Tuvojas Metodikas skolas “PUPA” pirmā tikšanās

Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas “PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.
Pirmais metodikas skolas tīmekļseminārs jau šo ceturtdien, 25. augustā plkst. 18.00 – 20.00 pēc Latvijas laika Zoom platformā. Zoom saite šeit.
Pirmā semināra tēma – “Lietpratības pieejas īstenošanas akcenti latviešu valodas nodarbībās”.
Ar nodarbības tēmu iepazīstinās Daugavpils Universitātes docente Sandra Zariņa, LVA metodiķes Linda Krastiņa un Liene Valdmane. Pieredzē dalīsies Tallinas Eiropas skolas skolotāja Olga Pilate.
Par jaunumiem stāstīs LVA metodiķes Liene Valdmane un Iveta Miloslavska.
Uz tikšanos 25. augustā!
Kopš 2019. gada metodikas skolā veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.