Māci

Cienījamie latviešu valodas apguvēji!

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mācību līdzekli gramatikas apguvei angliski runājošajiem “Latviešu valodas gramatika. Pamatlīmenis: A1”. Mācību līdzeklis piedāvā gan gramatikas aprakstu, gan arī vingrinājumu un uzdevumu kopumu, kas palīdz nostiprināt zināšanas un rosina lietot valodu ikdienā.

Mācību līdzekļa mērķauditorija ir ne tikai pieaugušie valodas apguvēji ar angļu valodu kā starpniekvalodu, bet arī visi tie, kas latviešu valodu apgūst bez starpniekvalodas vai ar citas starpniekvalodas palīdzību.

Mācību līdzeklis veidots saskaņā ar valodas prasmes pamatlīmeņa A1 gramatikas aprakstu.

Valodas apguvējam noderīgas ir arī pievienotās gramatikas pārskata tabulas un uzdevumos izmantotās leksikas vārdnīca un citi pielikumi.

Mācību līdzekļa cena: EUR 9,35

Latviešu valoda

Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā arī citās valstīs.


Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu.


Latviešu valodā ir trīs dialekti - lībiskais dialekts, vidus dialekts un augšzemnieku dialekts. Latviešu literārās valodas pamatā ir vidus dialekts.