Aicinām diasporas skolotājus pievienoties metodikas skolai “PUPA”!

Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas “PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.
2022./2023. mācību gadā metodikas skola “PUPA” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros.
Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.
Pavisam plānoti desmit tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. Mācību gada 1. semestrī semināri notiks ceturtdienu vakaros:
25. augustā,
22. septembrī,
27. oktobrī,
24. novembrī,
15. decembrī.
25. augusta semināra tēma “Lietpratīgas pieejas īstenošanas akcenti latviešu valodas nodarbībās”.
Lai pieteiktos un izteiktu priekšlikumus semināru tematiem, lūgums līdz 23. augustam aizpildīt pieteikuma anketu. Reģistrētie dalībnieki saņems informāciju par katru semināru, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus.
Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, kursa noslēgumā saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.
Kopš 2019. gada metodikas skolā veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.