Videomateriāli

Māci

Videolekcijas

Informācijas tehnoloģijas un izglītība Latvijā.
Signe Bāliņa

1 1 1 1 1 19
Kā mācīt latviešu valodu ceļa posmā „Gūtenberga mašīna – IT”?
Sanita Lazdiņa

1 1 1 1 1 14
Interaktivitāte un radošums kā mācību žanra izvēles kritēriji.
Solvita Pošeiko

1 1 1 1 1 11
Kļūda, kļūda? Vai tiešām kļūda?
Dite Liepa

1 1 1 1 1 13
„Tu domā valodu/valoda domā tevi”
Ieva Kolmane

1 1 1 1 1 6
Jaunākās tendences latviešu dzejā
Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs)

1 1 1 1 1 9


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas