Lai radoši un veiksmīgi!

17. augustā organizējām ceturto tālmācības skolotāju konferenci lva.classflow.lv: atvērtība un radošums izaugsmei”. Tajā piedalījās 125 skolotāji no 20 valstīm.

Liels prieks, ka dalībnieku pulkā bija ne tikai diasporas, bet arī Latvijas skolotāji.

Vislielākais gandarījums, ka mums visiem ir viens mērķis – kopā veidot mūsdienīgu  mācību procesu. Floviņš pateicas un novēl lielisku jauno mācību gadu visiem skolotājiem visā pasaulē ar atziņām no konferences dalībnieku atsauksmēm:

“Mācies pats un māci, esi radošs, uzdrošinies eksperimentēt!”

“Iedvesmot un iedvesmoties no citiem. Neturēsim sveci zem pūra un dalīsimies pieredzē!”

“Pozitīvas attiecības iet rokrokā ar panākumiem un gandarījumu. Atvērtība un droša vide palīdz radoši izpausties. Saprast, interpretēt un izmantot uzreiz!”

“Paldies par vērtīgajiem ieteikumiem un sirsnīgo gaisotni! Jāpraktizē padomi, un viss izdosies vēl labāk nekā līdz šim.”