Sirsnīgi sveicieni no Nīderlandes!

Milzīgs paldies par Jūsu darbu! CF ir viens no stiprajiem pīlāriem, kas palīdz mums latviešu valodas nostiprināšanā, un skolotāja Dace Konopecka ir mūsu zelts!

Lai jums priecīga Latvijas dzimšanas diena!

 

Iveta Gijdē

Bildē Bjarki, Nao un Nara Gijdē