Māci

Pieaugušajiem

Programmas un līmeņu apraksti
 • Latviešu valodas prasmes līmeņi
  Pamatlīmenis A1, A2, Vidējais līmenis B1, B2
  Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
  1 1 1 1 1 122
 • Latviešu valodas prasmes līmeņi
  Augstākais līmenis C1, C2
  Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
  1 1 1 1 1 84
Mācību līdzekļi
 • Runāsim pareizi
  Metodisks līdzeklis runas prasmju pilnveidei
  Metodiskais līdzeklis Runāsim pareizi! ir palīgs tiem, kas apgūst latviešu valodu. Piedāvātie fonētikas vingrinājumi izrunas pilnveidošanai paredzēti, lai valodas apguvējs varētu strādāt patstāvīgi vai skolotāja vadībā.
  Autores: Brigita Šiliņa, Ilze Auziņa. 2014
 
 • Lasīšanas uzdevumi (1)
  Teksti un vingrinājumi ir domāti latviešu valodas apguvei A2 un B1 līmenī
  Pedagogu autoru kolektīvs
 • Lasīšanas uzdevumi (2)
  Autori piedāvā daudzveidīgus tekstus par Latviju, tās simboliem, dabu, vēsturi un kultūru, kā arī uzdevumus gan valodas prasmju, gan gramatikas apguvei
  Pedagogu autoru kolektīvs
 • Uzdevumi latviešu valodas apguvei
  Autori piedāvā uzdevumus par tematiem: „Iepazīsimies!”, „Kur es esmu?”, „Kad un cikos?”, „Ikdiena”, „Svinēsim svētkus!”
  Pedagogu autoru kolektīvs
 • Latviešu valodas apguve (A līmenis)
  Personas vizītkarte
 • Latviešu valodas apguve (A līmenis)
  Dzīves vide
 • Latviešu valodas apguve (A līmenis)
  Mūsdienu dzīves ritms
 • Latviešu valodas apguve (A līmenis)
  Iepirkšanās un pakalpojumi
 • Latviešu valodas apguve (B līmenis)
  Mācību uzdevumi klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai.
 • Latviešu valodas apguve (B līmenis)
 • Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi A1, A2 pakāpei
  1 1 1 1 1 81
 • Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi B1, B2 pakāpei
  1 1 1 1 1 85


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas