Latviešu valoda tiešsaistē

 • Latviešu valodas aģentūra kopš 2017. gada piedāvā tiešsaistes latviešu valodas nodarbības Latvijas diasporas skolēniem.

  Nodarbības tiešsaistē

  2023./2024. mācību gada 1. pusgadā latviešu valodu tiešsaistē Latvijas skolotāju vadībā apguvuši 300 skolēni 38 valstīs.
  Ko skolēni dara latviešu valodas nodarbībās? Varētu domāt – kāpēc šāds jautājums, nu protams, mācās latviešu valodu. Taču LVA pedagogi piedāvā daudz vairāk. Lūk, ko saka skolēnu mamma no Kanādas:
  “Šīs nodarbības maniem bērniem ir tik daudz ko devušas, tiešām nevaru pat izteikt vārdos, cik daudz tas man nozīmē. Ne tikai viņu vārdu krājums ir audzis, ir iemācījušies latviski lasīt, bet arī daudz ir uzzinājuši par Latvijas vēsturi, dabu un kultūru. Novērtēju, ka nodarbībās tiek runāts par svētkiem un Latvijai svarīgām dienām un notikumiem. Redzu, ka viņos ir pamodies tāds kā patriotisms un lepnums, ka viņi arī ir latvieši. Nav tā, ka mamma ir vienīgā, kas “uzbāžas” ar latviešu valodu un tradīcijām. Ja skolotāja kaut ko saka, tad ir jāieklausās.”

  LVA organizētas latviešu valodas nodarbības tiešsaistē profesionāla pedagoga vadībā 7–14 gadus veciem diasporas skolēniem tiek piedāvātas kopš 2017. gada septembra, kad mācības sāka 120 skolēni 26 valstīs.

  2018./2019. mācību gadā latviešu valodu tālmācībā apguva 123 bērni 28 valstīs.

  2019./2020. mācību gadā latviešu valodu apguva 198 skolēni 35 valstīs. 2019./2020. mācību gadā LVA piedāvāja tiešsaistes latviešu valodas nodarbības arī remigrējušiem skolēniem (12 skolēni).

  2020./2021. mācību gadā latviešu valodu tiešsaistē apguva 240 skolēni 41 valstī, tajā skaitā 6 pusaudžu grupas (36 skolēni).

  2021./2022. mācību gada 1. pusgadā latviešu valodu tiešsaistē apguva 229 skolēni 36 valstīs. 2. pusgadā grupās ar labu valodas prasmi pievienojās jauni skolēni, un 2. pusgadā latviešu valodu tiešssaistē apguva 250 skolēni 38 valstīs.

  2022./2023. mācību gadā latviešu valodu apguva 287 skolēni 39 valstīs.

  Nodarbības notiek grupās (6–10 skolēni grupā) vienu vai divas reizes nedēļā noteiktā laikā Latvijas skolotāju vadībā. Grupas tiek komplektētas, ņemot vērā skolēnu valodas prasmes līmeni, vecumu, kā arī laika zonu. Par tiešsaistes saziņas līdzekli tiek izmantots Skype vai Zoom.

  Latviešu valodas tālmācības nodarbības finansē LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

   

 • Mūsu komanda

  Jolanta Zariņa

  Esmu cilvēks, kurai patīk pārmaiņas. Tāpēc arī sāku vadīt tiešsaistes nodarbības. Esmu laimīga, jo satiku burvīgas kolēģes un visjaukākos pusaudžus. Katra mūsu stunda ir patīkama tikšanās, mācīšanās, sarunas un prieks par padarīto.


  Edīte Fiļimonova

  Ikdienā strādāju pirmsskolā. Darbs ar diasporas skolēniem ir mans papildu darbs, bet neatkarīgi no tā savās nodarbībās es cenšos radīt skolēniem patīkamu mācību atmosfēru, lai skolēni mācītos ar prieku.
  Palīdzēt citiem ir prieks un aicinājums.


  Mārīte Petrovska

  Esmu pirmsskolas skolotāja. Mani iedvesmo pirmsskolnieku vēlme darīt, meklēt un nebaidīties kļūdīties.
  Tā nenopietni pa jokam – dievinu jūru un man garšo kafija “Kuup” un šokolāde ar riekstiem.


  Ilona Bohāne

  Nekad nemeklēju vieglus ceļus. Patīk izaicinājumi, kuru veiksmīga īstenošana sniedz gandarījumu. Vienmēr esmu gatava iesaistīties kādās avantūrās, lai izmēģinātu savus spēkus un pati ko jaunu iegūtu. Mācību nodarbībām vienmēr ir jābūt interesantām un daudzveidīgām, jo tikai tad būs prieks un vēlme darboties ne tikai skolēniem, bet arī skolotājam.


  Dace Anstrate

  Es esmu latviešu valodas skolotāja un mīlu latviski. Mans moto: ticēt tam, ko es daru, darīt tā, lai man uzticētos.
  Mācīsimies priecīgi!


  Kaiva Meļņika

  Floviņš ir mans mīlestības darbs. Tas priecē, dziedina, veldzē, bagātina, pilnveido, izaicina un iedvesmo. Tas sniedz gandarījumu, enerģiju un prieku, vēlmi ik nedēļu tikties ar zinātgribošiem un darītvarošiem gudriniekiem no dažādām valstīm.
  Mūsu darbs abpusēji izglīto, vieno un stiprina ar Latviju, tās kultūru, vēsturi, mūsu mīļajiem un, protams, latviešu valodu. Ir tik patīkami apzināties, ka esam viena saliedēta, stipra komanda, kas prot gan svinēt svētkus, gan pajokot, gan kārtīgi mācīties, gan radoši darboties. Ja esam kopā, nekas nav neiespējams.


  Nora Kokiņa

  Valodu zināšanas ikvienam paver bezgalīgas iespējas saskarsmē, kultūras, tradīciju un citu nacionālo vērtību izzināšanā. Priecājos, ka varu izmantot savu ilggadējo pieredzi latviešu valodas mācīšanā un palīdzēt bērniem un jauniešiem diasporā apgūt mums visiem tik īpašo valodu – latviešu valodu.


  Inga Narmonta

  Par savām mājām saucu Latviju. Latviešu valoda ir bagātība, kuru ar literatūru, mākslu un tradīcijām vēlos nodot arī citiem – gan skolēniem Latvijā, gan ārpus tās dzīvojošajiem tautiešiem.
  Valodas mācības ir interesantas un aizraujošas, ja vien tiek atrastas tās neparastākās šķautnes.


  Inese Eglīte

  Es esmu mamma, skolotāja un lektore Latvijas Universitātē. Ikdienā strādāju ar bērniem un topošajiem skolotājiem.
  Jau piekto gadu esmu Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolotāja ClassFlow digitālajā klasē. Mācoties tiešsaistē, ir iespēja darīt gandrīz visas tās pašas lietas, ko klātienes nodarbībās. Mēs ar bērniem lasām latviešu autoru grāmatas, šujam, gatavojam ēst, lokām origami un darbojamies radoši. Maniem bērniem ir mīļākie digitālie rīki, iecienītākie uzdevumi, radošo darbu izstādes un kinovakari. Valodu mācīties var tik dažādi, taču svarīgi ir atrast īsto veidu.


  Ilona Saverasa

  Latviešu valoda ir mana vērtība un dārgums. Šo dārgumu es sniedzu ar vislielāko mīlestību visiem, ar kuriem esmu uz viena – latviskā – viļņa.


  Sigita Blūmfelde

  Man patīk pavadīt laiku kopā ar saviem skolēniem. Divreiz nedēļā mēs runājam un ieinteresēti klausāmies, rakstām un cenšamies neapjukt garumzīmēs un pieturzīmēs, lasām un līdzpārdzīvojam, spēlējam spēles un jokojam uz nebēdu. Mēs stundās atrodam laiku, lai spēlētu leļļu teātri un Kahoot, lai veidotu rokdarbus un vingrotu, ja esam pārāk ilgi sēdējuši pie ekrāniem.
  Es lepojos ar saviem skolēniem, jo viņi mācās latviešu valodu.


  Linda Krastiņa

  Izglītība: sākumskolas skolotāja, maģistra grāds izglītības zinātnēs.
  Skolotāja darbs mākonī ir kā ekspedīcija neizpētītā, nezināmā pasaulē. Ceļojot tajā, atklāju arvien jaunas iespējas un risinājumus. Gandarījumu rada radošums un izaicinājums izmantot labākās tehnoloģiju iespējas, gan radot mācību materiālus dinamiskām, interesantām stundām, gan sadarbojoties ar skolēniem, kuri vienā laikā atrodas katrs citā pasaules valstī, bet satiekas vienā stundā virtuālajā klasē.


  Daira Liepiņa

  Es vienmēr esmu ceļā –
  No šodienas uz rītdienu,
  No ziemas uz pavasari,
  No nakts uz saullēktu,
  No sirds uz sirdi.
  Uz Gaismu…


  Samanta Kavrusa-Vecmane

  ClassFlow skoliņa ir kā puķu dārzs, un visi ziedi tajā – mani skolēni. Par katru izjūtu prieku, mīļumu un atbildību.


  Dace Konopecka

  Satiekamies vakarpusē? Tikšanās vieta nemainīga – mājas, ekrāns un internets. Un varam sākt kopīgo draudzības ceļu un vienojošo stāstu par mums un Latviju.
  Ceļš vienmēr sola kādu ieguvumu, un, darbojoties ClassFlow nodarbībās, tādu ir daudz: draugi no visas pasaules, mēs runājam skaistajā latviešu valodā, mēs kopā svinam svētkus, mēs darbojamies, padziedam un pavingrojam, sapņojam un pat teleportējamies – darām visu, lai iepazītu pasauli ar smaidu un priecīgi.


  Zenta Anspoka

  Interese par latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās jautājumiem mani pavada jau tuvu pusgadsimta darba dzīves. Lielākais gandarījums ir bijis, ja izdevies panākt, ka skolēns ne tikai spēj labi runāt vai rakstīt apgūstamajā valodā, bet to dara ar prieku, izjūtot, cik bagāta un skanīga ir mūsu valoda. Apzinos arī to, ka skolotāja valoda ir skolēna spēka avots.


  Ingūna Hitrova

  Es gribu būt pasaules daļa. Pateicoties Floviņam, tas notiek. Ik nodarbību satieku atraktīvus, radošus skolēnus no citām pasaules malām. Mūs visus vieno gribasspēks un uzdrīkstēšanās. Lai izdodas iecerētais un vēl vairāk!


  Iveta Miloslavska

  Maikla Felpsa teiktais “Neliec sev ierobežojumus. Jo vairāk tu tiecies pēc kaut kā, jo vairāk tu varēsi sasniegt!” mani motivē ieklausīties, iejusties un iesaistīties. Uz to ikdienā mudinu arī savus ģimenes locekļus, kolēģus un audzēkņus.


  Santa Klaiva

  Bet vai tad tā ir lieta, stāvēt uz vietas?
  Tas jau ir tas pats, kas atpakaļ iet.
  Virzāmies uz priekšu caur darbu un kļūdām,
  Viss notiek uz labu,
  Vismaz tā mēs to jūtam.
  /Prāta Vētra/

 • Mācību resursi

  Materiāli tiešsaistes nodarbībām atrodami šeit.

 • Pieteikšanās

  Informācija par jaunajām grupām un brīvajām vietām 2024./2025. mācību gadam LVA mājaslapā un sociālajos tīklos tiks publicēta 2024. gada vasarā.

  NB!
  Informējam, ka vietu skaits ir ierobežots.
  Lai latviešu valodu varētu apgūt ikviens interesents, LVA ir sagatavojusi skolotājus patstāvīgam darbam. Skolotāju kontakti ir pieejami šeit.
  Par visu sīkāk varat uzzināt, rakstot konkrētam skolotājam uz norādīto e-pasta adresi!

 • Notikumi

   

  10.05.2024.
  Tu mīļā, mīļā māmiņa


  Tuvojoties Māmiņdienai, 9. grupas bērni kopā ar skolotāju Mārīti darināja dāvanu māmiņai. Tika locīts, griezts, līmēts, zīmēts un krāsots. Čakli darbojoties, tapa skaista apsveikuma kartīte. Tā noteikti iepriecinās māmiņas sirdi. Lai skaisti svētki!

   

  08.05.2024.
  Tuvojas Mātes diena


  12. maijā Latvijā svin Mātes dienu. 23. un 34. grupas bērni kopā ar skolotāju Inesi jau laikus sāka gatavoties šiem svētkiem. Bērni noskaidroja, par ko mamma gribēja kļūt bērnībā, kādas ir viņas mīļākās bērnības atmiņas, kas mammu spēj sasmīdināt un vēl daudz citu lietu.

  Lasīt vairāk

   

  29.04.2024.
  Visa pasaule ziedos


  Latviešu valodas nodarbībā „Visa pasaule ziedos” 5. grupas skolēni mācījās, kādas puķes aug Latvijā. Bērni ar aizrautību stāstīja, kādas puķes pazīst, un iemācījās arī jaunus puķu nosaukumus. Nodarbības noslēgumā skolēni kopā ar skolotāju darināja tulpi origami tehnikā. Visiem bija liels prieks, ka radošie darbiņi izdevās lieliski! Skolotāja Edīte

   

  22.04.2024.
  Kā mācīt valodu


  Kā mācīt latviešu valodu bērniem, kuri dzīvo ārzemēs, un ar ko sākt, ja jāmācās no nulles? Par to mūsu skolotāja Inese Eglīte stāsta raidierakstā „Valis”.
  Kā mācīt latviešu valodu bērniem, kuri dzīvo ārzemēs?

