Dalāmies pieredzē

Dalāmies pieredzē

Linda Krastiņa, Sandra Zariņa (2021). “DIASPORA FAMILY VIEWS ON LEARNING LATVIAN IN DISTANCE LEARNING CLASSES BY THE LATVIAN LANGUAGE AGENCY” (“Diasporas ģimeņu viedoklis par latviešu valodas apguvi Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbībās”

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6447

Prezentācija RTA 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē «SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION» 2021. gada 28. maijā.

 

 

Linda Krastiņa, Zenta Anspoka (2021). “Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot ClassFlow izglītības platformu: process un rezultāti”

Prezentācija Liepājas Universitātes 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” 2021. gada 14. maijā

 

 

Linda Krastiņa, Santa Kazāka (2021). “Tālmācības skolotāju kompetence: aptaujas rezultāti” LVA zinātniski metodiskais izdevums “Tagad”, 80. – 94. lpp. 

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/TAGAD_2021_WEB_new.pdf 

 

 

Santa Kazāka, Andris Gribusts (2018). “Floviņš – latviešu valodas tālmācība diasporas bērniem” LVA zinātniski metodiskais izdevums “Tagad”, 126. – 131. lpp.

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/TAGAD_1.2018_web_small.pdf