Notikumi

Noslēgusies aptauja vecākiem “Kāpēc izvēlos bērnam latviešu valodas apguvei LVA tālmācības nodarbības?”

Aptauja tālmācības nodarbību vecākiem notika 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī. Aptaujā tika noskaidroti tālmācības skolēnu ģimeņu lielākie izaicinājumi, mācot un uzturot latviešu valodu ārpus Latvijas, veidi, kā katra ģimene veicina valodas uzturēšanu, kāpēc izvēlas tālmācības nodarbības, kas ir bērna motivējošie un traucējošie apstākļi, apgūstot latviešu valodu tālmācības nodarbībās. Paldies visiem vecākiem, kas atsaucās! Aptaujā pārstāvētas 107 ģimenes no 30 pasaules valstīm.

Galvenie secinājumi:

  • Lielākā daļa LVA tālmācības skolēnu vecāku vēlas, lai viņu bērni brīvi pārvalda latviešu valodu.
  • Diasporas ģimenes izmanto dažādus veidus un iespējas, kā uzturēt un pilnveidot bērniem latviešu valodas prasmes, taču 7,5% ģimeņu tālmācība ir teju vienīgā iespēja. Tas nosaka nepieciešamību pēc lielākas nodarbību pieejamības un pedagoģiskās efektivitātes.
  • Diasporas ģimenes bērnus piesaka tālmācības nodarbībām, lai profesionālu Latvijas pedagogu vadībā kopā ar latviski runājošiem vienaudžiem ērtā un mūsdienīgā veidā pilnveidotu latviešu valodas prasmes plānotās, regulārās, kvalitatīvās nodarbībās. Vecākiem ir svarīgi, lai bērni izkoptu pareizu un mūsdienīgu latviešu valodu. Diasporas ģimenes tālmācības nodarbības saskata kā iespēju būt latviskā vidē un paplašināt zināšanas par Latviju, Latvijas vēsturi, kultūru, latviskajām tradīcijām. Tālmācības skolotājs ir tas, kurš nodrošina saikni ar Latviju.
  • Diasporas ģimeņu cerības par tālmācības nodarbībām lielākoties ir attaisnojušās. Daļa ģimeņu tālmācības nodarbībām bērnus pieteikušas pēc pozitīvajām atsauksmēm.
  • Aptaujā atklājas arī traucējošie apstākļi valodas apguvē. Galvenie no tiem – bērna motivācijas trūkums apgūt latviešu valodu, lielā noslogotība skolā un interešu izglītībā, kā arī nepietiekami jaudīgs internets.
  • Kopumā vecāki ir ļoti apmierināti ar nodarbību kvalitāti un ietekmi uz bērnu valodas prasmju pilnveidi, ir arī ieteikumi tālmācības procesa pilnveidei.

 

Dažas atziņas par tālmācības nodarbībām no vecāku skatu punkta:

Mums bija svarīgi, ka notiek regulāras nodarbības, kā arī lai bērns satiek citus latviski runājošus bērnus katru nedēļu. Gribējām, lai nodarbības notiek profesionāļa vadībā. Tas attaisnojās. Skolēniem ir lielisks kontakts ar skolotāju, ir draudzīga vide, kas ļoti motivē.

LVA tālmācības nodarbības sniedz unikālu latviešu valodas apguves veidu, tai skaitā draudzību ar latviski runājošiem bērniem, kas motivē, uztur un uzlabo bērna latviešu valodu.

Tālmācības nodarbības ieteica mūsu latviešu nedēļas nogales skolotāja, un es redzēju, cik ļoti sajūsmināts bērns un vecāki. Vēlējos, lai manam bērnam uzlabotos latviešu valoda un lai viņš jūtas drošāk, runājot latviski ar citiem. Lai būtu lielāka motivācija iemācīties latviešu valodu.

Tā, pirmkārt, ir motivācija no citiem bērniem, redzēt, ka arī citi tāpat mācās latviešu valodu, ka mēs neesam vienīgie. Tā ir iespēja darboties šajā latviskajā vidē, grupā, kur pieejama informācija par dažādiem pasākumiem un materiāliem. Tas ir atbalsts man.

Uzsākot mācības pirms 4 gadiem, pat nenojautu, cik liels būs ieguvums.

Varbūt kādā unikālā salikumā ar citām zināšanām, vienlaicīgi zinot latviešu valodu, bērns savā dzīvē var radīt kādu unikālu pienesumu Latvijai.