  Skolotājas Ineses Eglītes padomus lasi šeit.

   

  28.03.2024.
  Cibric, cibric, Lieldienu zaķēns ir klāt!


  Gaidot Lieldienas, 9. grupas bērni kopā ar skolotāju čakli mācījās par Lieldienu svinēšanas tradīcijām Latvijā, iepazina Lieldienu ticējumus un olu krāsošanas tehnikas. Tad bērni ķērās klāt radošajam darbam un pārvērta savu plaukstu par Lieldienu zaķēnu. Katrs zaķēns ieguva savu vārdu un krāsainu oliņu. Šie Lieldienu zaķēni noteikti sagādās gan sirdssiltumu saviem mīļajiem, gan arī padarīs košākus Lieldienu piedzīvojumus.

   

  27.03.2024.
  Raibu raibās oliņas jeb Lieldienu olu krāsošanas meistarklase


  Gatavojoties Lieldienām, 4. grupas skolēni piedalījās olu krāsošanas meistarklasē. To mums vadīja grupas biedrs Sebastians Kubīks no Čehijas. Sebastianu uzmundrināja un atbalstīja mamma Ilze.

  Lasīt vairāk

   

  26.03.2024.
  Krāsu burvība


  Martā 39. grupas bērni kopā ar skolotāju latviešu valodas nodarbībās lasīja un darbojās ar I. Ziedoņa „Krāsainajām pasakām”. Lasot pasakas, bērni iepazina ne tikai krāsu daudzveidību, bet arī mācījās par salikteņiem un īpašvārdiem. Caur I. Ziedoņa pasakām bērni izzināja krāsu burvību un noslēpumus – cik daudz darbu un arī nedarbu tās spēj paveikt!

  Lasīt vairāk

   

  25.03.2024.
  Konkurss LVA skolēniem


  Nosaukums “Floviņš” visus šos gadus bijis kā piederības apliecinājums mūsu valodas apguvēju saimei. Kamēr izmantojām Classflow vidi, šis nosaukums mums lieliski derēja.

  Lasīt vairāk

   

  21.03.2024.
  Valodas apguve radošā gaisotnē


  Nodarbības tēmas „Mājdzīvnieki” ietvaros 5.grupas skolēni ar skolotāju origami tehnikā no papīra mācījās locīt suni un kaķi. Skolēni arī lasīja, vēroja un pēc dotā parauga locīja mājdzīvniekus. Mājdzīvnieki sanāca krāsaini, mīlīgi un skaisti.

  Lasīt vairāk

   

  26.02.2024.
  Ciemojamies arī ziemā


  39. grupas skolēni Diāna un Olivers ciemojās Latvijā. Tā bija jauka iespēja satikties klātienē ar skolotāju Mārīti un no sirds izrunāties, izsmieties, baudīt latviešu ēdienus un kopābūšanas prieku. Paldies Diānai, Oliveram un viņu vecākiem par šo sirsnīgo tikšanos!


   

  20.02.2024.
  Notikums ziemā


  Šogad ziema mūs lutina ar sniegu ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Ko ziemā darīt? Slēpot, slidot, vizināties ar ragavām, pikoties un celt sniegavīru. Nodarbībās daudz uzzinājām par to, kas notiek ziemā pagalmā, mežā, uz kalna. Noslēgumā bērni uzrakstīja īsus stāstiņus “Notikums ziemā”, ar kuriem priecēja bērnus arī citās skoliņas grupās. Lai prieks arī jums!   

  24.01.2024.
  Latviešu valodas nodarbībās bērni iepazīst Latvijas vēsturi


  1991.gada janvāra barikādes bija viens no nodarbības tematiem. Šis Latvijai nozīmīgais vēsturiskais notikums raisīja interesi uzzināt vairāk par Latvijas vēsturi, tāpēc bērni pēc nodarbības intervēja ģimenes locekļus. Tiekoties nākamajā nodarbībā, visi dalījās ar uzzināto intervijās un ar savām emocijām. Šādas nodarbības veicina dažādu paaudžu cilvēku sarunas par vērtībām.

   

  15.01.2024.
  Sirsnīgi sveicieni no Austrālijas


  Pēc Ziemassvētku brīvdienām Floviņbērni ir atgriezušies savās digitālajās klasēs. Skolotāja Dace priecīgi ziņo, ka jaunajā gadā bērni kļuvuši ļoti, ļoti zinātkāri! Tad nu Floviņš visai savai kuplajai saimei vēl zinātkāru 2. mācību pusgadu!

   

  22.12.2023.
  Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus!

   

  Dāvā smaidu, labus vārdus
  Visiem apkārt mīļuprāt –
  Lai ir sirdis prieka pilnas,
  Kad ir svētku vakars klāt!

  /I. Švaža/
  Muzikāls sveiciens no Laimas un Lienas Meksikā.

   

  13.12.2023.
  Floviņš ciemojas pasaku pasaulē


  Sestdien, 9. decembrī, Floviņa ģimenes tiešsaistē tikās ar pasaku stāstnieku Raiti Zapacki. Pie ekrāniem pulcējās Floviņa ģimenes no Igaunijas, Francijas, Īrijas, Dienvidāfrikas, Anglijas, Krievijas, Nīderlandes, Grieķijas, Vācijas, Zviedrijas, Čehijas, Somijas, Spānijas, Ēģiptes un Latvijas.

  Lasīt vairāk

   

  04.12.2023.
  Ziemassvētkus gaidot


  Pirmajā adventē skolotājas Inese un Daira aicināja savu grupu bērnus uz kopīgu latviešu valodas nodarbību. Pie datora ekrāniem pulcējās skolēni no Īrijas, Anglijas, Grieķijā, Čīles, Kanādas, Amerikas un citām valstīm.

  Lasīt vairāk

   

  27.11.2023.
  Kopā par Latviju


  Floviņā pirmdienas un trešdienas vakaros ar skolotāju Ingūnu virtuāli kopā sanāk 20. grupas bērni. Tā ir fantastiska grupa, kurā ir daudz puišu un meiteņu no Vācijas, Dānijas, Lielbritānijas, Skotijas, Īrijas un Lielbritānijas. Tajā sadzīvo arī māsas un brāļi.

  Lasīt vairāk

   

  16.11.2023.
  Latvijas garša


  Novembrī 14. un 29. grupas bērnu sarunas vijās ap un par Latviju. Vienā projektā tika iesaistīti arī ģimenes locekļi. Visi vienojās par ģimenē iecienītāko latviešu tradicionālo ēdienu. Ielūkojieties bērnu veikumā, varbūt radīsiet kādu ideju arī jūs!
   

  02.10.2023.
  Piedalāmies pirmajā Eiropas Folkloras dienā


  23. septembrī pirmo reizi tika svinēta Eiropas Folkloras diena. Tajā nolēmām piedalīties arī mēs, 4. grupas skolēni un skolotāja Kaiva Meļņika.
  Pirms projekta darba iepazinām latviešu folkloras veidus, uzzinājām, kas ir Krišjānis Barons. Videomateriālos un fotogrāfijās apskatījām Dainu skapi un noskaidrojām, ka tautasdziesmas jeb dainas ir arī digitalizētas un atrodas īpašā elektroniskā skapī.

  Lasīt vairāk

   

  26.09.2023.
  36. tālmācības grupa un skolotāja Linda Krastiņa sveic Eiropas Valodu dienā

  Iepazīstieties ar mums un mūsu draugiem! Mūsu grupā latviešu valodu bērniem mācīties palīdz mīļdzīvnieki – kaķi (īstie un rotaļu) un gliemezis.

  Bieži vien mēs nodarbībās noskaidrojam, kā tas vai cits vārds skan dažādās valodās – latviešu, angļu, dāņu un citās. Šoreiz mēs salīdzinājām, kā sasveicināmies ar savu mājas mīluli. Amins ar savu draugu sarunājas pat divās valodās.

  Iemāciet arī jūs saviem draugiem sasveicināties latviešu valodā!

   

  11.09.2023.
  Floviņš no sirds sveic savus skolēnus, skolotājus un vecākus ar jauno, nu jau septīto, mācību gadu!

   

  03.09.2023.
  Floviņš ciemojas


  Floviņš ir ļoti ģimenisks un viesmīlīgs, var sacīt, īsta ciema slota! Viņam patīk satikt savējos, viņš priecājas, ka ģimenes nāk ciemos uz LVA un arī pašam patīk doties ciemos. Vasaras Floviņam ir laimīgs laiks, jo tad daudzas LVA tālmācības nodarbību skolēnu ģimenes brauc uz Latviju. Skolēni satiekas ar savām skolotājām, ģimenes atnāk arī uz LVA.

  Lasīt vairāk

   

  18.08.2023.
  Lai radoši un veiksmīgi!


  17. augustā organizējām ceturto tālmācības skolotāju konferenci “lva.classflow.lv: atvērtība un radošums izaugsmei”. Tajā piedalījās 125 skolotāji no 20 valstīm. Liels prieks, ka dalībnieku pulkā bija ne tikai diasporas, bet arī Latvijas skolotāji.

  Lasīt vairāk

   

  05.08.2023.
  Doles sala uzmirdz KOPĀBŪŠANAS PRIEKĀ


  4. augustā Doles salā, Daugavas muzejā, notika LVA tālmācības nodarbību skolēnu salidojums. Gandrīz vai neticami, ka kopā pulcējās teju 200 dalībnieku no 26 valstīm!

  Lasīt vairāk

   

  05.06.2023.
  Paldies par šo mācību gadu!


  Ar visādām – gan nopietnām, gan nenopietnām izdarībām – 39 grupās ir noslēdzies sestais mācību gads LVA tālmācības nodarbībām lva.classflow.lv vidē. Floviņš sūta sirsnīgu jo sirsnīgu paldies par šo kopā pavadīto gadu visai savai kuplajai ģimenei – 266 skolēniem un vecākiem 39 valstīs un 17 skolotājām Latvijā!

  Lasīt vairāk

   

  29.05.2023.
  Floviņa Vecāku dienas

  Mīļi aicinām uz sarunām! Sīkāku informāciju un pieslēgšanās saiti meklējiet e-pastos!

   

  28.02.2023.
  Dzejojam par papardēm


  4. grupas skolēni Classflow nodarbībās noskaidroja daudzas lietas gan par 2023. gada putnu – lakstīgalu, gan par šī gada augu – purva papardi.
  Skolēni lasīja un klausījās pasakas, lasīja publicistikas tekstus, meklēja informāciju enciklopēdijās un video, spēlēja spēles.
  Pēc tam skolēni rakstīja savus dzejoļus par papardi.
  Lūk, daži no mūsu darbiņiem!

  Lasīt vairāk

   

  29.12.2022.
  Sveiciens no Čīles


  Svētku laikā esam saņēmuši skaistu sveicienu no Čīles: “Paldies, paldies un vēlreiz paldies par iespēju piedalīties latviešu valodas apguves programmā! Gandrīz vai taustāmi ir sajūtams Ulvja iekšējais progress, pārliecība un gribēšana!

  Lasīt vairāk

   

  13.12.2022.
  Atgriežoties Latvijā


  Esam saņēmuši vēstuli no Elīnas Dimantes.
  „Vēlos pateikt lielu paldies LVA vadībai un skolotājām Dairai un Ivetai par darbu diasporas bērnu tālmācībā. Mani tiešām iepriecināja skolotāju milzīgā pacietība un iecietība apvienojumā ar lielisku humora izjūtu, vadot tiešsaistes nodarbības bērniem no visas pasaules.

  Lasīt vairāk

   

  11.11.2022.
  Par Lāčplēša dienu tuvumā un tālumā


  Stāsta skolotāja Gunta Kļava:
  “Ar saviem burvīgajiem skolēniem, mūsu Latvijas bērniem ASV un Kanādā, runājām par Lāčplēša dienu. Lasījām nedaudz no Marisa Vētras atmiņām par to, kas notika 1919. gadā un kāpēc šodien ar bijību un cieņu svinam šo dienu.

  Lasīt vairāk

   

  24.10.2022.
  Jauna pieredze


  Ko tik nedarīsi, lai bērni mācītos latviešu valodu un lasītu grāmatas latviešu valodā! Papildus darbiem un pienākumiem tālmācības nodarbību skolnieces Jasmīnas māmiņa Linda Leimante ir kļuvusi par bibliotekāri latviešu grāmatām latviešiem Ēģiptē un uzsākusi bibliotēkas veidošanu, kurai plāno pievienot arī vairākas grāmatas no sava grāmatu plaukta.

  Lasīt vairāk

   

  05.09.2022.
  Sākam 2022./23. mācību gadu


  Veiksmīgu jauno mācību gadu Floviņskolēniem visā pasaulē!
  Jau kļavu lapas krāsojas,
  Jau strīpā dzērves kārtojas,
  Uz skolu dzērves trauc,
  Mūs visus šodien Classflow skola sauc!

  Dzejoļa autore
  Mare Auziņa, Francija

   

  24.08.2022.
  Arī skolotāji mācās


  2022. gada 17. augustā LVA rīkoja trešo Latvijas un diasporas tālmācības skolotāju konferenci. Šoreiz tās temats bija “lva.classflow.lv: sociāli emocionālā vide valodas apguvei”.

  Lasīt vairāk

   

  11.07.2022.
  Sirsnīga tikšanās Ķekavā


  Par tikšanos ar Baškevicu ģimeni stāsta skolotāja Dace Anstrate: “Mēs, trīs Floviņa skolotājas, ciemojāmies Ķekavā pie Baškevicu ģimenes, kas dzīvo Zambijā.

  Lasīt vairāk

   

  04.07.2022.
  Kādā jūlija dienā…


  Mēs vienmēr priecājamies satikties ar mūsu skolēniem klātienē.
  Pirmdien, 4.jūlijā, Latviešu valodas aģentūrā ciemojās Maksis ar mammu Karīnu no Francijas.

  Lasīt vairāk

   

  20.05.2022.
  Veltījums Floviņam


  Mums labas atmiņas būs,
  Lai kā kuram gājis.
  Mēs atcerēsimies Jūs-
  Floviņu un skolotājus.
  Kad padoms vajadzīgs būs
  Un zināšanas , ko krājām,
  Mēs atcerēsimies Jūs-
  Floviņu un skolotājus.
  Kad dzīvē grūti mums būs,
  Mēs nekļūsim vāji,
  Mēs atcerēsimies Jūs-
  Floviņu un skolotājus.
  (Katrīna Fesa)
  19. maijā Floviņa skoliņas 4. un 27. grupai un skolotājai Kaiva bija pēdējās nodarbības šajā mācību gadā.

  Lasīt vairāk

   

  17.05.2022.
  Floviņa ģimeņu pasākums “Tādi esam!”


  14. maijā Latviešu valodas aģentūras tālmācības kolektīvs svinēja Floviņa (tā skolēni dēvē tālmācības procesu lva.classflow.lv vidē) 5. dzimšanas dienu. Pasākumu vadīja LVA Valodas spēļu klubiņa talismans vardulēns Brašulis.

  Lasīt vairāk

   

  06.05.2022.
  Zeķu Zaķa piedzīvojumi

  Mēs katrs svinam savu dzimšanas dienu. Tā noteikti ir mazāka vai lielāka ballīte, tā ir torte ar svecītēm un noteikti diena ar daudz dāvanām. Dzimšanas diena ir arī Zeķu Zaķim, kurš dzīvo L. Ivanovas grāmatā “Zeķu Zaķa dzimšanas diena”.

  Lasīt vairāk

   

  03.05.2022.
  Radām prieku katru dienu

  Katru dienu priecīgāku un jaukāku mēs varam padarīt paši! Ja pietrūkst ideju, ko darīt, lai ikdienā prieka būtu vairāk, mūsu skoliņas 1. grupas skolēnam Mārtiņam no Kanādas ir vesela kaudze ieteikumu!

  Lasīt vairāk

   

  25.04.2022.
  Uz vienas skatuves

  Latviešu valodas nodarbībās 15. un 26. grupa iestudēja “Brēmenes muzikantus” pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem. Stāsta skolotāja Sigita: “Skolēni gatavoja pirkstu lellītes, mācījās lasīt lomās pasakas tekstu: individuāli mājās un grupās stundā, trenējās vienlaicīgi pievērst uzmanību lasāmajam tekstam un lellītes demonstrējumam. Mums izdevās lieliska izrāde!”

  Lasīt vairāk

   

  19.04.2022.
  Lieldienas gaidot

  Gaidot Lieldienas, 24. un 28. lva.classflow.lv grupu bērni ar skolotāju Dairu iepazina tradīcijas, mācījās latviešu tautasdziesmas un rakstīja apsveikumu kartītes. Visjautrāk gāja, gatavojot Lieldienu zaķi, kurš vēlāk piedalījās fotosesijā ar ģimenē krāsotajām olām.

  Lasīt vairāk

   

  14.04.2022.
  Zaķēni gatavojas Lieldienām

  Lieldienu nedēļā 36. grupa mācījās par Lieldienu tradīcijām un iepazinās ar Lieldienu zaķiem – Baniju un Lolu. Veidojām arī zaķu ausis un paši kļuvām par zaķēniem. Visiem vēlam priecīgas un krāsainas Lieldienas!
  Skolotāja Linda un 36. grupas zaķēni

  Skatīt pielikumu

   

  04.04.2022.
  Pasaules Dzejas dienas atskaņas

  Latviešu valodas nodarbībās lva.classflow.lv vidē 29.grupas skolēni pētīja, kā latviešu dzejnieki M.Rungulis un J.Baltvilks spēlējas ar vārdiem dzejā. Aicinām iepazīties arī ar pašu skolēnu veikumu- sacerēt dzejoli, izmantojot piedāvātās atskaņas.

  Lasīt vairāk

   

  28.03.2022.
  Lepojamies!

  Iepazīstieties ar Eliso no Gruzijas, Emīliju no Zviedrijas, Valentīnu no Šveices, Georgiju no Grieķijas, Jāni un Nilu no Tunisijas, Maksimiliānu Ivo no Francijas, Rūtu un Lāsmu no Vācijas, Heilu, Tomasu un Skārletu no Apvienotās Karalistes, Lineti un Linusu no Īrijas, Seannu un Liesmu no Somijas, Isabellu no Horvātijas, Karlīnu no Norvēģijas.

  Lasīt vairāk

   

  19.11.2021.
  Svētku mirkļi Ēģiptē

  Vēlamies dalīties ar Jasmīnas Elnahlas svētku mirkļiem Ēģiptē.

  Lasīt vairāk

   

  18.11.2021.
  Sirsnīgi sveicieni no Nīderlandes!

  CF skolnieki Bjarki un Nao sūta Jums siltus sveicienus! Mazā māsa Nara ar nepacietību gaida, kad arī varēs pievienoties brāļa un māsas jautrajām nodarbībām un jau prot izskaidrot, kādēļ dziedam “Dievs, svētī Latviju”, jo “Dievs taču dzīvo debesīs virs Latvijas!”

  Lasīt vairāk

   

  18.08.2021.
  Aizvadīta Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolotāju tiešsaistes konference „lva.classflow.lv: līdzdalība un sadarbība profesionālajai lietpratībai”

  Latviešu valodas aģentūra (LVA) septembrī uzsāks piekto mācību gadu, skolotāju vadībā tiešsaistē mācot latviešu valodu diasporas bērniem un pusaudžiem. Šo gadu laikā ir iegūta liela pieredze, tāpēc 14. augustā notika jau otrā LVA rīkotā konference tālmācības skolotājiem lva.classflow.lv: līdzdalība un sadarbība profesionālajai lietpratībai. Konferencē piedalījās pārstāvji no 25 valstīm.

  Šogad konferences atslēgvārdi bija līdzdalība un sadarbība. Kāpēc tāda programmas izvēle?
  Lasīt vairāk

   

  31.05.2021.
  Dalāmies pieredzē

  Linda Krastiņa, Sandra Zariņa (2021). “DIASPORA FAMILY VIEWS ON LEARNING LATVIAN IN DISTANCE LEARNING CLASSES BY THE LATVIAN LANGUAGE AGENCY” (“Diasporas ģimeņu viedoklis par latviešu valodas apguvi Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbībās”)

  http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6447

  Prezentācija RTA 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION» 2021. gada 28. maijā.

  Lasīt vairāk

   

  17.05.2021.
  Savējie satiek savējos!

  15. maijā Latviešu valodas aģentūras (LVA) diasporas skolēnu mācību gada noslēguma pasākums tiešsaistē „Savējie satiek savējos” kopā pulcēja ap 160 ģimenes no visas pasaules, lai kopā svinētu savu piederību Latvijai un iepazītu dažādas jomas, kurās latvieši ir sasnieguši virsotnes un nesuši Latvijas vārdu pasaulē.
  Lasīt vairāk

   

  11.12.2020.

   

  11.07.2020.
  Latviešu valodas tālmācības skolotāju konference “lva.classflow.lv: pieredze, izaicinājumi un iespējas”.

  No 2020. gada 13. jūlija līdz 15. jūlijam tiešsaistē norisinājās konference lva.classflow.lv: pieredze, izaicinājumi un iespējas. Konferenci organizēja Latviešu valodas aģentūra (LVA) sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”. Konferenci finansēja Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
  Lasīt vairāk

   

  29.07.2020.
  Piedzīvojums valodas un sajūtu pļavā.

  No šā gada 29. jūlija līdz 31. jūlijam Līgatnes pagasta “Ratniekos” notika LVA tālmācības skolēnu nometne “Valodas festivāls–salidojums”. Nometnes lielā tēma bija “Piedzīvojums valodas un sajūtu pļavā”.
  Lasīt vairāk

   

  14.07.2018.
  Salidojām Mārupē…

  2018. gada 14. jūlijā Mārupē notika pilotprojektā iesaistīto skolēnu un viņu ģimeņu salidojums. Kamēr bērni draudzējās un darbojās ar saviem skolotājiem, vecākiem bija sarunas ar LVA metodiķi un pedagoģijas doktori Z. Anspoku un audiologopēdi N. Ērgli.
  Pasākuma noslēgumā dalībnieki sadziedājās un gāja rotaļās kopā ar “Iļģiem”.
  Pavisam kopā salidojumā piedalījās 110 dalībnieki no 21 valsts.

   

  01.06.2017.
  Tālmācības skola valodas apguvei ir atklāta!

  2017. gada 1. jūnijā Latviešu valodas aģentūrā tika atklāta tālmācības skola “ClassFlow” vidē.
  Lasīt vairāk