Veltījums Floviņam

 
Mums labas atmiņas būs,
Lai kā kuram gājis.
Mēs atcerēsimies Jūs-
Floviņu un skolotājus.
Kad padoms vajadzīgs būs
Un zināšanas , ko krājām,
Mēs atcerēsimies Jūs-
Floviņu un skolotājus.
Kad dzīvē grūti mums būs,
Mēs nekļūsim vāji,
Mēs atcerēsimies Jūs-
Floviņu un skolotājus.

(Katrīna Fesa)

 

19. maijā Floviņa skoliņas 4. un 27. grupai un skolotājai Kaiva bija pēdējās nodarbības šajā mācību gadā.

4. grupas skolēni viens otram bija sagatavojuši priekšnesumus – Elīna spēlēja klavieres, Dārta spēlēja ukuleli un dziedāja, bet Katrīna lasīja pašsacerētu dzejoli.  Sebastians, Evelīna un Daniels kopā ar pārējiem piedalījās jautrā  mīklu  minēšanā un visi, klausoties dziesmā “Krāsu vasara”, veidoja katrs savu zīmējumu.

27. grupas skolēni sacentās vārdu un attēlu meklēšanā, teksta šifrēšanā, mīklu minēšanā. Maija, lai visus izkustinātu, mums bija sagatavojusi dažādus neparastus vingrojumus.

Abās grupās sacerējām arī akrostihu- veltījumu Floviņam .

Katrā grupiņā pārrunājām šī mācību gada labos darbus un to, ko vēlētos nākamgad. Abu grupu bērni saņēma skolotājas Kaivas sagatavotos diplomus par cītīgu darbu šajā mācību gadā.

Viens otram vēlējām jauku, interesantiem notikumiem un piedzīvojumiem  bagātu vasaru. Uz jautājumu “Vai nākamgad turpināsim? ” visi apliecināja, ka vēlas mācīties Floviņā arī nākamgad.  

Uz tikšanos rudenī!