Videomateriāli

Māci

Žurnāls "Tagad"

 

Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2018 '11

Interaktīvā tiešsaistes versija:
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2016 '10

Interaktīvā tiešsaistes versija:
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2015 '9

Interaktīvā tiešsaistes versija:
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2012 '1
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2011 '1
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2011 '2
Žurnāls veltīts medijpedagoģijas teoriju apskatei un moderno tehnoloģiju
pedagoģiskā potenciāla analīzei.
Atbildīgā redaktore Dr.paed., mag.phil. Zanda Rubene
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2010 '1
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2009 '2
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2009 '1
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2008 '2
Zinātniski metodiskais žurnāls "Tagad"
2008 '1


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas