Videomateriāli

Māci

Pieaugušajiem

 

 Programmas un līmeņu apraksti

Latviešu valodas prasmes līmeņi
Pamatlīmenis A1, A2, Vidējais līmenis B1, B2

Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
1 1 1 1 1 87
Latviešu valodas prasmes līmeņi
Augstākais līmenis C1, C2

Autori: Arvils Šalme, Ilze Auziņa
1 1 1 1 1 73

 

 Mācību līdzekļi

Runāsim pareizi
Metodisks līdzeklis runas prasmju pilnveidei
Autores: Brigita Šiliņa, Ilze Auziņa. 2014
Metodiskais līdzeklis Runāsim pareizi! ir palīgs tiem, kas apgūst latviešu
valodu. Piedāvātie fonētikas vingrinājumi izrunas pilnveidošanai paredzēti, lai valodas
apguvējs varētu strādāt patstāvīgi vai skolotāja vadībā.

 

 Metodiskie materiāli

Lasīšanas uzdevumi (1)
Teksti un vingrinājumi ir domāti latviešu valodas apguvei A2 un B1 līmenī

Pedagogu autoru kolektīvs
Lasīšanas uzdevumi (2)
Autori piedāvā daudzveidīgus tekstus par Latviju, tās simboliem, dabu, vēsturi un kultūru, kā arī uzdevumus gan valodas prasmju, gan gramatikas apguvei

Pedagogu autoru kolektīvs
Uzdevumi latviešu valodas apguvei
Autori piedāvā uzdevumus par tematiem: Iepazīsimies!”, Kur es esmu?”, Kad un cikos?”, Ikdiena”, Svinēsim svētkus!”

Pedagogu autoru kolektīvs
Latviešu valodas apguve (A līmenis)
Personas vizītkarte
Latviešu valodas apguve (A līmenis)
Dzīves vide
Latviešu valodas apguve (A līmenis)
Mūsdienu dzīves ritms
Latviešu valodas apguve (A līmenis)
Iepirkšanās un pakalpojumi
Latviešu valodas apguve (B līmenis)
Mācību uzdevumi klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai.
Latviešu valodas apguve (B līmenis)
Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi A1, A2 pakāpei
1 1 1 1 1 70
Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi B1, B2 pakāpei
1 1 1 1 1 71


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas