Videomateriāli

Māci

Vecākiem

 

 Vecāki, izlasiet!

Divvalodīgie bērni" 
Vecāku rokasgrāmata
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums 

 

 Spēlēsimies un rotaļāsimies!

Attēlu un vārdu loto" 
Spēle
Ekskursija”, Rakstnieks”, Tornis”, Čūska”, Radio”  
Spēles
Kuram vairāk?”, Kas es esmu?”, Atceries!”, Melnā kaste”, Avīžu lasītājs”  
Spēles

 

 Runāsim!

Cienījamie vecāki!

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mācību līdzekli 6–8 gadus veciem bērniem latviešu valodas apguvei „Karuselis”.

Tas palīdz pilnveidot bērna vārdu krājumu, sekmē runas attīstību un vēlēšanos runāt latviski. Lai sekmētu bērna motivāciju mācīties, ir nozīmīga arī vecāku iesaistīšanās mācību procesā. Brīvajos brīžos Jūs kopā ar bērnu varat mācīties latviešu valodu. Piedāvājam Jums vārdu krājumu 12 tematiem, kopā – 288 vārdus.

Bērnam kopā ar vecākiem ir iespējams:

  • atrast krāsainajam attēlam atbilstošo nekrāsaino attēlu un izkrāsot to,
  • klausīties vārdus un atrast atbilstošo attēlu,
  • atrast attēlam atbilstošo vārdu un izlasīt (kad iemācās lasīt) to,
  • atbildēt uz jautājumiem (Kas tas ir? Kas tā ir? Kas tie ir? Kas tās ir? u. c.),
  • kārtot vārdus pēc dažādām pazīmēm.


Piedāvātos uzdevumus vecāki var pārveidot par kartītēm, izdrukāt, sagriezt un piedāvāt bērnam kā spēli.

Es esmu skolēns 
Mācību materiāli 
Ceļā uz skolu 
Mācību materiāli 
Dabas dāvanas 
Mācību materiāli 
Ziemassvētki un citi svētki 
Mācību materiāli 
Apģērbsimies 
Mācību materiāli 
Uz kurieni ejam? 
Mācību materiāli 
Nāc ciemos! 
Mācību materiāli 
Ekskursijā uz zoodārzu 
Mācību materiāli 
Gatavojam ēst 
Mācību materiāli 
Svaigā lauku gaisā 
Mācību materiāli 
Skrienu, lecu, peldos 
Mācību materiāli 
Es ceļoju 
Mācību materiāli 

 

 Videokonsultācijas

Kabata   
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem
Karuselis, Zīmuļu stāsti    
Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
Interaktīvās spēles  
www.valoda.lv sadaļas "Māci un mācies" interaktīvās spēles
Māci un mācies   
www.valoda.lv apakšsadaļa "Māci un mācies"


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas