Jauna pieredze

Ko tik nedarīsi, lai bērni mācītos latviešu valodu un lasītu grāmatas latviešu valodā! Papildus darbiem un pienākumiem tālmācības nodarbību skolnieces Jasmīnas māmiņa Linda Leimante ir kļuvusi par bibliotekāri latviešu grāmatām latviešiem Ēģiptē un uzsākusi bibliotēkas veidošanu, kurai plāno pievienot arī vairākas grāmatas no sava grāmatu plaukta.

Tieši Valsts valodas dienā tika saņemts sūtījums no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ar 33 grāmatām, no kurām vairākas jau nokļuvušas pie lasītājiem, kas piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Lielu paldies Linda velta Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par iespēju piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā un Latvijas vēstniecības Ēģiptē kolektīvam par šīs iniciatīvas atbalstu un sadarbību!