Kādā jūlija dienā…

Mēs vienmēr priecājamies satikties ar mūsu skolēniem klātienē.

Pirmdien, 4.jūlijā, Latviešu valodas aģentūrā ciemojās Maksis ar mammu Karīnu no Francijas.

Makša māmiņa Karīna augusi Amerikā, Čikāgā, un latviski iemācījusies runāt mājās, latviešu sestdienas skolā un vasaras nometnēs. Karīna ļoti augstu vērtē latviešu valodu un kultūru un vēlējās, lai arī Maksis iemācītos latviešu valodu. Tā mēs pirms sešiem gadiem satikāmies, Maksis ar mums kopā ir no paša sākuma, kad vēl tikai plānojām un izmēģinājām mācību procesu lva.classflow.lv vidē.

Patlaban Maksim ir 12 gadi, viņš ir ļoti sirsnīgs un pozitīvs, ar daudzpusīgām interesēm. Zēns sporto, muzicē, daudz lasa grāmatas, piedalās lasītāju klubiņā, ceļo, piedalās nometnēs Latvijā un citviet pasaulē.

Maksis piedalās arī LVA rīkotājās aktivitātēs un vakar no LVA talismana Vardulēna Brašuļa saņēma atzinības rakstu par dalību mācību materiāla “Tādi esam!” veidošanā.

Paldies mūsu ciemiņiem par sirsnīgo kopābūšanu un gaidām ciemos arī citas Floviņa ģimenes!