Videomateriāli

Māci

Pētījumi

 

Pētījums "Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā" 
Pētījums "Latviešu valodas apguvi ietekmējošie faktori un lietojuma vide" 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas