētas arī jaunas sadarbības formas, paralēli valodas nodarbībām skolēni tiek iesaistīti dažādos konkursos un neklātienes ekskursijās un projektos.

Grāmatu lasīšana ir viena no attālinātas mācīšanas un mācīšanās formām. Ņemot vērā, ka mūsdienās bērni nevēlas lasīt grāmatas, lektores – Inese Vallenberga no Zviedrijas un Dace Freija no Austrālijas – raisīja īpašu dalībnieku interesi, pastāstot, kā kopīgi plāno darbu, lai veicinātu bērnu lasītprieku, un kā izmanto „Bērnu žūrijas” grāmatas.

Šī pieredze ir patiesi vērtīga ne tikai diasporas, bet arī Latvijas pedagogiem.

Konferences noslēgumā dalībniekiem tika piedāvāta darbnīca „Degt, bet neizdegt!” Anete Biteniece un Annija Sprīvule strādā izglītības jomā un ir piedzīvojušas dažādas emocionālas situācijas. Izdegšana ir bijusi rūgta mācība arī viņām, tāpēc abas lektores mudināja klausītājus apzināties, cik nozīmīgi ir parūpēties vispirms par sevi, lai varētu rūpēties par citiem.

Par konferences tehnisko nodrošinājumu rūpējās izglītības uzņēmuma „Lielvārds” izglītības tehnoloģiju eksperts Edijs Freimanis.

Latviešu valodas aģentūra sirsnīgi pateicas visiem dalībniekiem! Mēs ceram, ka ikviens šajā konferencē ir atradis kādu domu, pie kuras ilgāku laiku pakavēties, un kādu ideju savam turpmākajam darbam.

 

Informāciju ir sagatavojusi LVA tālmācības projekta vadītāja Santa Kazāka

e-pasts: santa.kazaka@valoda.lv