Māci

Ir iznākusi mācību grāmata “Latviešu valodas 7. klasei”. Mācību līdzeklis ir veidots atbilstoši SKOLA2030 nostādnēm un pamatizglītības standartam latviešu valodā (MK noteikumi Nr.747, 2018).
Mācību līdzekļu komplektā ietilpst arī darba burtnīca un elektroniskie mācību materiāli.
Mācību saturs ir strukturēts, ievērojot šādas pamatizglītības standarta sadaļas: saziņa, tekstveide un valodas struktūra.
Mācību grāmatā ietvertais saziņas konteksts tiek īstenots astoņos tematos:
1. Sarunas, sarunas
2. Es un apkārtējie
3. Svētki mums visiem
4. Dots devējam atdodas
5. Informācijas pasaulē
6. Atmiņu labirintos
7. Citius, altius, fortius!
8. Mana zeme Latvija
Valodas struktūras pamattemats ir darbības vārds un darbības vārda divdabja forma. Mācību grāmatā ir plašs valodniecības terminu un gramatikas tabulu klāsts.

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.