Māci

Vecākiem

Vecāki, izlasiet!
 • „Divvalodīgie bērni"
  Vecāku rokasgrāmata
 • Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums
Spēlēsimies un rotaļāsimies!
 • „Attēlu un vārdu loto"
  Spēle
 • „Ekskursija”, „Rakstnieks”, „Tornis”, „Čūska”, „Radio”
  Spēles
 • „Kuram vairāk?”, „Kas es esmu?”, „Atceries!”, „Melnā kaste”, „Avīžu lasītājs”
  Spēles
Runāsim!
Cienījamie vecāki!
Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mācību līdzekli 6–8 gadus veciem bērniem latviešu valodas apguvei „Karuselis”.
Tas palīdz pilnveidot bērna vārdu krājumu, sekmē runas attīstību un vēlēšanos runāt latviski. Lai sekmētu bērna motivāciju mācīties, ir nozīmīga arī vecāku iesaistīšanās mācību procesā. Brīvajos brīžos Jūs kopā ar bērnu varat mācīties latviešu valodu. Piedāvājam Jums vārdu krājumu 12 tematiem, kopā – 288 vārdus.
Bērnam kopā ar vecākiem ir iespējams:
 • atrast krāsainajam attēlam atbilstošo nekrāsaino attēlu un izkrāsot to,
 • klausīties vārdus un atrast atbilstošo attēlu,
 • atrast attēlam atbilstošo vārdu un izlasīt (kad iemācās lasīt) to,
 • atbildēt uz jautājumiem (Kas tas ir? Kas tā ir? Kas tie ir? Kas tās ir? u. c.),
 • kārtot vārdus pēc dažādām pazīmēm.
Piedāvātos uzdevumus vecāki var pārveidot par kartītēm, izdrukāt, sagriezt un piedāvāt bērnam kā spēli.
 • Es esmu skolēns
 • Mācību materiāli
 • Ceļā uz skolu
 • Mācību materiāli
 • Dabas dāvanas
 • Mācību materiāli
 • Ziemassvētki un citi svētki
 • Mācību materiāli
 • Apģērbsimies
 • Mācību materiāli
 • Uz kurieni ejam?
 • Mācību materiāli
 • Nāc ciemos!
 • Mācību materiāli
 • Ekskursijā uz zoodārzu
 • Mācību materiāli
 • Gatavojam ēst
 • Mācību materiāli
 • Svaigā lauku gaisā
 • Mācību materiāli
 • Skrienu, lecu, peldos
 • Mācību materiāli
 • Es ceļoju
 • Mācību materiāli
Videokonsultācijas
 • Kabata
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 4–7 gadus veciem bērniem
 • Karuselis, Zīmuļu stāsti
  Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei 6–8 gadus veciem bērniem
 • Interaktīvās spēles
  www.valoda.lv sadaļas "Māci un mācies" interaktīvās spēles
 • Māci un mācies
  www.valoda.lv apakšsadaļa "Māci un mācies"


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas